Historisk arkiv

Nye demonstrasjonsskoler og bedrifter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Ti nye skoler og syv nye lærebedrifter er nå valgt ut som demonstrasjonsskoler og bedrifter for perioden 2004-2006. Ti av demonstrasjonsskolene fra perioden 2002 – 2004 videreføres ytterligere ett år.(20.04.04)

Pressemelding

Nr.: 030-04
Dato: 20.april

Nye demonstrasjonsskoler og demonstrasjonsbedrifter

Utdannings- og forskningsdepartementet og Læringssenteret viderefører ordningen med demonstrasjonsskoler og demonstrasjonsbedrifter. Ti nye skoler og syv nye lærebedrifter er nå valgt ut for perioden 2004-2006. Ti av demonstrasjonsskolene fra perioden 2002 – 2004 videreføres ytterligere ett år.

Skolene og lærebedrifter skal over en toårsperiode fungere som gode eksempler til etterfølgelse og på den måten bidra til kvalitetsheving og kvalitetsutvikling i grunnskole og videregående opplæring i skole og lærebedrift.

- Det foregår et godt og spennende utviklingsarbeid i skoler og bedrifter over hele landet, og nettopp dette ønsker departementet å stimulere ytterligere gjennom ordningen med demonstrasjonsskoler- og lærebedrifter, sier utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet.

Skolene er vurdert ut fra pedagogisk kreativitet, systematisk oppfølging av læringsutbytte og –miljø, samt for tydelig og god ledelse. Skolene og lærebedriftene er valgt ut fra til sammen 66 nominerte skoler og 19 nominerte lærebedrifter. Det økonomiske tilskuddet er 500 000 kroner hvert år i inntil to år for skolene og 50 000 kroner for hver lærling, begrenset opp til 500 000 kroner for hver lærebedrift per år i inntil to år.

Demonstrasjonsskolene 2004-2006:
Hårberg skole, barneskole i Ørland kommune i Sør- Trøndelag, Åsly skole, 1-10-skole i Rissa kommune i Sør- Trøndelag og Botngård skole, 1-10-skole i Bjugn kommune i Sør- Trøndelag. Disse skolene har status som demonstrasjonsskolenettverk.

Åskollen skole, barneskole i Drammen i Buskerud

Nylund skole, barneskole i Stavanger i Rogaland

Lambertseter skole, 1-10-skole i Oslo

Gosen skole, ungdomsskole i Stavanger i Rogaland

Melvold ungdomsskole, Sørum i Akershus

Kråkerøy ungdomsskole, Fredrikstad i Østfold

Eid ungdomsskule, Eid i Sogn og Fjordane

Frydenlund videregående skole, Narvik i Nordland

Dalane videregående skole, Eigersund i Rogaland

Demonstrasjonsbedriftene 2004-2006:
Norske Skog Treforedling, Halden i Østfold

Klavenes & Bratfoss Malermesterforretning, Oslo

Jens Eide AS, Tingsaker i Lillesand i Aust-Agder

Aker Stord, Stord i Hordaland

Hustadmarmor AS, Elnesvågen i Møre og Romsdal

Tine meierier Midt- Norge, Landbrukssenteret, Trondheim i Sør-Trøndelag

Hans Evensen Bil AS, Namsos i Nord-Trøndelag

Demonstrasjonsskolene som videreføres til 2005:
Heggedal skole, barneskole i Asker kommune i Akershus

Minde skole, barneskole i Bergen kommune i Hordaland

Borkenes skole, 1-10-skole i Kvæfjord kommune i Troms

Tingsaker skole, 1-10-skole i Lillesand kommune i Aust-Agder

Verket skole, 1-10-skole i Moss kommune i Østfold

Bryne Ungdomsskole (tidligere Time ungdomsskole), Time kommune i Rogaland

Vardal ungdomsskole, Gjøvik kommune i Oppland

Kvadraturen skolesenter, videregående skole i Kristiansand kommune i Vest-Agder

Olav Duun videregående skole, Namsos kommune i Nord- Trøndelag

Sandefjord videregående skole, Sandefjord kommune i Vestfold

Kontaktpersoner:

Anne Berit Kavli, avdelingsdirektør i Læringssenteret: 23 30 12 17 / 976 069

Mari S. Solerød, informasjonsrådgiver i Læringssenteret: 23 20 12 20 / 950 36 611

Juryens begrunnelse for valg av demonstrasjonsskoler og demonstrasjonsbedrifter

Hva er en demonstrasjonsskole og en demonstrasjonsbedrift ?

Til toppen