Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 20421-20440 av 27588 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  Strategi for boligmarkedet: Vil dempe veksten i boligpriser og gjeld

  15.06.2015 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen ønsker å legge til rette for raskere, enklere og billigere boligbygging og legger i dag frem en strategi for boligmarkedet. Målet er å bidra til en mer bærekraftig utvikling i boligpriser og gjeld.

 • Nett-tv

  Strategi for boligmarkedet: Vil dempe veksten i boligpriser og gjeld

  15.06.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen ønsker å legge til rette for raskere, enklere og billigere boligbygging og legger i dag frem en strategi for boligmarkedet. Målet er å bidra til en mer bærekraftig utvikling i boligpriser og gjeld.

 • Skjerper lovverk mot bombekjemikalier

  15.06.2015 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Nå har ikke privatpersoner lenger mulighet til å skaffe seg kjemikalier som kan brukes til å lage bomber.

 • Rapport fra Europaparlamentets plenumssesjon i juni

  15.06.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Europaparlamentets debatt om TTIP-forhandlingene ble utsatt, men Russland og Ungarn ble debattert under plenumssesjonen i Strasbourg 8.-11. juni. Det ble også vedtatt en resolusjon om de som styrer den internasjonale fotballen. Ambassaderåd Eli

 • Nett-tv

  Presenterer ekspertutval for grøn konkurransekraft

  15.06.2015 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Tine Sundtoft lanserer eit ekspertutval for grøn konkurransekraft tysdag 16. juni kl. 10.15. Solberg og Sundtoft vil presentere mandatet og målet for utvalet. Dei to som skal leie arbeidet er

 • Presseinvitasjon: Mæland ber næringslivet på Sørlandet om råd

  15.06.2015 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Monica Mæland (H) er i Kristiansand for å få innspill til omstilling for et grønnere næringsliv og fremtiden for norsk reiseliv.

 • Åpner for privat gjeldsregister

  15.06.2015 Pressemelding Barne- og familiedepartementet

  Regjeringen åpner for å gi finansbransjen adgang til å etablere en ordning med registrering av privatpersoners gjeld. Forslaget er en del av Regjeringens nye «Strategi for boligmarkedet», som ble lagt frem i dag.

 • EØS-midlene: Rapport om korrupsjonsrisiko

  15.06.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Transparency International har gjennomgått risikoen for korrupsjon i de 150 programmene Norge finansierer gjennom EØS-midlene. Rapporten er nå offentliggjort.

 • Inn på tunet gir mer jordbruksdrift

  15.06.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) har gjennomført undersøkelsen på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) for å få økt kunnskap om Inn på tunet-bruk, hvilke aktiviteter de holder på med og hvilke utfordringer de møter

 • Nett-tv

  Anbefalinger for fremtidens skole

  15.06.2015 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  I fremtidens skole må elevene både lære mer i det enkelte fag - og mer om å lære, kommunisere, samarbeide, delta, utforske og skape. Det mener utvalget som ga rapporten Fremtidens skole til kunnskapsministeren mandag.

 • EØS-midlene: Kulturarv skaper vekst

  15.06.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Å skape nye arbeidsplasser og gjøre Europa attraktivt for investeringer er en av de største utfordringene vi står overfor i dag. Bevaring av kulturarv og satsing på kulturnæringene er en del av løsningen.

 • Forsvarsministeren vil besøke NATO-øvelsen Noble Jump

  15.06.2015 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  NATOs evne til å reagere hurtig i krisesituasjoner står sentralt når forsvarsminister Ine Eriksen Søreide besøker den store NATO-øvelsen Noble Jump i Polen 18. juni.

 • Ny sammensetning av Tariffnemnda

  15.06.2015 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Tariffnemnda er oppnevnt for en ny periode (1. juni 2015 til 31. mai 2018) med følgende sammensetning:

 • Ja til skitrekk og reiselivsanlegg i Karlsøy kommune

  15.06.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner godkjenner nytt skitrekk og reiselivsanlegg i Karlsøy kommune i Troms. - Prosjektene vil både gi økt turisme og være positivt for innbyggerne, sier Sanner.

 • Statssekretær Bø til Ukraina

  15.06.2015 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Statssekretær i Forsvarsdepartementet, Øystein Bø, besøker Ukraina 15.-17. juni. Han vil blant annet ha samtaler med den ukrainske viseforsvarsministeren, Petro Mekhed.

 • Nye næringsklynger skal bidra til omstilling

  12.06.2015 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Omstilling og bærekraftig utvikling er viktige mål og fellestrekk for de syv nye næringsklyngene som nå får støtte og oppfølging gjennom klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.

 • Nye skritt på vegen mot en klimaavtale

  12.06.2015 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Det er fortsatt stor uenighet i de internasjonale klimaforhandlingene. Møtet i Bonn ble avsluttet 11. juni. Forhandlerne tok riktignok noen nye skritt på vegen mot målet om å få på plass en klimaavtale i Paris i desember, men mye gjenstår.

 • Stortinget har sluttet seg til regjeringens forslag til modernisering av åndsverkloven

  12.06.2015 Pressemelding Kulturdepartementet

  Stortinget sluttet seg i går til regjeringens forslag om generell avtalelisens, som skal gjøre det enklere å avtale bruk av åndsverk.

 • Endringer i energimerkesystemet for bygg

  12.06.2015 Nyhet Olje- og energidepartementet

  NVE har nå tatt i bruk en ny versjon av energimerkesystemet for bygg.

 • Statsministerens program veke 25

  12.06.2015 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Måndag 15. juni Kl. 18.00: Statsministeren møter ASEANs generalsekretær Le Luong Minh