Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 20461-20480 av 23206 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • EU-erklæring om restriktive tiltak mot Myanmar/Burma

  28.05.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  26. mai sluttet Norge seg til EUs erklæring om restriktive tiltak mot Myanmar/Burma.

 • EU-erklæring om restriktive tiltak mot Nord-Korea

  28.05.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  26. mai sluttet Norge seg til EUs erklæring om restriktive tiltak mot Nord-Korea.

 • Landbruk i spørjetimen på Stortinget

  28.05.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP) svarte på spørsmål frå representantantane Per Olaf Lundteigen (Sp) og Geir Pollestad (Sp) i spørjetimen på Stortinget i dag.

 • EU-erklæring om internasjonal dag mot homofobi og transfobi

  28.05.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  16. mai sluttet Norge seg til EUs erklæring om internasjonal dag mot homofobi og transfobi.

 • Foreslår skjerpede krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

  28.05.2014 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen stiller nye krav til AMK-sentralene, ambulansetjenesten og kommunal legevakt, i forslaget til ny akuttmedisinforskrift som nå sendes på høring. Forslaget er første skritt i arbeidet med å heve kvalitet og kompetanse i denne tjenesten.

 • Priv til red: Ingrid Espelid Hovig 90 år

  28.05.2014 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Tysdag 3. juni fyller Ingrid Espelid Hovig 90 år. Regjeringa feirar hennar arbeid for folkehelsa.

 • Overlevering av rapport om gjennomgang av Norsk Kulturråd

  28.05.2014 Pressemelding Kulturdepartementet

  Mandag 2. juni kl. 12.00 overleverer utredningsgruppen som har gjennomgått Norsk Kulturråd sin rapport til kulturminister Thorhild Widvey.

 • Killengreens lederengasjement i Difi forlenget

  28.05.2014 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Ingelin Killengreen ble 30. oktober i fjor tilsatt som midlertidig direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) for perioden 1. desember 2013 til 31. mai 2014. Kommunal- og moderniseringsdepartementet forlenger nå engasjementet.

 • Bilaterale militære aktiviteter med Russland innstilles ut året

  28.05.2014 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  -Etter den folkerettsstridige anneksjonen av Krim har Russland bidratt til å destabilisere situasjonen i Ukraina ytterligere. Basert på en vurdering av situasjonen i Ukraina og russiske handlinger, har regjeringen besluttet å videreføre suspensjonen

 • Slik kutter vi CO2 i Polen

  28.05.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Gjennom EØS-midlene hjelper Norge Polen med å redusere landets utslipp av CO2. Det skjer blant annet ved et av de største kraft- og varmeverkene i verden.

 • Skolen er en viktig arena for forebygging av psykiske vansker

  28.05.2014 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Et stort flertall av lærerne ønsker at skolen skal jobbe for å forebygge psykiske vansker og for å fremme god psykisk helse hos elevene, men mange mener de ikke har kompetanse eller tid til å følge opp elevene som sliter psykisk. Dette kommer frem

 • Olje-og energiministeren besøkte Trysil

  27.05.2014 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje-og energiminister Tord Lien besøkte tirsdag flomrammede Trysil. Her møtte han blant andre Trysil-ordfører Ole Martin Norderhaug. Olje- og energiministeren ble vist flomvollen som beskytter kommunesenteret Innbygda. Han besøkte også flomrammede

 • Styrker nordisk beredskap

  27.05.2014 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  De nordiske landene vil utvikle en innsatsstyrke som skal drive redningsarbeid for nordiske behov. - Tett samarbeid styrker de nordiske landenes evne til å løse redningsoperasjoner effektivt når det trengs, og jeg er veldig fornøyd med å utvikle

 • Ny søknadsrunde i nordområdeprogrammet

  27.05.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Regjeringa har som mål at Noreg skal vera leiande innan kunnskap og utdanning i nordområda. Utlysinga i nordområdeprogrammet er eit godt høve for norske institusjonar til å byrje samarbeid om høgare utdanning med internasjonalt leiande

 • Listhaug på Skog og Tre 2014

  27.05.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug holdt innlegg om Regjeringens ambisjoner for skognæringen på konferansen Skog og Tre, 27. juni 2014. Samtidig fikk hun overlevert rapporten ”Bærekraftig skogbruk i Norge”.

 • Ny rapport om språk og barnehage

  27.05.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Mange kommuner jobber bra med å gi minoritetsspråklige barn som ikke går i barnehage et tilbud hvor de kan lære norsk. Det viser en rapport fra Fafo som kommer i dag

 • Ny rapport om norsktilbud til minoritetsspråklige barn

  27.05.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  - Jeg er opptatt av at barn skal kunne norsk før skolestart. Derfor er det viktig å få kartlagt barns språkferdigheter slik at man kan gi nødvendig språkopplæring i god tid, sier statsråd Solveig Horne. I dag lanserer Fafo en rapport om

 • Presisering av yttergrensen for abort

  27.05.2014 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Grensen for senabort skal gå ved 22. fullgåtte svangerskapsuker, foreslår Helse- og omsorgsdepartementet i et høringsforslag om endring av abortforskriften.

 • Ny rapport om personskader i Norge

  27.05.2014 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Om lag 540 000 personer skades og rundt 2500 personer dør som følge av skadene i Norge hvert år. Dette kommer frem i en ny rapport fra Folkehelseinstituttet som for første gang viser en samlet oversikt over personskader i Norge.

 • Utenriksminister Brende til Midtøsten 27.-30. mai

  27.05.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende reiser 27.-30. mai til Israel, Palestina og Libanon for politiske samtaler.

Til toppen