Nye tellinger for verdens landbruk starter i 2016

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

En revidert versjon av FAOs retningslinjer for datainnsamling vil tas i bruk fra 2016. Disse retningslinjene bidrar til mer enhetlig innsamling av landbruksdata og -statistikk fra ulike land.

Det er ti år siden forrige versjon av retningslinjene ble lansert.

Tellingene gir viktige underlag i arbeidet med å ta informerte valg for å fremme utviklingen av landbruket, sikre tilgang til land, bedre matsikkerheten og redusere de landbrukets negative miljøeffekter.

I 2016 starter FAO nye tellinger for verdens landbruk.
I 2016 starter FAO nye tellinger for verdens landbruk. Foto: Colourbox