Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 20401-20420 av 25721 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Ny godsterminal i Trøndelag: Jernbaneverket tilrår Torgård i Trondheim kommune

  14.01.2015 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Jernbaneverket har kome med ei tydeleg tilråding om at ny godsterminal for Trøndelag skal leggjast til Torgård. Saman med den komande høyringsrunden vil rapporten gi regjeringa eit godt grunnlag for å avgjere kvar det nye logistikknutepunktet i

 • Instruks om bestemt oppholdssted og meldeplikt

  14.01.2015 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt instruks til Politidirektoratet om at personer som er utvist fordi de utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser, men som er vernet mot utsendelse, skal kunne pålegges bestemt

 • OECDs retningslinjer om merverdiavgift på høring

  14.01.2015 Nyhet Finansdepartementet

  OECD sendte 18. desember 2014 på høring utkast til retningslinjer om merverdiavgift ved internasjonal tjenestehandel fra næringsdrivende til forbrukere.

 • Mæland i høring om Telenors håndtering i VimpelCom-saken

  14.01.2015 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  - VimpelCom-saken illustrerer noen av utfordringene ved å drive virksomhet internasjonalt. Det er veldig alvorlige forhold som nå etterforskes av politimyndigheter i flere land, sier næringsminister Monica Mæland (H).

 • Presseinvitasjon: Overlevering av utredning om økonomiske konsekvenser av lisensordning for pengespill

  14.01.2015 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturminister Thorhild Widvey mottar torsdag 15. januar kl 10.30 en utredning om økonomiske konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill fra Rambøll Management Consulting.

 • Landbruk i spørjetimen på Stortinget

  14.01.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP) svarte på spørsmål frå representantant Rasmus Hansson (MDG) om pelsdyrnæringa i spørjetimen på Stortinget i dag.

 • Åpnet Friluftslivets år i Trondheim

  14.01.2015 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tord Lien åpnet tirsdag Friluftslivets år 2015 på torget i Trondheim. Friluftslivets år er en nasjonal markering av norsk friluftsliv. Året vil bli arrangert som et samarbeid mellom ulike organisasjoner, det offentlige og

 • Fylkesnytt fra Oppland 1/2015

  14.01.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Oppland er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. I denne utgaven finner du blant annet en artikkel om Fylkesmannen i Oppland som bidrar sterkt til «RULL 2».

 • Presseinvitasjon: Mæland kommenterer Telenor-høring

  13.01.2015 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Monica Mæland er tilgjengelig for kommentarer etter Kontroll- og konstitusjonskomiteens høring om Telenor og Vimpelcom, onsdag 14. januar.

 • Endring av våpeninstruks for politiet

  13.01.2015 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  - Det er behov for en klar regel i våpeninstruksen som sikrer adgangen til å bevæpne politiet når dette er nødvendig for å ivareta politiets egen sikkerhet og innsatsevne. Justis- og beredskapsdepartementet sender derfor et forslag til endring av

 • Felles innsats mot arbeidslivskriminalitet

  13.01.2015 Pressemelding Statsministerens kontor

  - Vi vil bekjempe arbeidslivskriminalitet gjennom et bredt samarbeid mellom offentlige myndigheter og arbeidslivets parter, sier statsminister Erna Solberg. Regjeringen legger nå fram en strategi for å styrke innsatsen mot de useriøse aktørene i

 • Sea Change: Tidsbilder fra Europa

  13.01.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Hvordan er det å være ungdom i dagens Europa? Tolv anerkjente fotografer satte seg som mål å nærme seg et svar på spørsmålet. Nå foreligger resultatet.

 • Sørfond gir resultater for filmskapere i utviklingsland

  13.01.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  I en stadig mer global filmindustri representerer filmfondet Sørfond en liten, men effektiv stimulans for filmproduksjon i utviklingsland.

 • Bistand ved styrevalg i statlige selskaper

  13.01.2015 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har inngått en rammeavtale om bistand i departementets arbeid med styrevalg i selskaper der staten er eier.

 • Listhaug til Mat og landbruk 2015

  13.01.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Listhaug holder innlegg på Norsk Landbrukssamvirkes konferanse Mat og landbruk 2015 på Gardermoen onsdag 14. januar. Tema for innlegget er økt norsk matproduksjon.

 • Forsker på å fjerne matbårne problembakterier

  13.01.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Sykdomsfremkallende bakterier er en utfordring for mange matprodusenter. Nå kan det nybygde forskningssenteret til Nofima bidra til bedre mattrygghet.

 • Den internasjonale jernbaneorganisasjonen søker ny generalsekretær

  13.01.2015 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Den internasjonale jernbaneorganisasjonen (OTIF) søker nå etter en ny generalsekretær til å lede organisasjonen de kommende tre årene.

 • Varsler endringer i etterhåndsstøtten og inviterer til rundebordskonferanse

  13.01.2015 Nyhet Kulturdepartementet

  Under Tromsø Internasjonale Filmfestival annonserte kulturminister Thorhild Widvey at hun ønsker å heve terskelen for etterhåndstilskudd til film fra 10.000 til 35.000 solgte billetter. I tillegg kaller hun inn til en rundebordskonferanse som skal

 • Legger fram strategi mot arbeidslivskriminalitet

  13.01.2015 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Statsminister Erna Solberg og arbeids- og sosialminister Robert Eriksson legger fram en ny strategi mot arbeidslivskriminalitet. LO-leder Gerd Kristiansen og NHO-direktør Kristin Skogen Lund vil også være til stede.

 • Uriktige påstander i DN-oppslag om kabinansatte

  13.01.2015 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - I gårsdagens utgave av Dagens Næringsliv påstår stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet at regjeringen vurderer å endre regelverket, slik at Norwegian kan ha asiatiske kabinansatte på flyene i Norge. Dette er ikke riktig, sier

Til toppen