Alt klart for nye Trøndelag

Sammenslåing av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag er i dag sluttbehandlet av Kongen i statsråd. – Med dagens vedtak i statsråd er de siste formalitetene på plass, slik at alt er klart for nye Trøndelag fylke, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Stortinget vedtok 8. juni sammenslåing av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag til Trøndelag fylke fra 01.01. 2018.

 I statsråd ble det vedtatt nærmere regler og detaljer for sammenslåingen av trøndelagsfylkene. Blant annet er det vedtatt at fellesnemnda, som skal lede sammenslåingsprosessen, skal settes sammen av dagens fylkesting i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag, i alt 78 personer.

 – Trøndelag har et spennende arbeid foran seg frem til de blir ett nytt fylke om litt over et år. Det er ikke gjennomført fylkessammenslåinger i Norge i nyere tid. Trøndelag går nå foran og gjør seg erfaringer som de andre fylkene vil dra god nytte av når andre fylkeskommuner skal begynne prosessen med sammenslåing, sier Jan Tore Sanner.

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag har fått utbetalt 30 millioner kroner til å dekke nødvendige engangskostnader ved sammenslåingen.

Regjeringen presenterte i proposisjonen om samling av Trøndelag en standardisert modell for støtte til engangskostnader i regionreformen hvor det gis 15 millioner kroner per fylke som inngår i sammenslåingen. Denne modellen vil også gjelde for kommende fylkessammenslåinger i regionreformen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag også vedtatt nytt fylkesnummer for Trøndelag. Det nye fylket får fylkesnummer 50. Kommunenummer og fylkesnummer henger sammen, og som en følge av dette får alle kommunene i Trøndelag nye kommunenummer fra 01.01.2018. De nye kommunenumrene er formidlet til kommunene gjennom brev fra departementet i dag.

 

Kongelig_resolusjon_om_sammenslåing_av_Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker til Trøndelag fylke (pdf)

Brev til kommunene om nye fylkes- og kommunenummer - Trøndelag fylke

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen