Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nye tall for uttak av foreldrepenger

NAV har lagt fram tall for foreldres uttak av foreldrepenger i 2015. Noen flere fedre tok ut mer enn 14 uker sammenliknet med tidligere år, samtidig som flere tok ut akkurat 10 uker med foreldrepenger sammenlignet med året før.

Statistikken har gjennom flere år vist at mange fedre holder seg til fedrekvoten, noen tar mer og noen tar mindre.

- Valgfrihet innebærer at familier velger forskjellig. Vi har tillit til at det enkelte foreldrepar finner fram til en god løsning for sin familie. Foreldrepermisjonen er til for barnet og det aller viktigste er at barnet kan være hjemme med en av foreldrene i det første leveåret, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP).

Se statistikken og omtale av den på nav.no.

- Flertallet av fedrene tar ut akkurat samme antall uker som gjeldende fedrekvote. Dette mønsteret ser vi også i 2015. Men vi ser også at stadig flere fedre tar ut mer enn 14 uker. Disse fedrene har et høyere uttak enn kvoten. Dette ser jeg som en positiv utvikling, sier Horne.

Tallene for uttak i 2015 er imidlertid kompliserte å tolke, fordi fedre med uttak av foreldrepenger i løpet av 2015 har fedrekvoterettigheter etter tre ulike regelverk: gjeldende f.o.m. 1. juli 2011 (60 dager (12 uker)), f.o.m. 1. juli 2013 (70 dager (14 uker)) og f.o.m. 1. juli 2014 (50 dager (10 uker)).

Fedrekvoten kan tas ut i barnets tre første leveår. Det vil derfor gå flere år før vi har full oversikt over det endelige uttaket i dagens ordning.

- Regjeringen vil gi familiene valgfrihet og fleksibilitet. Vi har tillit til foreldrene og mener at de selv er nærmest til å vurdere hvilke løsninger som passer best i deres hverdag. Vi har derfor utvidet fellesdelen av foreldrepermisjonen. Det betyr at foreldrene har åtte uker mer som de selv bestemmer fordelingen av. Denne endringen gir bedre mulighet for det enkelte foreldrepar til selv å legge opp permisjonstiden slik det passer best for sitt barn og sin familie, uttaler statsråd Horne.

Til toppen