Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 20421-20440 av 23706 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • ESA og studiestøtte

  06.07.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  -Norsk utdanningsstøtte til utenlandsstudier må endres etter krav fra ESA. Hvilke endringer som vil komme, vil vi komme tilbake til i statsbudsjettet for 2015. Vi vil unngå en ordning der vi eksporterer norske velferdsytelser ut av landet, sier

 • Regulering av fiske av 5000 tonn makrell i Nord-Norge

  04.07.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har i dag fastsatt et reguleringopplegg for de 5000 tonn makrell som er satt av til et fiske i Nord-Norge. Av de 5000 tonnene tildeles 3553 tonn til ringnot, 322 tonn til snurpere uten konsesjon(SUK), 200 tonn til

 • Belønningsordningen: 65 millioner kroner ekstra til kollektivtransport i de tre største byene

  04.07.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Oslo/Akershus, Bergen og Trondheim får til sammen 65 millioner kroner ekstra til økt innsats for kollektivtransport.

 • Norges sjette rapport om oppfølging av minoritetsspråkpakten er sendt til Europarådet

  04.07.2014 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Norge sendte den sjette periodiske rapporten om statens gjennomføring av den europeiske pakt om regions- eller minoritetsspråk (minoritetsspråkpakten) til Europarådet 1. juli 2014.

 • E18 mellom Tønsberg og Sandefjord offisielt åpnet i dag

  04.07.2014 Nyhet Samferdselsdepartementet

  - I dag åpner vi 24 km ny firefelts veg nesten fire måneder før planlagt. Den intense sommertrafikken med mer enn 30 000 kjøretøy i døgnet får dermed en helt annen framkommelighet - på en mye sikrere vei. Det er det all grunn til å feire.

 • Lite etterspørsel etter alternativer til bankkort

  04.07.2014 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Norge er et av de landene i verden hvor digital betaling er mest utbredt. Bruken av kontanter synker fra år til år, mens bruken av betalingskort øker. Det viktigste etableringshinderet for nye betalingsløsninger er nordmenns allerede høye kortbruk,

 • Rapport om norsk humanitær politikk 2013

  04.07.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Hva gjorde vi på det humanitærpolitiske området i 2013? Kan vi si noe om resultatene på bakken? Årsrapporten gir et overblikk over de viktigste prosessene i norsk humanitær politikk i året som gikk. Den omhandler det Norge gjør som

 • Nye regler for politikere og embetsmenn skal hindre interessekonflikter

  04.07.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen sender i dag ut et nytt høringsnotat om regler for karantene og saksforbud for politikere og embets- og tjenestemenn.

 • Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 28, 2014

  04.07.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 28, 2014.

 • Ber om innspill til ny konkurranseklagenemnd

  04.07.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Arbeidet med å opprette en ny uavhengig klagenemnd for konkurransesaker er i gang.

 • Utenriksministeren advarer mot ytterligere opptrapping av volden i Midtøsten

  04.07.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - De siste dagers hendelser viser med all tydelighet hvor raskt den spente situasjonen kan komme ut av kontroll. Jeg maner til besinnelse både på israelsk og palestinsk side. Det er viktig å gripe de utspill om våpenhvile som nå synes å komme fra

 • Pålegg om elektronisk innsending av årsregnskap mv.

  04.07.2014 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har fastsatt en forskrift som pålegger regnskapspliktige å sende inn sine årsregnskap mv. elektronisk til Regnskapsregisteret via Altinn-portalen.

 • Gjesteskribent hos DG Energy

  04.07.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norge er en stabil og pålitelig energipartner for EU. Det er noe av budskapet når Norges ambassadør til EU, Atle Leikvoll, er gjesteskribent i den siste utgaven av nyhetsbrevet til Europakommisjonens generaldirektorat for energi.

 • Nye 33 millioner kroner til ferie- og fritidstilbud til barn og unge

  04.07.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Alle tilskuddsmidlene gjennom Nasjonal tilskuddordning mot barnefattigdom er nå fordelt. Det er i 2014 tildelt nær 109 millioner kroner gjennom tilskuddsordningen.

 • Einar Steensnæs skal lede interimsstyret for sammenslåing av landbruksfaglige forskningsinstitutter

  04.07.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen vedtok 19. juni i år at Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning skal fusjoneres til et av landets største forskningsinstitutt. Etableringen skjer 1. juli 2015.

 • Brende til New York

  04.07.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende er i New York måndag 7. og tirsdag 8. juli. Han skal tale i FN, og ha møte med generalsekretær Ban Ki-moon, og med Bill Clinton.

 • Sender lovforslag mot fremmedkrigere på høring

  04.07.2014 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen vil hindre at privatpersoner deltar i væpnet konflikt i utlandet, og sender på høring forslag om å utvide forbudet mot rekruttering til deltakelse i væpnet konflikt. Samtidig vil regjeringen øke vernet for norske styrker på oppdrag i

 • Hva er norske planter og hvorfor vil vi ha det?

  04.07.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Den 19. september arrangeres en konferanse på Hamar der dette er tema.

 • Verdens største marineøvelse i gang

  04.07.2014 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Norge deltar for første gang på øvelse RIMPAC i Stillehavet. Under sitt besøk til øvelsen understreket forsvarsminister Ine Eriksen Søreide at Norges deltakelse både er politisk og militært viktig.

 • Solberg åpnet testproduksjonen på norsk solkraftverk i Rwanda

  03.07.2014 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg åpnet 3. juli testproduksjonen på et solkraftverk i Rwanda bygget og finansiert av norske aktører. Det 8,5 megawatt store kraftverket er den første kommersielle solparken i Øst-Afrika, og vil øke Rwandas strømkapasitet

Til toppen