Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 20421-20440 av 24491 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Melding til Stortinget om nordisk samarbeid

  03.10.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  - Norden må søke etter felles løsninger på felles utfordringer. Samtidig er det viktig at det nordiske samarbeidet kan fortsette å skape merverdi. Det nordiske samarbeidet skal gi konkrete og målbare resultater for våre innbyggere, sier nordisk

 • Sterkere rettigheter for mennesker med utviklingshemming

  03.10.2014 Pressemelding Barne- og familiedepartementet

  Fredag 3. oktober 2014 ble det satt ned et utvalg som skal utrede og fremme forslag til konkrete tiltak for å styrke de grunnleggende rettighetene til mennesker med utviklingshemming.

 • Solvik-Olsen settestatsråd for Jensen

  03.10.2014 Nyhet Statsministerens kontor

  Kongen har i statsråd i dag oppnevnt statsråd Ketil Solvik-Olsen som settestatsråd for finansminister Siv Jensen.

 • Stortingsmelding om Sametingets virksomhet 2013

  03.10.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Den årlige stortingsmeldingen om Sametingets virksomhet legges fram for Stortinget i dag. I meldingen blir det gitt korte omtaler av noen av de sakene som Sametinget har vært opptatt av i sin årsmelding for 2013.

 • Regjeringen fremmer lovforslag for Stortinget om å oppheve proffbokseloven

  03.10.2014 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen har i dag fremmet en proposisjon for Stortinget om oppheving av proffbokseloven.

 • Regjeringen gjør endringer i knockoutforskriften

  03.10.2014 Pressemelding Kulturdepartementet

  - Regjeringen ønsker å legge til rette for utøvelse av profesjonell boksing. Med de forskriftsendringene vi nå har foretatt, vil det kunne gis godkjenning til å organisere kamper i profesjonell boksing i Norge, sier kulturminister Thorhild Widvey.

 • Invitasjon til seminar: Slik finner du miljøscoopet

  03.10.2014 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Torsdag 23. oktober arrangerer Klima- og miljødepartementet i samarbeid med Norsk Presseforbund seminaret ”Slik finner du miljøscoopet”. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft åpner seminaret. Det er primært rettet mot journalister.

 • Priv. til red.: : Statsråd Vidar Helgesens program veke 41

  03.10.2014 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsråden deltek denne veka mellom anna på EU-toppmøtet om ungdomsarbeidsløys i Milano.

 • Priv. til red.: : Statsministerens program veke 41

  03.10.2014 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren er denne veka mellom anna til stades i Stortinget i samband med trontaledebatten og finanstalen.

 • Dere gir oss muligheten til å drømme!

  03.10.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  «Det hadde vært fint å få asfalt. Når det regner, blir det veldig sølete. Vi hadde også satt pris på å få internett. Nå slutter tilgangen der hvor nabolaget vårt begynner». Dette er noen av ønskene til ungdommer fra ulike rombosettinger vest i

 • Vest-afrikanske land dokumenterer kontinentalsokkelen ved hjelp av norsk bistand

  03.10.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Sju vest-afrikanske kyststater har overlevert dokumentasjon på sin kontinentalsokkel til FNs havrettskontor i New York. Landenes sokkelrettigheter i disse områdene er dermed sikret. Norsk havrettsekspertise har gjort dette mulig.

 • Nasjonal konferanse

  03.10.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Konferansen skal gi kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, ikke minst hvordan ulike faggrupper i kommunene som treffer barn og unge kan forebygge, avdekke og hjelpe.

 • Lanserer strategi for pasientsikkerhet 2014-2018

  02.10.2014 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Pasientskader skal reduseres med 25 prosent fram til 2019. Det er målet i den nye strategien for pasientsikkerhet.

 • Presseinvitasjon: Pressekonferanse om statsbudsjettet for 2015

  02.10.2014 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 legges frem onsdag 8. oktober klokken 10.00. Finansminister Siv Jensens pressekonferanse starter klokken 12.30 i Plenumssalen i R4. Budsjettdokumentene er tilgjengelig på statsbudsjettet.no fra klokken

 • Seks millioner kroner til konkurranseforskning

  02.10.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Monica Mæland ønsker mer forskning på konkurranse. Målet er mer kunnskap og bedre regler.

 • Utredning om salg av alkoholholdig drikk fra nisjeprodusenter

  02.10.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  En utredning om salg av alkoholholdig drikk direkte fra nisjeprodusenter, viser at enkelte alkoholprodukter med mer enn 4.7 % alkohol, blant annet eplesider, antakelig kan selges direkte fra produksjonsstedet uten å komme i konflikt med EØS-avtalen.

 • Innmarksbeitet - gullet i rogalandbruket

  02.10.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Innmarksbeita i Rogaland gir meir avling per dekar enn det fulldyrka jord gir mange andre stader i landet. Dei er ein avgjerande ressurs for å få opp kjøttproduksjonen, anten det er snakk om storfe- eller sauekjøtt. Beita er ein viktig del av

 • Utlysning: Tilskudd til dialog og forebygging av radikalisering

  02.10.2014 Nyhet Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet utlyser 1,5 millioner kroner til dialogarbeid og andre tiltak på eller tilknyttet tros- og livssynsområdet som kan fremme gjensidig forståelse og respekt for forskjeller og for felles verdier som samfunnet bygger på, og/eller kan

 • Rapport fra helse- og mattrygghetsområdet

  01.10.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  I rapporten fra EU-delegasjonens råd for helse og mattrygghet kan du blant annet lese om prioriteringen til det italienske formannskapet høsten 2014, arbeidet med å avdekke matsvindel og EUs innsats for å bekjempe Ebola.

 • Brende bekymret over menneskerettighetssituasjonen i Aceh

  01.10.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Jeg er svært bekymret for menneskerettighetssituasjonen i Aceh, og spesielt minoriteters rettigheter, sier utenriksminister Børge Brende etter at den selvstyrte Aceh-provinsen i Indonesia i helgen vedtok en ny straffelov.

Til toppen