Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nye tall for gjennomføring av direktiver

EFTAs overvåkningsorgan ESAs halvårlige resultattavle ble publisert 27. februar og viser at Norge har et gjennomføringsunderskudd på 0,6 prosent. Til sammen ni direktiver var ikke gjennomført innen fristen.

Resultattavlen er en oversikt over hvor raskt EU-landene og EØS/EFTA-landene gjennomfører direktiver som gjelder det indre marked, og viser prosentvis andel direktiver som ikke var gjennomført i nasjonal rett per 10. november 2011. Siden siste gjennomgang er Norges gjennomføringsunderskudd redusert fra 1,0 til 0,6 prosent. Antall direktiver er redusert fra 14 til 9. 

Norge ligger med dette godt innenfor EUs målsetning på 1,0 prosent. Det samme gjelder våre EØS-partnere Island og Liechtenstein, som har et underskudd på henholdsvis 0,5 prosent og 0,4 prosent. EU-landenes gjennomsnitt er til sammenligning 1,2 prosent. 

Et velfungerende indre marked forutsetter like rettsregler, og et lavt gjennomføringsunderskudd vil dermed styrke forutsigbarheten og norsk næringslivs adgang til det indre marked. 

Se ESAs pressemelding der det fremkommer at EØS/EFTA-landene har oppnådd sitt beste gjennomsnittresultat noensinne, og hvor resultattavlen kan lastes ned i sin helhet.

Til toppen