Historisk arkiv

Nye forskrifter for vern av Svalbard

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

De nye verneområdene på Svalbard utgjør 8 prosent av øygruppen. Selv om store deler ble vernet allerede i 1973, var de biologisk viktigste områdene ikke en del av vernet. (26.09.03)

Nye forskrifter for vern av Svalbard

Svalbardrein. Foto: NP

De nye verneområdene på Svalbard utgjør åtte prosent av øygruppen,og er den mest omfattende fredningen som er foretatt i Norge siden forrige gang det ble opprettet store verneområder på Svalbard i 1973. Selv om store deler ble vernet allerede den gangen, var de biologisk viktigste områdene ikke en del av vernet.

I vernet inngår blant annet Reindalen som ligger mellom Longyearbyen og Svea. Reindalen utgjør det klart største området med sammenhengende frodig tundravegetasjon på Svalbard. Foto: NP

Se egen pressemelding

Til toppen