Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 20321-20340 av 20970 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • AgustaWestland tildelt kontrakt om levering av nye redningshelikoptre

  04.12.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  AgustaWestland er i dag tildelt kontrakt om levering av 16 nye redningshelikoptre til Norge. Kontrakten vil sørge for en betydelig styrking av den offentlige redningstjenesten, og sikre god beredskap i hele landet.

 • Forslag om ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

  04.12.2013 Pressemelding Finansdepartementet

  Banklovkommisjonen overleverte i dag en utredning med utkast til regler om ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger til finansminister Siv Jensen.

 • Konferanse om partnerskapet i NAV-kontorene

  04.12.2013 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  KS, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Arbeidsdepartementet inviterer i fellesskap til en dagskonferanse om partnerskapet mellom stat og kommune i NAV-kontoret.

 • Statsministeren i Aten

  04.12.2013 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Solberg møtte 3. desember sin greske kollega Antonis Samaras i Aten. Statsministeren møter regelmessig sin kollega i det innkommende EU-formannskapslandet.

 • Signerte samarbeidsavtale om transportfly

  04.12.2013 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarsministrene i de nordiske landene signerte en avtale om å samarbeide om transportfly. Avtalen ble signert under det nordiske forsvarsministermøtet i Helsinki, 3. -4. desember 2013. -Samarbeidet kan gi økt operativ effekt til bedre pris. Til

 • Utenriksminister Brende til OSSE-møte i Kiev 5.-6. desember

  04.12.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende deltar på det årlige utenriksministermøtet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). Møtet finner sted i Kiev, Ukraina 5.-6. desember 2013 i forbindelse med det ukrainske formannskapet.

 • HL-senteret skal utrede roms Holocaust

  04.12.2013 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Hva skjedde med norske rom under Holocaust? Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) skal nå utrede historien om roms under andre verdenskrig. Utredningen gjennomføres på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og

 • Hvordan få gevinster av digitalisering i staten?

  03.12.2013 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Digitalisering gir gevinster, både for innbyggere og næringsliv. Gjort på riktig måte gir det gevinster også for forvaltningen. Hvordan sørger vi for å få det til?

 • Seminar om produktivitetsutviklingen – sentrale utviklingstrekk og drivkrefter

  03.12.2013 Nyhet Finansdepartementet

  Mandag 9. desember 2013 arrangerte Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål seminar om produktivitetsutviklingen i Norge, med vekt på sentrale utviklingstrekk og drivkrefter.

 • Besøkte EU

  03.12.2013 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg hadde i dag møter med EU-kommisjonens president, Jose Manuel Barosso og presidenten i Det europeiske råd Herman Van Rompuy i Brussel.

 • Samferdselsministeren møtte sin svenske kollega

  03.12.2013 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen møtte i dag den svenske infrastrukturministeren Catharina Elmsäter-Svärd.

 • Landbruks- og matminister Listhaug i Troms

  03.12.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Tross storm og uvær har landbruks- og matminister Sylvi Listhaug gjennomført et svært vellykket bedriftsbesøk hos Aron Mat på Kvaløya og på Inn på tunet- gårdene Nordgården og Widding, Berg på fastlandssida.

 • Ny nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

  03.12.2013 Nyhet Barne- og likestillingsdepartementet

  Med 96 millioner kroner vil Regjeringen styrke innsatsen mot barnefattigdom i 2014.

 • Helse- og omsorgsministeren åpnet nasjonal demenskampanje

  03.12.2013 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpnet i dag andre del av den nasjonale demenskampanjen i forbindelse med at Demensdagene arrangeres i Oslo. Et hovedmål med kampanjen er å bidra til mer åpenhet og kunnskap om demens.

 • Innovasjon med offentlige eiendomsdata

  03.12.2013 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen legger til rette for økt innovasjon og verdiskaping i næringslivet ved å tilby rimeligere og enklere tilgang til eiendomsdata. En ny fastprismodell fra Kartverket gjør dette mulig.

 • Møte med lederne for landets åtte rovviltnemnder

  03.12.2013 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljøvernministeren og landbruks- og matministeren hadde 2. desember 2013 møte med lederne for landets åtte rovviltnemnder.

 • PISA 2012: Svakere resultater i matematikk og naturfag

  03.12.2013 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  - Den nye PISA-undersøkelsen viser at vi har et realfagsproblem i Norge. Det bekymrer meg sterkt. Resultatene er rett og slett ikke gode nok, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 • Ny rapport om lønnsdannelsen

  03.12.2013 Pressemelding Finansdepartementet

  Professor Steinar Holden overleverte i dag en rapport til finansminister Siv Jensen fra utvalget han har ledet. Utvalget har sett på lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi.

 • Møte med lederne for landets åtte rovviltnemnder

  03.12.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Klima- og miljøvernministeren og landbruks- og matministeren hadde 2. desember 2013 møte med lederne for landets åtte rovviltnemnder.

 • Næringslivet sparer tid og penger

  03.12.2013 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Altinn har økt konkurransekraften for næringslivet. Norske bedrifter bruker bare halvparten så mye tid på skatterapportering som gjennomsnittet i EU, viser fersk internasjonal undersøkelse.

Til toppen