Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 20361-20380 av 25181 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Møte om hatefulle ytringer

  25.11.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Onsdag 26. november inviterer regjeringen til møte om hatefulle ytringer. Møtet er en del av arbeidet med oppfølging av handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

 • Alta mottok bymiljøprisen 2014

  25.11.2014 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner overrakte 24. november det synlige beviset på at Alta er vinner av Statens bymiljøpris 2014. Til stor jubel fra barn og andre fremmøtte mottok en stolt og glad ordfører diplom og plakett i sentrum

 • Suksess for arbeidslivsfond

  25.11.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Nye tariffavtaler og forbedrede helse-, miljø- og sikkerhetsstandarder er noen av resultatene som er skapt i 13 land i Sentral-Europa gjennom det norske fondet for anstendig arbeid.

 • Presseinvitasjon: Rapport om Statens pensjonsfond utlands investeringer i kull og petroleumsselskaper

  25.11.2014 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet inviterer til pressekonferanse med presentasjon av rapporten fra ekspertgruppen om Statens pensjonsfond utlandsinvesteringer i kull og petroleumsselskaper. Leder av ekspertgruppen Martin Skancke overrekker rapporten til

 • Enklere tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

  24.11.2014 Nyhet Kulturdepartementet

  Regjeringen vil forenkle tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner. Nå har departementene gjennomgått sine tilskuddsordninger og funnet forenklingstiltak. Mange av forenklingstiltakene vil gjennomføres allerede i løpet av 2014.

 • Toppmøte om lese- og skrivevansker

  24.11.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Opp mot 20 prosent av elevene i skolen sliter med å lese- og skrive. På et toppmøte 24. november fikk regjeringen de første innspillene til arbeidet med en ny lesestrategi.

 • Natos utenriksministermøte 2. desember og Isil-møte 3. desember

  24.11.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Natos første ministermøte etter toppmøtet i Wales finner sted i Brussel 2. desember, fulgt av et Isil-møte mellom koalisjonslandene 3. desember. Utenriksminister Børge Brende deltar på begge.

 • Nytt forskingssenter for fôrressurser

  24.11.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug gratulerer Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med Foods of Norway, Norges første Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) på landbruks- og matområdet.

 • Priv. til red.: Statsministeren besøkjer Riga

  24.11.2014 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg besøkjer Riga måndag 8. desember i samband med at Latvia skal ta over EU-formannskapet. Statsministeren skal ha politiske samtaler mellom anna om det komande latviske EU-formannskapet, leggje ned krans på fridomsmonumentet

 • - En spennende fremtid

  24.11.2014 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tord Lien besøkte mandag Sandnessjøen og Alstahaug kommune i Nordland. Kommunen har betydelig virksomhet knyttet til olje- og gassproduksjon i Norskehavet.

 • Økte internasjonale hvete- og maispriser

  24.11.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  FAOs (FNs mat- og landbruksorganisasjons) prisindeks på landbruksvarer viser samlet uendret nivå fra september til oktober. Mens indeksene for kjøtt og meierivarer gikk ned, steg indeksen for korn, matoljer og sukker. Matprisindeksen har falt siden

 • Løft for utvalgte kulturlandskap i jordbruket

  24.11.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Mye aktivitet og dugnadsarbeid er lagt ned i de utvalgte kulturlandskapsområdene i Norge det siste året. Enkelte har også etablert ny næringsvirksomhet som er basert på verdier som ligger i områdene.

 • Veka som var - veke 47

  24.11.2014 Nyheit Utenriksdepartementet

  Ein slags einhjørning er funnen i Slovenia og du kan faktisk kjøpe deg hus på Sicilia for berre ein euro. Få med deg det uhøgtidelege nyhendebilete frå veka som var her.

 • Ingen endring i melkekvotene for 2015

  24.11.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har i dag gjennomført kvotedrøftinger med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. På bakgrunn av dette har Landbruks- og matdepartementet fastsatt forholdstallet for disponibel kvote for kumelk til 1,03 og

 • Seminar om norsk økonomi i endring

  24.11.2014 Nyhet Finansdepartementet

  Mandag 8. desember arrangerte Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål et åpent seminar om utfordringer for norsk økonomi som følge av utsiktene til lavere etterspørsel fra petroleumsvirksomheten og svekket bytteforhold

 • Glad Pedersen til Genève

  24.11.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Statssekretær Bård Glad Pedersen er i Genève 25. og 26. november for å ha møter om menneskerettigheter og humanitære utfordringer.

 • Ny stortingsmelding om forsvarsindustrien

  24.11.2014 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Regjeringen vil utarbeide en ny stortingsmelding om forholdet mellom forsvarssektoren og forsvarsindustrien. Hovedformålet med meldingen vil være å videreutvikle en strategi for samarbeidet mellom Forsvaret og industrien i Norge som tar hensyn til

 • Nett-tv

  Difi-seminar: Hvordan få full effekt av IKT-investeringene

  24.11.2014 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  God porteføljestyring fører til bedre prioritering av tiltak og ressurser og gir økt gevinst for virksomhetene. Dette Difi-semiaret gir faglig påfyll til offentlige virksomheter som ønsker å høste gevinster av digitaliseringsarbeidet.

 • Diskuterte radikalisering og valdeleg ekstremisme

  24.11.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Framandkrigarar er ei utfordring for mange europeiske land. Korleis dagens juridiske rammeverk påverkar vår evne til å møte problemet var temaet på eit seminar i Noregs Hus 6. november.

 • Brende til London

  24.11.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende besøker London, 24. - 25.11.2014. Under besøket skal han blant annet møte den britiske utenriksministeren Philip Hammond.

Til toppen