Nye ambassadører fra USA, Frankrike, Costa Rica og Brunei

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fire nye ambassadører overleverte sine akkreditiver til H.M. Kongen 10. mars 2016.

De fire var:

De forente staters ambassadør, H.E. herr Samuel David Heins

Republikken Frankrikes ambassadør, H.E. herr Jean-François Dobelle

Republikken Costa Ricas ambassadør, H.E. herr Enrique Castillo Barrantes (bosatt i London)

Brunei Darussalams ambassadør, H.E. fr. Rakiah Haji Abdul Lamit (bosatt i Berlin)

Kontakt Diplomatseksjonen i Utenriksdepartementet for mer informasjon. (Diplomatseksjonen@mfa.no)

Fra venstre: Bruneis ambassadør, H.E. fr. Rakiah Abdul Lamit, Costa Ricas ambassadør, H.E. Enrique Castillo Barrantes , USAs ambassadør, H.E. herr Samuel Heins, Frankrikes ambassadør, H.E. Jean-François Dobelle. (Foto: Christian Birkely, UD)
Fra venstre: Bruneis ambassadør, H.E. fr. Rakiah Abdul Lamit, Costa Ricas ambassadør, H.E. Enrique Castillo Barrantes , USAs ambassadør, H.E. herr Samuel Heins, Frankrikes ambassadør, H.E. Jean-François Dobelle. Foto: Christian Birkely, UD