Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 20361-20380 av 22490 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Gratulerer med dagen, alle rom!

  08.04.2014 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I dag, 8. april, markeres den internasjonale romdagen. - Jeg gratulerer alle rom med dagen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • En framtidsrettet likestillingspolitikk

  08.04.2014 Pressemelding Barne- og familiedepartementet

  Regjeringen har satt i gang arbeidet med en melding til Stortinget om likestilling.

 • Offisielt besøk av Belgias kongepar

  08.04.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Deres Majesteter kong Philippe og dronning Mathilde av Belgia kommer på offisielt besøk til Norge 30. april 2014.

 • Nytt marinteknisk senter i Trondheim

  08.04.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen har besluttet å etablere en prosjektorganisasjon for et nytt marinteknisk senter, Ocean Space Centre.

 • Diskuterte europeisk forsvarssamarbeid

  08.04.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Stortingsrepresentanter fra FrP, Ap og Høyre deltok på EUs interparlamentariske konferanse om EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk og EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk i Aten 3.-4. april.

 • Seminar om strategisk eksportkontroll 2014

  08.04.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Statssekretær Bård Glad Pedersen åpnet årets eksportkontrollseminar for industrien 3. april som ble avholdt i Oslo Militære Samfund.

 • Finansnæringens dag: Et steg nærmere for nordisk harmonisering

  08.04.2014 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i lang tid arbeidet for en enighet blant de nordiske landene om at bankvirksomhet i større grad skal være underlagt soliditetskravene som gjelder i det landet hvor virksomheten drives, såkalt vertslandsregulering. - Dette

 • Kulturdepartementet gir tilskudd til synstolking av norske filmer

  08.04.2014 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet tildeler 200.000 kroner til synstolking av norske filmer. Formålet med synstolkning er å gi blinde og svaksynte beskrivelse av handlingen i filmen.

 • Den internasjonale dagen for romfolk

  08.04.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Minka og Pfamen har begge rombakgrunn. Begge bærer på et håp om at det nye ungdomssenteret i byen vil hjelpe dem med å oppfylle drømmene sine.

 • Fiskeriministeren møter torsk i Torsken

  07.04.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Besøk på anlegg for levendelagring av torsk og åpning av Torskensenteret står på programmet når fiskeriminister Elisabeth Aspaker besøker Senja 11. april.

 • Regjeringen støtter opp om matforsyninger i Syria

  07.04.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Regjeringen gir elleve millioner kroner gjennom Norges Røde Kors og Syria Røde Halvmåne til raske matvareleveranser når og hvis lokale våpenhviler tillater det. Det er et akutt behov for matvarehjelp og annen humanitær bistand spesielt i områder som

 • Ny kunnskap om norske born på skule i utlandet

  07.04.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Kva skjer med born og unge med innvandrarbakgrunn som tilbringer delar av oppveksten i utlandet? Ein ny rapport frå Institutt for samfunnsforsking gir oversikt over omfang, årsaker til og konsekvensar av borns utanlandsopphald.

 • Ashton talte om Ukraina i plenumssesjonen

  07.04.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  EUs høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk Catherine Ashton holdt sin årlige redegjørelse, og Europaparlamentet gikk inn for å forby «roaming»-avgifter for mobiltelefoner under plenumssesjonen i Brussel. Ambassaderåd Eli Jonsvik ved

 • Settefiskanlegg i Vik kommune får konsesjon til vannuttak

  07.04.2014 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har i dag gitt konsesjon etter vannressursloven til vannuttak for Firda Settefisk Arnafjord AS sitt settefiskanlegg i Vik kommune i Sogn og Fjordane.

 • Kontaktkonferansen mellom regjeringen og fylkeskommunene

  07.04.2014 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I to dager skal fylkesordførere og fylkesrådsledere fra hele landet møte regjeringsmedlemmer til dialog om hvordan man kan videreutvikle samarbeidet mellom statlig og regionalt nivå

 • Oppfordrer flere i matbransjen til å stille opp for Matsentralen

  07.04.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug oppfordrer flere i matbransjen til å stille opp for Matsentralen med tilstrekkelig med overskuddsmat og finansiering.

 • Ny realfagssatsing i norsk skole

  07.04.2014 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Realfagshelter fra hele landet møtte i dag kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. De hadde mange gode innspill til hvordan norske elever kan bli bedre i matematikk og naturfag. - Å løfte norske elevers matematikkprestasjoner og å skape en ny kultur

 • Fra statistikk til politikk

  07.04.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Arni Hole hospiterer i EUs byrå for grunnleggende rettigheter. - Norge er langt framme i arbeidet med likestilling og menneskerettigheter og har mye å bidra med, sier hun.

 • Ny transportplan: Retningslinjer for analyse- og strategifasen

  07.04.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Framtidige transportplaner må bygge på et godt faglig grunnlag og oppdatert kunnskap. Samferdselsdepartementet har derfor gitt de statlige transportetatene og Avinor retningslinjer for et oppdrag med å gjennomføre en innledende analyse- og

 • Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

  07.04.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har

Til toppen