Nye ambassadører fra Brasil og Chile

To nye ambassadører overleverte sine akkrediteringsbrev til HM Kongen 10. juni 2021.

Brasils ambassadør Enio Cordeiro.
Brasils ambassadør Enio Cordeiro.
Chiles ambassadør Luis Andrés Plaza Gentina.
Chiles ambassadør Luis Andrés Plaza Gentina.

De nye ambassadørene er Forbundsrepublikken Brasils ambassadør, H.E. Enio Cordeiro og Republikken Chiles ambassadør, H.E. Luis Andrés Plaza Gentina.

Kontakt Diplomatseksjonen i Utenriksdepartementet for mer informasjon. (mailto:Diplomatseksjonen@mfa.no)