Nye tall for investeringer i skogsveinettet i 2014

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Tall fra Landbruksdirektoratet viser at det ble det bygget og ferdigstilt rundt 68 km med nye skogsbilveier i Norge i 2014. I tillegg ble 352 km skogsbilvei rustet opp til bedre standard. Det ble bygd og ferdigstilt 177 km med nye traktorveier og 46 km ble ombygd.

- Skogveier er en forutsetning for å kunne drive lønnsomt og for å få tømmer ut av skogen. Derfor har denne regjeringen økt de ordinære bevilgningene til skogsveier  fra 69 millioner i 2013 til 121 millioner i 2015. Med tanke på at det fra 2014 ble bevilget langt mer penger, kommer investeringene i skogsbilveier til å skyte fart i årene som kommer, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. 

Totalt ble det investert noe mindre i bygging og ombygging av skogsveinettet i 2014 sammenlignet med 2013. I 2014 ble det investert i overkant av 175 millioner kroner i nybygging og ombygging av skogsveier. Av dette ble ca. 139,5 millioner kroner brukt til skogsbilveier og ca. 35,9 millioner kroner til traktorveier. 

I 2014 er det registrert totalt ca. 47 800 km med skogsbilveier og ca. 56 450 km med traktorveier. 

Skogsbilvei Vallehei Vest-Agder.
Skogveier er en forutsetning for å kunne drive lønnsomt og for å få tømmer ut av skogen. Foto: Kristen Langan, Fylkesmannen i Vest-Agder Foto: Foto: Kristen Langan, Fylkesmannen i Vest-Agder