Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 20421-20440 av 26535 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  Overlevering av NOU om tap av statsborgerskap

  23.03.2015 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Professor Benedikte Moltumyr Høgberg overleverer sin utredning om regler for tap av statsborgerskap til statsråd Solveig Horne.

 • 270 millioner kroner til forskning og innovasjon

  23.03.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  BIONÆR har utlyst prosjektmidler for nye prosjekter i 2016. Det er satt av inntil 270 millioner kroner til forskerprosjekter og innovasjonsprosjekter i 2016.

 • Ny emballasje skal redusere matsvinnet

  23.03.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Det kastes altfor mye mat! Nå jobber forskere sammen med mat-, emballasje- og utstyrsprodusenter for å utvikle løsninger som bidrar til at mer av maten blir spist.

 • Statskog tilbyr buer og koier i påsken

  23.03.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Tar du til takke med overnatting på brisk, utedo og vann fra bekken, er det mange muligheter. I tillegg til utleiehytter og hytter på åremål, har Statskog over 100 buer og koier rundt om i landet. Noe å satse på i påsken?

 • Ambisiøse regnskogsmål på verdens skogdag

  23.03.2015 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  - Den siste rapporten fra FNs klimapanel viser at vi ikke kan nå våre klimamål bare ved å redusere utslippene. Vi må også øke det globale opptaket av klimagasser gjennom bevaring av skog og gjenplanting, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

 • EØS-midlene: Video skaper oppmerksomhet om netthets i Europa

  23.03.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Håpefulle skuespillere får sjokk når de blir bedt om å oversette kommentarer på Facebook.

 • EU-erklæring i anledning ettårsmarkeringen for annekteringen av Krim

  23.03.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  23. mars sluttet Norge seg til EUs erklæring i anledning ettårsmarkeringen for annekteringen av Krim.

 • EU-kommisjonen vil styrke konkurransemulighetene i europeisk luftfart

  23.03.2015 Nyhet Samferdselsdepartementet

  EU-kommisjonen publiserte 19. mars en offentlig høring om den kommende Luftfartspakken. Formålet med høringen er å la interesserte parter si sin mening om hvordan konkurransemulighetene kan styrkes i europeisk luftfart.

 • Landsdekkende såkornfond til Bergen og Nord-Norge

  21.03.2015 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen oppretter nå to nye landsdekkende såkornfond. Fondene skal forvaltes fra Bergen og Nord-Norge. Såkornfond investerer i unge, innovative bedrifter med internasjonalt vekstpotensial. Staten vil bidra med 150 millioner kroner i

 • - Krim er en del av Ukraina

  21.03.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  - I dag er det ett år siden president Putin med et pennestrøk forsøkte å legitimere anneksjonen av Krim og endre Ukrainas og Russlands grenser. Dette er første gang siden andre verdenskrig at grenser i Europa er forsøkt endret på denne måten, sier

 • Brende fordømmer moskeangrepet i Jemen

  20.03.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Jeg fordømmer dagens terroraksjon i Jemen på det sterkeste. Et angrep på mennesker samlet til fredagsbønn er en uhyrlig og hensynsløs voldshandling, sier utenriksminister Børge Brende.

 • Ny rapport om vold og voldtekt i oppveksten

  20.03.2015 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har gjennomført en undersøkelse om vold og voldtekt i oppveksten til norske barn og unge.

 • ERIC-forordningen innlemmet i EØS-avtalen

  20.03.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  På møtet i EØS-komiteen 20. mars ble 61 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse var en forordning om felleseuropeiske forskningsinfrastrukturer, ERIC-forordningen.

 • Utdrag frå olje- og energiminister Tord Lien sin kalender for veke 13

  20.03.2015 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

 • Anders Anundsen tilgjengelig for pressen

  20.03.2015 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen er tilgjengelig for pressen i Larvik i ettermiddag.

 • Avtalespesialistene skal brukes mer

  20.03.2015 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet tok høsten 2013 initiativ til en dialogprosess mellom Den norske legeforening, Norsk Psykologforening og de regionale helseforetakene. Målet for prosessen var å finne løsninger til at det skal bli flere

 • Forenklinger av jordbruksavtalens virkemidler

  20.03.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Arbeidsgruppa som skal vurdere forenklinger av jordbruksavtalen har levert sin delrapport. Arbeidsgruppa ble satt ned etter jordbruksoppgjøret 2014 og ledes av Lars Sponheim, Fylkesmann i Hordaland. Gruppa er bedt om legge fram en delrappport 15.

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 13, 2015

  20.03.2015 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag av programmet for politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 13, 2015.

 • Prop. 68 S (2014-2015) Reindriftsavtalen 2015/2016, og endringer i statsbudsjettet 2015 m.m.

  20.03.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen har i statsråd i dag godkjent etter tilrådning fra Landbruks- og matdepartementet Prop. 68 S (2014-2015) Reindriftsavtalen 2015/2016, og endringer i statsbudsjettet 2015 m.m.

 • Regjeringen fortsetter moderniseringen av åndsverkloven

  20.03.2015 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen legger nå frem forslag om generell avtalelisens, som skal gjøre det enklere å avtale bruk av åndsverk.