Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 20421-20440 av 25660 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Vedtak i klagesak – TrustBuddy AB

  06.01.2015 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag (6. januar 2015) fattet vedtak i klagesak vedrørende det svenske foretaket Trustbuddy AB som driver såkalt «peer-to-peer lending» mellom forbrukere i en rekke land, herunder Norge.

 • Krav om flere lærlinger ved universiteter og høyskoler

  06.01.2015 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen stiller krav til universiteter og høyskoler om øke antall lærlinger i sektoren innen 2016.

 • Statsministerens program veke 2

  06.01.2015 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren deltek denne veka mellom anna på NHOs årskonferanse

 • Norsk støtte til jobbskaping i utviklingsland

  06.01.2015 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Jobbmuligheter og gode rammer for næringsvirksomhet er en nødvendig betingelse for bærekraftig utvikling. Norge bidrar nå med 70 millioner kroner gjennom Verdensbanken til et fond for jobbskaping i utviklingsland, sier utenriksminister Børge

 • Stor innovasjonsdugnad for global helse og utdanning

  06.01.2015 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Norsk næringsliv og fagmiljø har levert inn 116 forslag til korleis Noreg kan bidra til å nå nye og ambisiøse mål for utdanning og helse globalt dei neste femten åra. Gjennom initiativet «Visjon 2030» inviterte regjeringa norske miljø til ein

 • Satellitter ser stormskader og snauhogst i skogen

  06.01.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Satellittdata har et potensial til å bidra til å dekke viktige kartleggings- og overvåkingsprogrammer i skog, som for eksempel stormskader.

 • Ber om sikkerhetsfaglig råd

  06.01.2015 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  -Regjeringen tar sikte på å legge frem en ny langtidsplan for forsvarssektoren for Stortinget våren 2016. Som del av grunnlaget for langtidsplanen har jeg bedt Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) om å utarbeide et sikkerhetsfaglig råd, sier

 • Stor innovasjonsdugnad for global helse og utdanning

  06.01.2015 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Norsk næringsliv og fagmiljø har levert inn 116 forslag til korleis Noreg kan bidra til å nå nye og ambisiøse mål for utdanning og helse globalt dei neste femten åra. Gjennom initiativet «Visjon 2030» inviterte regjeringa norske miljø til ein

 • Status for tiltak i handlingsplan mot radikalisering

  05.01.2015 Nyhet Radikalisering

  Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme ble lansert juni 2014. Departementet har gjort opp status for tiltakene etter et halvt år.

 • 2015 er det internasjonale året for vern av matjord

  05.01.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  FAO - FNs organisasjon for landbruk og mat markerer i 2015 det internasjonale året for vern av matjord. Målet er å rette oppmerksomheten mot viktigheten av en bærekraftig forvaltning av matjorda og beskytte denne verdifulle naturressursen.

 • Presseinvitasjon: Helse- og omsorgsminister Bent Høie held sjukehustale

  05.01.2015 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Onsdag 7. januar presenterer statsråd Bent Høie sine styringsbodskap til sjukehusa for 2015.

 • Mæland vil kutte 18 lover

  05.01.2015 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Monica Mæland (H) tar nyttårsrengjøring, og forenkler en tredjedel av departementets lover.

 • Skatteutvalgets utredning sendes på høring

  05.01.2015 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet sender i dag NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi på høring.

 • Enklare å seie sitt om politiske forslag

  05.01.2015 Nyheit Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Nettstaden til regjeringa, regjeringa.no, er kommen i ny og forbetra utgåve. Ei forenkla digital løysing for høyringar gjer det enklare for innbyggjarar og andre å kommentere nye politiske forslag.

 • Rektorutdanningen gir tydeligere skoleledelse

  05.01.2015 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Rektorer som har deltatt på rektorutdanningsprogram, er flinkere til å gi tilbakemelding til lærerne enn andre rektorer.

 • Infosenter om 22. juli ved Høyblokka

  04.01.2015 Nyhet Etter 22. juli

  Et informasjonssenter om terrorangrepet 22. juli 2011 skal etableres ved Høyblokka i regjeringskvartalet. - Dette er en viktig bit av vår historie og må formidles til kommende generasjoner, sier statsminister Erna Solberg.

 • Infosenter om 22. juli ved Høyblokka

  04.01.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Et informasjonssenter om terrorangrepet 22. juli 2011 skal etableres ved Høyblokka i regjeringskvartalet. - Dette er en viktig bit av vår historie og må formidles til kommende generasjoner, sier statsminister Erna Solberg.

 • Infosenter om 22. juli ved Høyblokka

  04.01.2015 Pressemelding Statsministerens kontor

  Et informasjonssenter om terrorangrepet 22.juli 2011 skal etableres ved Høyblokka i regjeringskvartalet. - Dette er en viktig bit av vår historie og må formidles til kommende generasjoner, sier statsminister Erna Solberg.

 • Statsministerens program veke 1

  02.01.2015 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner presenterer 4. januar planar for eit nytt informasjonssenter om hendingane 22. juli 2011.

 • Regioninndeling for Mattilsynet

  02.01.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I statsråd 19. desember ble Kongelig Resolusjon av 19. september 2003 om endring av regioninndeling for Mattilsynet opphevet.

Til toppen