Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 20421-20440 av 26960 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Unntak fra flytevest-påbudet

  29.04.2015 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Idrettsfolk kan fortsatt konkurrere med båt uten å måtte ha på flytevest. Også de som leier båt på små innsjøer slipper å bruke flyteutstyr.

 • Kommunalnytt nr. 4 2015

  29.04.2015 Nyheit Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Nyheitsbrev om kommune og fylkesforvaltning

 • Støtte til pilotanlegg for biogass

  29.04.2015 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen foreslo i forbindelse med statsbudsjettet for 2015 å sette av 10 millioner kroner til pilotanlegg og forskning på biogass. Disse midlene lyses nå ut gjennom Innovasjon Norge.

 • Fylkesnytt fra Troms 1/2015

  29.04.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Troms er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. Dette nummeret har blant annet en artikkel om arktisk kjekjøtt.

 • Sterkt beklagelig at Indonesia gjennomfører henrettelser

  28.04.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Det er sterkt beklagelig at Indonesia nå gjennomfører nye henrettelser. Jeg oppfordrer Indonesias regjering til å stanse planlagte henrettelser og gjeninnføre sitt moratorium på dødsstraff, sier utenriksminister Børge Brende.

 • Presidentvalg i Kasakhstan med vesentlige mangler

  28.04.2015 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Jeg er skuffet over måten helgens presidentvalg i Kasakhstan ble gjennomført på. Den foreløpige rapporten fra OSSEs observatører påpeker vesentlige mangler og uregelmessigheter. Det styrker vår uro for demokratiets kår i Kasakhstan, sier

 • - Norges sikkerhet angår oss alle

  28.04.2015 Nyhet Forsvarsdepartementet

  - Dette er spennende og viktige innspill. Norges sikkerhet angår oss alle, sa forsvarsminister Ine Eriksen Søreide etter at hun fikk rapporten fra Ekspertgruppen for forsvaret av Norge.

 • Norway provides additional NOK 100 million to Nepal

  28.04.2015 Pressemelding Statsministerens kontor

  The Norwegian Government is providing an additional NOK 100 million to the relief effort in Nepal. ‘This means that Norway’s total support for the response to the earthquake disaster in Nepal comes to NOK 130 million. There is a huge need for

 • Anbud på båt til Middelhavet sendt til meglere

  28.04.2015 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har i dag sendt ut et anbud til meglere der det bes om tilbud på skipet som skal være Norges bidrag til fellesoperasjonen Triton.

 • ExtraStiftelsen får fast andel av overskuddet i Norsk Tipping

  28.04.2015 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet foreslår at ExtraStiftelsen skal få en fast andel av Norsk Tippings overskudd. Dette vil gi ExtraStiftelsen en tryggere økonomisk fremtid enn i dag.

 • Forskrift om fritt behandlingsvalg sendes på høring

  28.04.2015 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Ny forskrift om godkjenningsordning for fritt behandlingsvalg sendes nå på offentlig høring. Listen over hvilke tjenester som blir inkludert ved oppstart er nå klar.

 • Regjeringen bidrar med ytterligere 100 millioner kroner til Nepal

  28.04.2015 Pressemelding Statsministerens kontor

  Regjeringen gir ytterligere 100 millioner kroner til nødhjelpsarbeidet i Nepal. - Den samlede norske støtten til jordskjelvkatastrofen i Nepal er dermed 130 millioner kroner. Det er omfattende behov for hjelp både på kort og lang sikt, sier

 • Lærere deler Holmboeprisen

  28.04.2015 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Norsk matematikkråd har besluttet å tildele Holmboeprisen for 2015 til matematikkseksjonen ved Hellerud videregående skole i Oslo.

 • Mottok kunnskapsoppsummering om radikalisering

  28.04.2015 Nyhet Radikalisering

  Forskerne Tore Bjørgo og Ingvild Magnæs Gjelsvik har gått gjennom forskning på forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Statsråd Solveig Horne mottok kunnskapsoppsummeringen 28. april 2014.

 • VM i sushi

  28.04.2015 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  I dag startar verdsmeisterskapet i sushi. I det næraste halvåret skal sushikokkar i 15 land konkurrere i The Global Sushi Challenge. I november samlast dei beste til finale i Japan.

 • Samferdselsdepartementet: Departementsråd - offentleg søkjarliste

  28.04.2015 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Stillinga som departementsråd i Samferdselsdepartementet vart lyst ut 6. mars 2015 med søknadsfrist 20. april 2015. Fem har søkt stillinga, to kvinner og tre menn.

 • Samferdselsministeren: – Enklere regelverk for mange bileiere

  28.04.2015 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Bilinteresserte og bobileiere kan se frem til flere endringer i forskrifter og regler. De neste månedene sender Samferdselsdepartementet en rekke forslag til endringer i forskrifter ut på høring. Vi håper på stort engasjement og gode innspill i

 • Vil likestille foreldrene til barnas beste

  28.04.2015 Pressemelding Barne- og familiedepartementet

  For å sikre barna samvær med begge foreldrene, og dempe konflikter mellom foreldrene som rammer barna, vil barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) likestille foreldrene som omsorgspersoner.

 • 95 millionar kroner fordelt: Desse kommunane og fylkeskommunane får sykkeltilskot

  28.04.2015 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Regjeringa vil gjere det lettare for folk å velje sykkelen og har saman med KrF og Venstre fått på plass ei eige tilskotsordning for gang- og sykkelvegar. Første søknadsrunde for ordninga er no i mål. 23 kommunar/fylkeskommunar får til saman 95

 • Nytt råd for kulturnæringene skal øke verdiskapingen

  28.04.2015 Pressemelding Kulturdepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet og Kulturdepartementet erstatter det gamle bransjerådet med et nytt råd for kulturnæringene. Målet er økt omsetning og eksport og større inntekter i norske kreative næringer.