Her er Norges ferske hospitanter i EU

De tre nordmennene skal jobbe fem måneder i Europakommisjonen og EUs utenrikstjeneste (EEAS).

Hospitanter til EU
Fra venstre: Agnes Maria Brandt fra Finansdepartementet, Kristian Sunde fra NAV og Siri Merethe Fagerheim fra Olje- og energidepartementet. Foto: Mathias Dyb Ulstein, EU-delegasjonen

– Jeg håper å lære mer om EU, og få bidra konstruktivt, forteller Siri Merethe Fagerheim, som vanligvis jobber som rådgiver i Olje- og energidepartementet.

Sammen med Agnes Maria Brandt fra Finansdepartementet og Kristian Sunde fra NAV har hun nettopp ankommet EU-hovedstaden Brussel hvor de tre skal jobbe de neste fem månedene.

Fagerheim skal jobbe i Europakommisjonens generaldirektorat for energi (DG Energi), mens Brandt plasseres i generaldirektoratet for skattlegging og tollunion (DG TAXUD). Sunde skal jobbe i EUs utenrikstjeneste (EEAS).

Norsk kompetanse

Det er gjennom EØS-avtalen at Norge har mulighet til å sende nasjonale eksperter og hospitanter til å jobbe i Europakommisjonen og EUs byråer. De dekker et bredt spekter av sektorer og fagområder – avhengig av bakgrunn.

Hospitantene rekrutteres to ganger i året – tre om høsten og tre om våren.

– Hjemme i Olje- og energidepartementet jobber jeg med budsjettprosessen, flom- og skredforvaltning og klagebehandling etter vannressursloven, sier Fagerheim.

Hun har vært i Brussel i snart to uker, og opplever bratt læringskurve i sin nye jobb i DG Energi sin seksjon for koordinering av energipolitikk.

– Det er kompleks materie der jeg har havnet. Et regelverk har med seks andre regelverk å gjøre, og man skal koordinere enheter i eget DG og mot andre i for eksempel DG Klima. I tillegg skal man holde oversikt over de ulike medlemslandenes synspunkter, og prosessene i Rådet og Europaparlamentet.

Hun sier samtidig at fordelen med en koordineringsjobb er at man ikke forsvinner inn i detaljene.

– Det er snakk om store linjer, og sånn sett passer det bra for mine fem måneder. Gøy og lærerikt, sier Fagerheim.

Intervju: Erica Møystad Michelet og Ann Kristin Hahnsson var hospitanter våren 2017

"
Flesteparten av Norges nasjonale eksperter og hospitanter jobber i Europakommisjonen i Brussel. Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen

Lær litt fransk

Å være hospitant i EU-systemet handler ikke nødvendigvis bare om det som skjer på arbeidsplassen. Storbyen Brussel tilbyr andre omgivelser enn det man kan være vant med i Norge.

– Jeg bor midt i sentrum, nært mange av de store turistattraksjonene. Spaserturen til jobb kan være ganske distraherende, med mange gamle, flotte bygninger. Men jeg savner selvfølgelig av og til den norske naturen, sier Fagerheim.

Ved endt opphold tar hospitantene med seg nyttige kunnskaper og kontakter hjem. Men det kan også lønne seg med litt forberedelser før avreise. Den ferske hospitanten har følgende tips til de som kunne tenke seg å gjøre det samme som henne:

– Hvis du ikke vet så mye om EU fra før bør du lese deg litt opp før du drar. Det kan også lønne seg å lære litt grunnleggende fransk. Man blir møtt med franske høflighetsfraser på de mest uventede stedene. Man hilser for eksempel på fransk på vei både inn og ut av heisen, sier Fagerheim.

17. oktober var mange av Norges nesten 50 nasjonale eksperter samlet til årlig seminar på Norges Hus.

Til toppen