Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 20421-20440 av 22847 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Hammerfest fikk bosettingsprisen 2013

  08.05.2014 Pressemelding Barne- og familiedepartementet

  Bosettingsprisen for 2013 går til Hammerfest kommune for en meget god innsats med bosetting av flyktninger i mange år. Prisen deles hvert år ut til en kommune som har gjort en spesiell innsats for å bosette og integrere flyktninger.

 • Avduking av Christian Frederik-monumentet

  08.05.2014 Pressemelding Statsministerens kontor

  Søndag 18. mai skal H.M. Dronning Margrethe av Danmark avduke Christian Frederik-monumentet på Eidsvolls plass ved Stortinget. Monumentet er regjeringa si gåve til Stortinget i samband med Grunnlovas 200-årsjubileum.

 • Samferdselsministeren på Telecruise

  08.05.2014 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen deltok i går på konferansen Telecruise, der han møtte rundt 250 representanter for ekombransjen.

 • Kompetansesenter for landbruk i Steinkjer

  08.05.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Ei arbeidsgruppe sett ned av Landbruks- og matdepartementet foreslår å etablere eit midtnorsk kompetansesenter for landbruk i Steinkjer.

 • Gårdskartprosessen er ferdig i Nordland

  08.05.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Nordland har i januar 2014 avsluttet gårdskartprosessen i Nordland. Nordland Fylke har 44 kommuner, og i 42 av disse drives et landbruk hvor ca. 2300 eiendommer årlig søker produksjonstilskudd. Landbruket er Nordlands største

 • Globalt tap av mat krever felles innsats

  08.05.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Hvert år tapes eller kastes 1,3 milliarder tonn mat globalt. I følge FAO er all denne maten som produseres, men som aldri spises, nok til å brødfø to milliarder mennesker. Skal dette bekjempes på en effektiv måte, må det til en koordinering av

 • Brende: - Gratulerer Faremo som ny leder for FNs kontor for prosjekttjenester (UNOPS)

  07.05.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Jeg vil gratulere Grete Faremo med utnevnelsen som ny leder for FNs kontor for prosjekttjenester, sier utenriksminister Børge Brende.

 • Mer tillit skal gi bedre offentlig sektor

  07.05.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Mindre detaljstyring og mer tillit til lederne i staten skal gi bedre gjennomføringskraft og resultater i offentlig sektor. Det er målet når kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner nå etablerer Program for bedre styring og ledelse i

 • Romfolks utfordringer i Tsjekkia

  07.05.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Det er anslått at det bor omlag 200 000 romfolk i Tsjekkia. Hvorfor var det da bare 5000 som oppga at de hadde rombakgrunn i den siste folketellingen?

 • EU-møte: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til Athen 8. mai

  07.05.2014 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen deltar på EUs uformelle transportministermøte i Athen, 8. mai 2014.

 • Ekspertgrupper skal bidra i arbeidet med Nasjonal helse- og sjukehusplan

  07.05.2014 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  I samband med arbeidet med Nasjonal helse- og sjukehusplan er det no nemnt opp tre ekspertgrupper.

 • Generalforsamling i Baneservice AS: Styreleder gjenvalgt og ett nytt styremedlem valgt inn

  07.05.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Under dagens generalforsamling i Baneservice AS ble styreleder Thor Svegården gjenvalgt for ett år. Ann Pedersen ble valgt inn som nytt styremedlem for en periode på to år.

 • 10 millioner kroner til verdiskapning i lokale og regionale parkprosjekt

  07.05.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal og moderniseringsdepartementet tildeler til sammen 10 millioner kroner til styrket verdiskapning i lokale og regionale parkprosjekter. - 12 gode prosjekter får støtte til å arbeide med verdiskapning basert på Norges rike natur- og

 • Leger skal ikke henvise til abort

  07.05.2014 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Fastleger skal ikke lenger henvise kvinner til abort. Regjeringen og KrF er enige om å fjerne denne ordningen.

 • Framskynder E105 Elvenes – Hesseng: 60 millioner kroner sikrer effektiv og sammenhengende utbygging

  07.05.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringen vil framskynde arbeidet med E105 på strekningen Elvenes - Rundvannet i Finnmark. I revidert statsbudsjett for 2014 vil regjeringen foreslå at det skal settes av 60 millioner kroner til raskere utbygging av strekningen, sier

 • Norsk gårdsrestaurering tildelt EUs kulturminnepris

  07.05.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Restaureringen av Hovelsrud gård er tildelt EUs pris for kulturminnevern, Europa Nostra Award 2014.

 • Et konstruktivt møte på veien til Paris

  07.05.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Klima- og miljøminister Tine Sundtoft ledet 30. april et møte i Brussel med de landene som ivrer mest for en ny, internasjonal klimaavtale. - Partene forlot møtet med en bedre forståelse av vårt felles mål, sier statsråd Sundtoft.

 • CEF Digital: Norge vil delta i EUs digitale indre marked

  07.05.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen går inn for norsk deltakelse i EU-programmet CEF Digital. Programmet skal bygge ut felles digital infrastruktur i Europa innen arbeidsliv, helse, justis, utdanning og næringsliv.

 • Diskuterer EUs skipsfartsstrategi i Aten

  07.05.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Det greske EU formannskapet arrangerer et uformelt ministerrådsmøte om skipsfartsspørsmål i Hellas 7. mai.

 • Priv til red: Lansering av verdas største treningssenter

  07.05.2014 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet inviterer til ei unik lansering av verdas største treningssenter. Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen står for opninga.

Til toppen