Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 20481-20500 av 23894 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Utlysing: Vurderer du å investere i Romania?

  26.07.2014 Nyheit Utenriksdepartementet

  Gjennom EØS-midla er det no lyst ut omlag 80 millionar kroner til grøn næringsutvikling i Romania. Norske verksemder er ønska som samarbeidspartnarar.

 • Utenriksminister Brende på Stiklestad

  25.07.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  - I 1030 ble det kjempet med spyd og sverd. Skal vi vinne slaget om fremtiden, må det være våre verdier som er våre viktigste våpen, sa utenriksminister Børge Brende da han holdt sitt olsokforedrag på Stiklestad.

 • EU-erklæring om krisen i Sør-Sudan

  25.07.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  17. juli sluttet Norge seg til EUs erklæring om krisen i Sør-Sudan.

 • Norge med på opprop om WTO-avtale

  25.07.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norge og en gruppe industri- og utviklingsland har samlet seg bak et opprop for at arbeidet med avtalen om handelsforenkling, vedtatt på Bali i desember 2013, blir fullført innen fristen 31. juli.

 • Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 31, 2014

  25.07.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 31, 2014.

 • Priv. til red.: Fiskeriministeren besøker Måsøy i Finnmark 28. – 29. juli

  25.07.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Elisabeth Aspaker besøker Måsøy kommune 28. - 29. juli. Statsråden skal møte fiskerne i kommunen, besøke en fiskeindustribedrift, et turistfiskeanlegg og et oppdrettsselskap.

 • Møre og Romsdal består av 4,5 prosent jordbruksareal

  25.07.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Jordbruksarealene i Møre og Romsdal er fragmentert. Totalt sett har arealet gått ned, men samtidig er det mange gårdbrukere som satser friskt. Økt andel leiejord gir utfordringer. Grovfôr er den dominerende produksjonen. Hele 80 prosent av

 • Digital kommunikasjon: Statlig post digital i 2016

  25.07.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Innen første kvartal 2016 skal alle statlige etater som i dag sender post på papir, ta i bruk en ny løsning for sikker digital postkasse når de kommuniserer med innbyggere. Dette har regjeringen bestemt.

 • Helseberedskap i forbindelse med mulig trussel

  24.07.2014 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  I forbindelse med den mulige trusselen mot Norge, har Helse- og omsorgsdepartementet delegert til Helsedirektoratet å koordinere helsetjenestens håndtering av hendelsen. Dette er i tråd med etablert oppgavefordeling mellom departementet og

 • Politiet iverksetter tiltak for å møte mulig trussel

  24.07.2014 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  PST har grunnlag for å tro at en gruppe kan planlegge et anslag mot Norge den nærmeste tiden. På en pressekonferanse i dag ble det redegjort for hvilke tiltak politiet iverksetter for å møte denne mulige trusselen.

 • Utenriksministeren gratulerer nyvalgt president i Indonesia

  24.07.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Den indonesiske valgkommisjonen utpekte 22. juli Joko «Jokowi» Widodo til vinner av presidentvalget i Indonesia 9. juli. - Befolkningen i Indonesia har vist at de verdsetter landets demokrati og betydningen av frie og rettferdige valg, sier

 • Husdyrnæring viktig i Sogn og Fjordane

  24.07.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I Sogn og Fjordane er tre prosent av arealet jordbruksareal. Husdyrnæringa er viktig for landbruket i fylket, det meste av jordbruksarealet i drift brukes til grovfôrproduksjon og beite.

 • Presseinvitasjon: Politiet iverksetter tiltak for å møte mulig trussel

  24.07.2014 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen inviterer til pressekonferanse i dag kl. 10.00 (oppmøte kl. 09.30). PST-sjef Benedicte Bjørnland og fung. politidirektør Vidar Refvik vil også være til stede.

 • Organiseringen av brannvesenet må sees i en større sammenheng

  24.07.2014 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har i dag offentliggjort to evalueringsrapporter, om brannene i Lærdal, Flatanger og Frøya og om brannen i Gudvangatunnelen.

 • Krisen i Gaza: Utenriksminister Brende fordømmer det store tapet av sivile liv

  23.07.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Det er nå nærmere 650 drepte i Gaza, hvorav mer enn 150 barn. Jeg opplever de militære angrepene mot Gaza som uforholdsmessige og Norge fordømte i vårt innlegg i FN de store og totalt uakseptable tapene av sivile liv, sier utenriksministeren.

 • Forretningsbygg i tre – på Gran (!)

  23.07.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Gran Almenning sitt nye forretningsbygg i Gran sentrum ble åpnet i februar 2014. Dette er Norges første og største forretningsbygg i tre basert på sammensatte takstoler i bunt og med søylebæresystem i limtre.

 • Nasjonal reiseplanleggjar og elektronisk billettering: Betre og meir kundevennlege løysingar

  23.07.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Vi må gjere det meir attraktivt og lettvint å velje kollektive reisemiddel. Lett tilgjengeleg og påliteleg reiseinformasjon og enkel billettering er viktig for å få enda fleire til å reise med kollektivtransport.

 • Forskrift om fremmede organismer sendt på høring

  22.07.2014 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Miljødirektoratet sendte 15. juli, på vegne av Klima- og miljødepartementet, ny forskrift om fremmede organismer på høring. Høringsfristen er 15. oktober.

 • Statsministeren kondolerer etter flykatastrofen i Ukraina

  22.07.2014 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg sendte i dag kondolansebrev til Nederlands statsminister etter flykatastrofen i Ukraina.

 • TTIP og rammevilkår for industrien på dagsordenen i Milano

  22.07.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Monica Mæland deltok i uformelt møte for EUs næringsministre i Milano 21. juli. Tema for møtet var hvordan hensynet til industriens konkurranseevne kan ivaretas bedre ved utforming av EU-regelverk på ulike områder.

Til toppen