Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 20321-20340 av 22469 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Grunneigarar samarbeider om skogen

  10.04.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Feiosprosjektet i Sogn og Fjordane er eitt av fire prosjekt i regi av Kystskogbruket som har utprøving av grunneigarsamarbeid som prosjektmål. Det er mellom anna utarbeidd 72 skogbruksplanar inkludert ein del enklare oversiktsplaner for dei minste

 • Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler

  10.04.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsministeren har i dag nedsatt en faglig ekspertgruppe for å gjennomgå finansieringen av universiteter og høyskoler. Målet er å styrke kvaliteten på forskning og utdanning.

 • Jenter flinkere på skolen enn gutter

  10.04.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Jenter som gruppe presterer bedre enn gutter på skolen. Forskjellene er størst i lesing og minst i matematikk.

 • Regjeringen foreslår å fjerne forbudet mot proffboksing

  09.04.2014 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet har i dag sendt ut forslag om å oppheve proffbokseloven og endre knockoutforskriften.

 • Kulturdepartementet gjennomgår Norsk teaterråds håndtering av statlige midler

  09.04.2014 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet vil iverksette en ekstern gjennomgang av regnskapsførsel og rutiner for viderefordeling av statlige tilskudd i Norsk teaterråd. Organisasjonen mottar omkring 30 millioner kroner i statlige midler hvorav det meste skal fordeles

 • Endelig konsesjon til småkraftverk i Fjærlandsfjorden

  09.04.2014 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  - Småkraft er viktig for regjeringen og bidrar til lokal næringsutvikling og verdiskaping. Nettforsterkning er av betydning for kraftforsyningssikkerheten og for fornybarutbyggingen. Anleggene innebærer inntil 110 gigawattimer (GWh) ny fornybar

 • Åpner minipol i Herøy

  09.04.2014 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Vinmonopolet åpner onsdag 9. april minipol i Herøy kommune i Nordland.

 • Statskog selger spredte skogeiendommer

  09.04.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statskog gjennomfører i perioden 2011-2017 et omfattende salg av spredte skogeiendommer. Hittil er det solgt 110 eiendommer på til sammen om lag 178 000 dekar. Neste tidspunkt for annonsering er 2. mai 2014.

 • Geitemjølkkvotane for 2014 er berekna

  09.04.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  310 geitemjølkprodusentar har fått berekna ein total disponibel kvote for produksjon av geitmjølk på 22,4 millioner liter for kvoteåret 2014. Av desse produsentane er 2,6 prosent samdrifter.

 • Nordiske forsvarsministre møttes i Tromsø

  09.04.2014 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og veien fram mot NATO-toppmøtet i september var hovedtema da de nordiske forsvarsministrene møttes i Tromsø 8. -9. april.

 • Rapport om Det frivillige Skyttervesen

  09.04.2014 Nyhet Forsvarsdepartementet

  En arbeidsgruppe som har utredet Det frivillige Skyttervesen (DFS), overleverte 8. april sin rapport til Forsvarsdepartementet. Arbeidsgruppen (Solli-utvalget) har vært ledet av tidligere forsvarssjef general Arne Solli, og har siden september i

 • Fylkesnytt frå Sogn og Fjordane 1/2014

  09.04.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Sogn og Fjordane er ute med ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om Inn på tunet-satsinga i Sogn og Fjordane som no er i gong.

 • Konferanse: Transportforskning 2014

  09.04.2014 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet, Norges forskningsråd, Jernbaneverket, Statens vegvesen og Transnova inviterer til konferanse torsdag 5. juni kl. 09:00-16:00 på UBC Ullevaal stadion, Oslo.

 • 5,5 millionar kroner i bonus til NSB Gjøvikbanen

  09.04.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  NSB Gjøvikbanen viste i fjor svært gode resultat i talet på reisande og fekk derfor ein bonus på 5,5 millionar kroner i 2013. Bonusordninga er ein del av trafikkavtalen NSB Gjøvikbanen har med Samferdselsdepartementet.

 • Savner en generasjon i europeisk politikk

  08.04.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Av 766 folkevalgte i Europaparlamentet er kun to av dem under 30 år. I forkant av valget 22.-25. mai snakkes det om en generasjon som mangler i europeisk politikk.

 • Regjeringens paralympiske ærespris til Mariann Vestbøstad Marthinsen

  08.04.2014 Nyhet Kulturdepartementet

  Regjeringen holdt fredag mottakelse for deltakere i de olympiske og paralympiske vinterleker 2014. Under mottakelsen delte kulturminister Thorhild Widvey ut Regjeringens paralympiske ærespris til Mariann Vestbøstad Marthinsen.

 • Listhaug i debatt i Stortinget

  08.04.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug er i dag i Stortinget hvor hun deltar i debatt om representantforslag om en helhetlig jordvernplan og representantforslag om tollvern.

 • Internasjonalt samarbeid på landbruksforskning

  08.04.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Departementsråd Leif Forsell i Landbruks- og matdepartementet har i dag møtt en indisk delegasjon til samtaler om landbruk, landbruksforskning og bioteknologi.

 • Grønn skipsfart i Singapore

  08.04.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Miljøvennlige løsninger sto på dagsordenen da statssekretær Dilek Ayhan åpnet et maritimt forskningsseminar i Singapore i dag.

 • Gratulerer med dagen, alle rom!

  08.04.2014 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I dag, 8. april, markeres den internasjonale romdagen. - Jeg gratulerer alle rom med dagen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Til toppen