Nye ambassadører fra Saudi-Arabia og Sverige

To nye ambassadører overleverte sine akkrediteringsbrev til kronprinsregenten 18. februar 2021.

De nye ambassadørene var Kongeriket Saudi-Arabias ambassadør, H.E. Amal Yahya Almoalimi og Kongeriket Sveriges ambassadør, H.E. Cecilia Björner.

Ny ambassadør fra Sverige: Cecilia Björner.
Ny ambassadør fra Sverige: Cecilia Björner. Foto: Sveriges ambassade
Ny ambassadør fra Saudi-Arabia: Amal Yahya Almoalimi.
Ny ambassadør fra Saudi-Arabia: Amal Yahya Almoalimi. Foto: Saudi-Arabias ambassade

Kontakt Diplomatseksjonen i Utenriksdepartementet for mer informasjon. (Diplomatseksjonen@mfa.no)