Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 20381-20400 av 23206 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Ta vare på gamle nytteplanter

  05.06.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Nytteplanter som har overlevd i flere hundre år uten stell kalles gjerne kulturreliktplanter. De er levende fortidsminner og kulturhistorie, og de kan ha genressurser som kan komme til nytte i fremtiden. Du finner dem gjerne i gjengrodde hager og

 • Stor interesse for norsk-polsk næringslivssamarbeid

  05.06.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Det ligger an til økt norsk-polsk samarbeid om utvikling av miljøteknologi i årene fremover. Det viser strømmen av søknader til det EØS-middelfinansierte programmet for grønn innovasjon.

 • Opna NM for studentbedrifter

  05.06.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  -Dyktige unge talent er heilt avgjerande for at bedrifter skal kunne tilpasse seg framtidige krav og trendar, sa statssekretær Dilek Ayhan då ho opna NM for studentbedrifter.

 • Stadfestet vedtaket i Telemark: Pasientenes sikkerhet må veie tyngst

  05.06.2014 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie stadfester vedtaket som er gjort av styret i Sykehuset Telemark om avvikling av akuttfunksjonene i Kragerø og Rjukan.

 • Heder ved 70-årsmarkeringen for D-dagen

  05.06.2014 Nyhet Forsvarsdepartementet

  For 70 år siden gikk to millioner soldater i land på Normandies kyst. Norske styrker deltok også i operasjonen som ble innledet på D-dagen, mens norske handelsfartøy deltok med leveranser av styrker og forsyninger. Norske veteraner deltar på årets

 • Vil redusere saltinnholdet i maten

  04.06.2014 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie holdt i dag 4. juni, det første møte med næringslivet om et tettere samarbeid med bransjen om folkehelse.

 • Vold mot barn i sentrum for 25 land

  04.06.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Under en to dagers konferanse om vold mot barn i Stockholm, utvekslet om lag 25 land erfaringer og utfordringer knyttet til vold og misbruk av barn. Så langt har bare 38 land i verden et forbud mot fysisk avstraffelse av barn. - Det er nødvendig å

 • Brende til New York 6.-9. juni

  04.06.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Børge Brende reiser til New York 6. juni for å ha møte i FN, delta på Clinton Foundations årsmøte, samt profilere norsk litteratur og arkitektur i USA.

 • Listhaug på årsmøtet i Norges Bondelag

  04.06.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug holder innlegg på årsmøtet i Norges Bondelag.

 • Alta kommune vinner Statens bymiljøpris 2014

  04.06.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Statens bymiljøpris 2014 tildeles Alta kommune for arbeidet med å etablere sykkelbyen Alta. Kommunen har stimulert til et sterkt engasjement i befolkningen, blant politikerne og i kommunens administrasjon for sykling året rundt.

 • Sult og ernæring er presserende utfordringer

  04.06.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Verden trenger en bred prosess for å oppnå tilfredsstillende matsikkerhet og ernæring til alle, og for å støtte en bærekraftig, inkluderende, sosial og økonomisk utvikling. Målet må være en verden uten over- eller underernæring. Dette framkom på et

 • Verdens ernæringsutfordringer krever global forpliktelse

  04.06.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I forkant av den andre internasjonale konferansen om ernæring (ICN2), oppfordrer FAO til å sette ernæringstilstanden høyt på nasjonale og internasjonale agendaer,

 • - Det bør være åpenhet i Kina rundt «4. juni»

  04.06.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Jeg er bekymret over rapporter om forsvinninger og forfølgelse av personer som ønsker å markere 25-årsdagen for volden som utspilte seg i Beijing og flere andre kinesiske byer natt til 4. juni i 1989, sier utenriksminister Børge Brende.

 • Fire millionar kroner til språktiltak

  04.06.2014 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet lyser ut prosjektmidlar til oppfølging av språkmeldinga. I tillegg til eigne midlar til innsamling av stadnamn som er delegerte til Språkrådet, har vi om lag fire millionar kroner til andre språktiltak.

 • Ny lov om forvaltning av alternative investeringsfond

  04.06.2014 Nyhet Finansdepartementet

  Stortinget behandlet 3. juni Finansdepartementets forslag til ny lov om alternative investeringsfond. Lovforslaget forventes endelig vedtatt av Stortinget i løpet av kort tid, med påfølgende sanksjonering av Kongen i statsråd. Departementet tar

 • Upresist av TV2

  03.06.2014 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet vil på det sterkeste avvise at saken til en afghansk tolk har «ligget og samlet støv» i departementet som TV2 melder i kveld.

 • Brev til verdens ledere om utdanning av jenter

  03.06.2014 Nyhet Statsministerens kontor

  Sammen med den danske statsministeren Helle Thorning-Schmidt, tidligere statsminister Julia Gillard i Australia, EU-kommisjonens president José Manuel Barroso og EUs utviklingskommissær Andris Piebalgs, står statsminister Erna Solberg bak et åpent

 • Ny palestinsk regjering

  03.06.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Sammen med USA og EU mener Norge at President Abbas’ nye regjering i Palestina er et viktig skritt for å igjen samle Gaza og Vestbredden under en felles regjering, sier utenriksminister Børge Brende.

 • Valget i Syria har ingen legitimitet

  03.06.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Dagens "valg" i Syria har ingen legitimitet og er en farse. Det er umulig å avholde demokratiske valg i en situasjon der millioner av syrere er på flukt, byer ligger i ruiner og blodige slag utkjempes daglig, sier utenriksminister Børge Brende.

 • Arbeidsgruppe skal vurdere muligheten for økt verdiskaping i villreinfjellet

  03.06.2014 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Norge er det eneste landet i Europa som har den opprinnelige vest-europeiske villreinen. En arbeidsgruppe skal nå utrede hvordan Norge kan få økt oppmerksomhet om villreinen gjennom å etablere to europeiske villreinregioner.

Til toppen