Historisk arkiv

Nye regler for toll- og avgiftsfritt reisegods fra 10. januar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Pressemelding 2/2003

Nye og enklere regler for avgiftsfritt reisegods innføres fra fredag 10. januar. Verdigrensene økes med 1000 kroner. Det blir mulig å ta med inntil 10 kilo kjøtt og ost. En rekke kvoter og forbud fjernes. (09.01.2003)

Pressemelding

Nr.: 02/2003
Dato: 09.01.2003
Kontaktperson: Anne-Sissel Skånvik, telefon 22 24 41 09, mobil 913 22 811/Runar Malkenes, telefon 22 24 41 31, mobil 952 14 283

Nye regler for toll- og avgiftsfritt reisegods fra 10. januar

Nye og enklere regler for avgiftsfritt reisegods innføres fra fredag 10. januar. Verdigrensene økes med 1000 kroner. Det blir mulig å ta med inntil 10 kilo kjøtt og ost. En rekke kvoter og forbud fjernes.

Finansdepartementet sendte et forslag til nye og enklere regler for avgiftsfri innførsel av reisegods på høring i sommer. De fleste høringsinstansene var positive til forslagene, men landbruksnæringen var spesielt imot økte kjøttkvoter, blant annet av hensyn til norske arbeidsplasser.

Finansdepartementet innfører nå en felles kvote for kjøtt og ost på 10 kilo. Den gamle landbrukskvoten fjernes. Mel og kornprodukter reguleres kun av verdigrensen. I praksis betyr det at tar du med en kilo ost, så kan du ta med ni kilo kjøtt. Fôrvarer med unntak av hunde- og kattemat inngår også i denne kvoten.

Slik blir de nye reglene som gjelder fra 10. januar 2003:

Før

Verdigrensene

Kr. 2 000 (under 24 timer)

Kr. 5 000 (minst 24 timer)

Kr. 3 000 (under 24 timer)

Kr. 6 000 (minst 24 timer)

Ny kjøtt- og ostekvote

3 kilo kjøtt og kjøttprodukter

(ost var tidligere med i landbrukskvoten)

10 kilo kjøtt, kjøttprodukter og ost
(fôrvarer, med unntak av katte- og hundemat, inngår også i denne kvoten)

Landbrukskvoten

10 kilo inklusiv 3 kilo kjøtt. Meieriprodukter, korn, mel og fôrvarer, frukt, bær, grønnsaker, planter m.m.

Tollkvoten fjernes

Sukker

5 kilo

Kvoten fjernes

Sjokolade og godteri

1 kilo

Kvoten fjernes

Bildeler, fjernsyn,
sykler, kjøleskap,
frysere

Omfattes av norske avgifter

Bestemmelsen oppheves, følger nå verdigrensene

Verdigrensen omfatter alle kjøp, også kvotebelagte varer.

Det er fortsatt en forutsetning at varene som tas med er til eget bruk. Innførsel for videresalg har vært og vil være toll- og avgiftspliktig. De nye reglene gjelder toll og avgifter og berører ikke andre restriksjoner som er satt av andre hensyn, eksempelvis knyttet til veterinærkontroll, sikkerhet etc.

Den nye forskriften vil tre i kraft 1. februar 2003, men likevel slik at de nye verdigrensene og reglene for kvotebelagte varer gjelder fra fredag 10. januar 2003.

Se den nye Forskriften av 10. januar 2003 om toll- og avgiftsfri innførsel og forenklet fortolling av reisegods her.

Se også Rundskriv 2001/3422 fra Toll- og avgiftsdirektoratet om andre endringer i regelverket.

Se det opprinnelige høringsnotatet fra Finansdepartementet her.