Aktuelt

Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i historisk arkiv. Der finner du også utdaterte aktueltsaker fra sittende regjeringer.

Viser 5241-5260 av 5968 treff.

Sorter etter: Dato Relevans

 • Ny forsikringsformidlingslov trer i kraft ved årsskiftet

  23.12.2021 Nyhet Finansdepartementet

  1. januar 2022 trer ny forsikringsformidlingslov og forskrifter til loven i kraft.

 • Norge leder Sikkerhetsrådet i januar

  23.12.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norge har presidentskapet i Sikkerhetsrådet i januar 2022. I tillegg til å lede Sikkerhetsrådets arbeid for å ivareta internasjonal fred og sikkerhet, vil Norge ta initiativ til flere tematiske møter med utgangspunkt i norske prioriteringer. Både

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 50

  23.12.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Den internasjonale restmekanismen for straffetribunaler, covid-19, Sikkerhetsrådets underliggende organer, Jemen, Iran, Sør-Sudan, Nord-Korea, FNs kontor for sentrale Afrika, FNs sikkerhetsråd og

 • Regulering av torsk, hyse og sei i 2022

  23.12.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt reguleringene av fisket etter torsk, hyse og sei i 2022. Reguleringene gjelder fisket nord for 62 grader nord.

 • Vedtar felling av fire ulverevir

  22.12.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Klima- og miljødepartementet har behandlet klagene på rovviltnemndene sitt vedtak om lisensfelling innenfor ulvesona denne vinteren. Departementet opprettholder nemndenes vedtak om felling av ulvene i det helnorske reviret Hornmoen og grenserevirene

 • Vedtar felling av fire ulverevir

  22.12.2021 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet har behandlet klagene på rovviltnemndene sitt vedtak om lisensfelling innenfor ulvesona denne vinteren. Departementet opprettholder nemndenes vedtak om felling av ulvene i det helnorske reviret Hornmoen og grenserevirene

 • Viderefører reglene om rekonstruksjon for bedrifter truet av konkurs

  22.12.2021 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Stortinget har vedtatt at rekonstruksjonslovens virketid forlenges til 1. juli 2023. Lovvedtaket ble sanksjonert i statsråd i dag, 22. desember 2021. Målet er å hjelpe levedyktige bedrifter som er rammet av akutt svikt i inntektene.

 • Romania ønsker å kjøpe norske F-16

  22.12.2021 Nyhet Forsvarsdepartementet

  I midten av desember 2021 ga det rumenske parlamentet tilslutning til en anskaffelse av 32 norske F-16 jagerfly. Den estimerte rumenske totalrammen er på 454 millioner EURO og den norske andelen av denne vil bli fastsatt gjennom videre forhandlinger

 • Ei betre og utvida kompensasjonsordning for kulturlivet på høyring

  22.12.2021 Pressemelding Kultur- og likestillingsdepartementet

  - I forslaget til kompensasjonsordning som vi no sender ut på høyring, har vi forsøkt å vareta dei meldingane vi har fått frå bransjen undervegs. Målet er at ordninga no skal vere meir treffsikker og føreseieleg enn tidlegare. No vil vi ha

 • Kronprinsparets besøk til Sverige utsettes

  22.12.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Besøket utsettes på grunn av den nye utviklingen i pandemien, med høye smittetall i både Norge og Sverige.

 • Norge utvider sanksjonene mot Hviterussland

  22.12.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Norge har i dag sluttet seg til den siste utvidelsen av EUs sanksjoner mot Hviterussland. Dette er nødvendig i lys av Lukasjenko-regimets kyniske utnyttelse av sårbare migranter og opptreden overfor naboland, sier utenriksminister Anniken

 • Regler om garanterte pensjonsprodukter settes i kraft

  22.12.2021 Nyhet Finansdepartementet

  Regler om et sammenslått og kundefordelt bufferfond innføres for kommunale pensjonsordninger med virkning fra 1. januar 2022 sammen med enkelte andre endringer for garanterte pensjonsprodukter.

 • Regler om pensjon fra første krone og dag settes i kraft

  22.12.2021 Nyhet Finansdepartementet

  Reglene om pensjon fra første krone og dag trer i kraft 1. januar 2022. Bedriftene gis tid til 30. juni 2022 med å tilpasse sine pensjonsordninger til de nye reglene.

 • Regler om permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger forlenges

  22.12.2021 Nyhet Finansdepartementet

  Kongen i statsråd har i dag forlenget varigheten av de midlertidige lovendringene som gir arbeidsgivere muligheten til å beslutte at permitterte ansatte skal fortsette som medlemmer i pensjonsordningen til og med 28. februar 2022.

 • Forslag til endringer i karanteneloven sendes på høring

  22.12.2021 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  Et utvalg har foreslått flere endringer i karanteneloven. Nå sendes forslagene ut på høring.

 • Marte Mjøs Persen besøkte Gjerdrum

  22.12.2021 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen besøkte tysdag Gjerdrum, der ho fekk ei orientering av NVE om sikringsarbeidet som blir gjort etter kvikkleireskredet 30. desember i fjor. Ho fekk også høyre korleis kommunen har jobba det siste året.

 • Økonomisk kompensasjon til pelsdyroppdrettere – forholdet til statsstøtteregelverket

  22.12.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  EFTAs overvåkingsorgan, ESA har gitt en uformell, foreløpig vurdering av kompensasjonsordningene til pelsdyroppdrettere, slik de følger av Stortingets lovvedtak i juni 2021. ESA har her konkludert med at ordningene ikke ser ut til å utgjøre

 • Inntektsutvalet for jordbruket ber om innspel

  22.12.2021 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringa Solberg sette den 13. august ned eit ekspertutval som skal vurdera grunnlag og føresetnader for å samanlikna næringsinntekter i jordbruket med løn for arbeidstakarar. Les dei fem siste innspela.

 • Avvikler reiseråd for land i sørlige Afrika

  22.12.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  På bakgrunn av helsefaglige råd fjerner Utenriksdepartementet reiserådet som frarådet reiser som ikke er strengt nødvendige til Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibia, Sør-Afrika og Zimbabwe.

 • Avvikler særskilte innreisetiltak mot reisende fra sørlige Afrika

  22.12.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  De særskilte innreisetiltakene som ble innført mot reisende fra åtte land i sørlige Afrika i slutten av november avvikles. Tiltakene ble innført for å begrense og forsinke spredning av omikronvarianten. Regjeringen opprettholder de strenge

 • Side 263 av 299
 • Side 263 av 299