Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 20401-20420 av 23448 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Foreslår å oppheve priskontrollen på landbrukseiendommer

  20.06.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen har i dag oversendt til Stortinget et forslag om endringer i konsesjonsloven. Lovendringen vil innebære at det ikke lenger skal tas hensyn til den prisen partene har avtalt ved avgjørelse av søknad om konsesjon.

 • Vil gjøre det lettere å innføre spesielle opptakskrav

  20.06.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil gjøre det lettere for universiteter og høyskoler å innføre spesielle opptakskrav til enkelte studier. Målet er å heve kvaliteten på studiene og få flere studenter til å gjennomføre.

 • Utvalg skal utforme ny straffeprosesslov

  20.06.2014 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen har i statsråd i dag nedsatt et utvalg som skal utforme ny straffeprosesslov. Det er behov for en ny lov bedre tilpasset vår tid, og som legger til rette for å avvikle straffesaker rettssikkert og effektivt.

 • Priv. til red.: Kommunal- og moderniseringsministeren vitjar Sametinget

  20.06.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner skal vitje Finnmark 24. - 25. juni.

 • Enklare reglar ut på høyring

  20.06.2014 Nyheit Nærings- og fiskeridepartementet

  - Det er viktig for oss å få kaste lys over forslaga om enklare reglar for offentlege innkjøp så godt og breitt som råd er, seier næringsminister Monica Mæland.

 • Regjeringen nedsetter digitalt sårbarhetsutvalg

  20.06.2014 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen nedsetter i dag et utvalg som skal kartlegge samfunnets digitale sårbarhet. Utvalget skal foreslå konkrete tiltak for å styrke beredskapen og senke den digitale sårbarheten i samfunnet.

 • Konstitusjon av politimester i Asker og Bærum politidistrikt

  20.06.2014 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Terje Nybøe (50) er i statsråd i dag konstituert som politimester i Asker og Bærum politidistrikt inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2015.

 • Priv. til red: Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøkjer Lovisenberg Diakonale Sykehus tysdag 24. juni

  20.06.2014 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Statsråden får høyre om planar for kapasitetsutviding og om sjukehuset sine gode resultat når det gjeld tilbodet "Raskare tilbake". Sjukehuset vil også orientere om oppgåvedeling mellom profesjonar.

 • Konstitusjon av politimester i Agder politidistrikt

  20.06.2014 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Kirsten Marie Lindeberg (60) er i statsråd i dag konstituert som politimester i Agder politidistrikt til og med 31. desember 2015.

 • Oppdaterte regler for beskyttelse av barn mot skadelig medieinnhold

  20.06.2014 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen legger i dag frem forslag til en ny lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelig medieinnhold. Forslaget erstatter dagens fragmenterte system med ett felles lovverk for kino, video, TV og nett.

 • Inngår frihandelsavtale med Costa Rica og Panama

  20.06.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  - Det er svært gledelig at Stortinget i dag sier ja til frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Costa Rica og Panama, sier næringsminister Monica Mæland.

 • Inngår frihandelsavtale med Colombia

  20.06.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  - Frihandelsavtalen vil bidra til mer økonomisk samarbeid mellom Norge og Colombia, sier næringsminister Monica Mæland.

 • Inga Bolstad blir ny riksarkivar

  20.06.2014 Pressemelding Kulturdepartementet

  Inga Bolstad ble i statsråd i dag fredag 20. juni utnevnt til Riksarkivar og leder for arkivverket. Bolstad etterfølger Ivar Fonnes som fratrådte 1. juni da han fylte 70 år.

 • Økte matpriser i mai

  20.06.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Etter en nedgang i priser på matvarer og alkoholfrie drikkevarer forrige periode, steg matprisene med 1,2 prosent fra april til mai.

 • Luftfartsforhandlinger med Sør-Korea

  20.06.2014 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Norge skal sammen med Danmark og Sverige ha luftfartsforhandlinger med Sør-Korea 2.-3. september 2014.

 • Ny lov styrker forbrukernes rettigheter

  20.06.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  - Den nye loven gir forbrukerne et bedre vern når de handler på nett og i utlandet, sier forbrukerminister Solveig Horne (FrP).

 • Spesialpedagogikk må inn i alle lærerutdanningene

  20.06.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Ekspertgruppen i spesialpedagogikk vil at spesialpedagogiske emner integreres i alle lærerutdanninger. I tillegg foreslår de femårig lærerutdanning og mer praksis. Ekspertgruppen har gjennomgått de spesialpedagogiske utdanningene i Norge og vurdert

 • Nye utviklingsmål etter 2015

  20.06.2014 Nyheit Utenriksdepartementet

  - Godt styresett, menneskerettar og anti-korrupsjon må bli ein del av dei nye utviklingsmåla etter 2015, sa utanriksminister Børge Brende då han heldt innlegg i FNs generalforsamling 9. juni.

 • Regner ut dine flyrettigheter

  20.06.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Statsråd Solveig Horne (FrP) ønsker Forbrukerrådets nye flyrettighetskalkulator velkommen.

 • Viderefører den militære deltakelsen i Recsyr

  20.06.2014 Nyhet Forsvarsdepartementet

  KV Andenes viderefører deltakelsen i operasjonen for uttransportering av kjemiske stridsmidler fra Syria med inntil én måned, til og med 31. juli 2014.

Til toppen