Aktuelt

Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i historisk arkiv. Der finner du også utdaterte aktueltsaker fra sittende regjeringer.

Viser 1-20 av 6014 treff.

Sorter etter: Dato Relevans

 • Statsministerens program veke 40

  29.09.2023 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).

 • Beslutning om systemviktige finansforetak

  29.09.2023 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag besluttet at DNB ASA, Kommunalbanken AS, Nordea Eiendomskreditt AS og Sparebank 1 SR-Bank ASA skal anses som systemviktige finansforetak i Norge, i tråd med råd fra Finanstilsynet.

 • Nytt krav til skipsfarten kutter utslipp

  29.09.2023 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Fra 1. oktober 2023 innføres det et nytt omsetningkrav på seks prosent avansert biodrivstoff i sjøfart. Omsetningskravet i sjøfarten er forventet å gi et utslippskutt på om lag 60 000 tonn CO2 i 2023 og om lag 190 000 tonn CO2 i 2024.

 • Innstramming av restriksjonar mot innførsel av russiskregistrerte personbilar

  29.09.2023 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Som ein reaksjon på den folkerettsstridige krigen Russland fører mot Ukraina, innfører Noreg ytterlegare innstrammingar av dei restriktive tiltaka mot Russland. Noreg gjer som andre EU-land med grense til Russland, og presiserer at forbodet mot

 • Overrekkelse: Forslag til produsentansvar for tekstiler

  29.09.2023 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Arbeidsgruppen som jobber med hvordan en produsentansvarsordning for tekstiler kan innrettes i Norge er ferdig med sitt arbeid. Arbeidsgruppen overrekker sin sluttrapport til klima- og miljøminister Espen Barth Eide tirsdag 10. oktober.

 • Noreg støttar sivile i Nagorno-Karabakh

  29.09.2023 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Noreg bidreg med 20 millionar kroner i humanitær assistanse til sivilbefolkninga i Nagorno-Karabakh. Støtta går til dei som flyktar og til dei som er igjen, seier utanriksminister Anniken Huitfeldt.

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 40

  29.09.2023 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 40, 2023.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Fremleggelse av statsbudsjettet for 2024

  29.09.2023 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 legges frem fredag 6. oktober kl. 09:00. Finansminister Trygve Slagsvold Vedums pressekonferanse starter kl. 12:00 i R5.

 • Mehl og Kripos-sjefen i møte om svensk gjengvold

  29.09.2023 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl møtte fredag morgen Kripos-sjef Kristin Kvigne om den alvorlige utviklingen i Sverige og kriminelle nettverk med forgreininger til Norge. - Det er ikke tegn til en tilsvarende voldelig utvikling her,

 • Nytt lovforslag skal gi bedre og raskere straffereaksjoner for ungdom

  29.09.2023 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  I dag har regjeringen lagt frem en lovproposisjon som foreslår strengere og raskere reaksjoner for ungdommer som har begått kriminalitet. Det foreslås blant annet mulighet til å kombinere ungdomsstraff med ubetinget fengsel og bruk av elektronisk

 • Dovrebanen: Foreslår mellombels støtteordning for godstogselskap som er råka etter brukollapsen ved Ringebu

  29.09.2023 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Den økonomiske situasjonen er kritisk for fleire aktørar i bransjen etter at jernbanebrua over Lågen i Ringebu kollapsa. Som tidlegare varsla, foreslår regjeringa no overfor Stortinget å etablere ei mellombels støtteordning for godstogselskap som

 • Regjeringen vil gjøre transportforetakene medansvarlige for trygg sikring av last

  29.09.2023 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - I gjeldende vegtrafikklov har sjåføren alene ansvaret for å sikre at kjøretøyet er forsvarlig og forskriftsmessig lastet, men nå vil vi gjøre transportforetakene medansvarlige. Dette handler om trafikksikkerhet, men også om å fremme et mer seriøst

 • Konsesjon til ny kraftledning fra Blåfalli til Gismarvik

  29.09.2023 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statnett har i dag fått konsesjon til en ny kraftledning på 420 kilovolt (kV) fra Blåfalli koblingsstasjon i Kvinnherad kommune til ny Gismarvik transformatorstasjon i Tysvær kommune. Traséen går via Etne og Vindafjord kommuner.

 • Endringar blant statssekretærane

  29.09.2023 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kongen har i statsråd i dag forlenga konstitusjonen av Synnøve Mjeldheim Skaar som statssekretær for statsminister Jonas Gahr Støre til og med 31. desember 2023.

 • Endringar blant dei politiske rådgivarane

  29.09.2023 Pressemelding Statsministerens kontor

  Eirin Kristin Kjær slutar som politisk rådgivar for utanriksminister Anniken Huitfeldt 30. september 2023.

 • Høring – forslag til endringer i advokatloven og ny advokatforskrift

  29.09.2023 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag forslag til endringer i advokatloven og ny advokatforskrift på høring.

 • Nye regler for unntaksvekst i havbruk i 2025

  29.09.2023 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet fastsetter nye vilkår for unntaksvekst i trafikklyssystemet. De nye reglene vil gjelde for de som skal søke om unntaksvekst i 2025.

 • Utvidar nasjonal bibliotekstrategi: Satsar meir på biblioteka

  29.09.2023 Nyheit Kultur- og likestillingsdepartementet

  - Biblioteka gjer ein kjempejobb for å vekkje leselyst og nå ut til folk. Vi vil styrke dei i det viktige arbeidet dei gjer, seier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.  Kultur- og likestillingsdepartementet utvidar no den nasjonale

 • EØS-komiteens beslutninger i 2023

  28.09.2023 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2023.

 • Etablering av ny, nasjonal kompetansetjeneste

  28.09.2023 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Kompetansetjenesten skal bidra til å bedre kompetansen og kunnskapen rundt sykdommene endometriose og adenomyose, og blir etablert på Oslo universitetssykehus (OUS).

 • Side 1 av 301
 • Side 1 av 301