Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 20401-20420 av 20647 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Meir til skogvegar og innovasjon

  08.11.2013 Pressemelding Landbruks- og matdepartementet

  I sitt forslag til budsjett for 2014 løyver Høgre - FrP regjeringa meir pengar til bygging av skogsvegar, og foreslår ei ny ordning som skal hjelpe fram gründarane innan landbruks- og matsektoren.

 • Bedre kvalitet i høyere utdanning

  08.11.2013 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen vil øke grunnfinansieringen av universiteter og høyskoler med 100 millioner kroner, og det foreslås 50 millioner til nytt og bedre utstyr ved ingeniørutdanningene. Samtidig økes utdanningsstøtten mer enn i noe annet enkeltår de siste 10

 • Mer midler til familievernet og samlivstiltak

  08.11.2013 Pressemelding Barne- og likestillingsdepartementet

  Regjeringen styrker familieverntjenestenes forebyggende arbeid med tre millioner kroner, og tiltak for de mest utsatte barna med to millioner kroner.

 • Tilleggsforslag – statsbudsjettet 2014: Økte bevilgninger til veg og bane

  08.11.2013 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringen foreslår økte bevilgninger til veg og bane, med vekt på å bedre sikkerheten og framkommeligheten. Oppgradering og økt vedlikehold i vegtunneler er særlig prioritert, sammen med økt vedlikehold av vegdekke og bevilgninger til gang- og

 • Tilleggsmandat til Scheel-utvalget

  08.11.2013 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet ber utvalget også vurdere forslag som gir netto skattelettelser, ikke bare provenynøytrale forslag.

 • Skog 22 er i gang

  08.11.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Arbeidet i strategigruppen for SKOG22 ble diskutert i et møte mellom landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og strategigruppens leder Gunnar Olofsson på torsdag. Oppstartsmøte er 19. november, og gruppen skal levere sin rapport i løpet av 2014.

 • Prisdryss på NOKUTs jubileumskonferanse

  08.11.2013 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  På NOKUTs jubileumskonferanse i dag ble fremragende utdanning satt pris på. Norges Handelshøgskole (NHH) ble i dag tildelt Utdanningskvalitetsprisen for 2013 og tre nye sentre ble tildelt status som Sentre for fremragende utdanning (SFU).

 • Vekeplan for statsråden veke 46

  08.11.2013 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Kvar veke vert utdrag av vekeplanen til landbruks- og matminister Sylvi Listhaug lagt ut på nettsida til Landbruks- og matdepartementet.

 • Søk i dokumentarkivet på regjeringen.no

  08.11.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler fra tidligere regjeringer finner du i dokumentarkivet. Dokumentarkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

 • USA og Norge styrker samarbeidet om karbonfangst

  07.11.2013 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  USAs energiminister Ernest Moniz og olje- og energiminister Tord Lien er enige om å forsterke samarbeidet mellom testsentre for karbonfangst. Hensikten er å påskynde utviklingen av teknologier som må til for å lykkes.

 • Ord har betydning - Hatkriminalitet i Europa

  07.11.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norge er en viktig samarbeidspartner for årets Fundamental Rights Conference som arrangeres av EUs byrå for grunnleggende rettigheter (FRA) i Vilnius 12. og 13. november.

 • EU-delegasjonen stengt 11. november

  07.11.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norges delegasjon til EU i Brussel holder stengt mandag 11. november, da denne datoen er offentlig fridag i Belgia.

 • Rapport: Det har vært en positiv utvikling i politiet

  07.11.2013 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  En ny rapport konkluderer med at Merverdiprogrammet - arbeidet med å fornye politiets straffesakssystemer - er klart for å gå gjennom den andre runden med ekstern kvalitetssikring, i tråd med regelverket for store statlige investeringer. Rapporten

 • Mottok innspill til klima- og energipolitkken

  07.11.2013 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet Elnar Remi Holmen var til stede på Zerokonferansen i Oslo 5. og 6. november. Under åpningen av konferansens andre dag fikk han overlevert et notat fra Zero om veivalg i energipolitikken.

 • PLANTEARVEN-prisen til Marstein og Larsen

  07.11.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Årets PLANTEARVEN-pris er tildelt konservator Mari Marstein og planteforedler Arild Larsen. Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal delte i dag ut årets PLANTEARVEN-pris på seminar om norsk genressurspolitikk på Mathallen i Oslo.

 • Næringslivet satser på Tyrkia

  07.11.2013 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Det var rekordstor deltakelse fra norsk og tyrkisk næringsliv da næringsminister Monica Mæland deltok på åpningene av to næringslivsfora under det offisielle statsbesøket til Tyrkia.

 • Presentasjon av tilleggsproposisjon – budsjett 2014

  07.11.2013 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Politisk ledelse i Kommunal- og moderniseringsdepartementet presenterer tilleggsproposisjon om budsjettet for 2014 på følgende steder fredag 8. november.

 • Vil dele norsk kompetanse

  07.11.2013 Nyheit Nærings- og fiskeridepartementet

  - Noreg ønskjer å bidra med kunnskapen vår om fiskeriforvaltning og havbruk. Kunnskapsutveksling er avgjerande om vi skal sikre ei berekraftig utvikling, sa fiskriminister Elisabeth Aspaker då ho opna eit fagseminar om den tyrkiske marknaden for

 • Samferdselsministeren holdt innlegg på Avinorkonferansen

  07.11.2013 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Statsråden holdt et innlegg på engelsk for en samlet luftfartsnæring på Avinorkonferansen 2013.

 • Fredag 08.11. presenterer helse- og omsorgsministeren forslag til endring av helse- og omsorgsbudsjettet for 2014

  07.11.2013 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  I samband med framlegginga av Prop. 1 S (2013-2014) Tillegg 1, presenterer statsråd Bent Høie regjeringa sine viktigaste forslag til endring av helse- og omsorgsbudsjettet for 2014. Det skjer i Bergen og Stavanger.

Til toppen