Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 20481-20500 av 23151 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Norge med observatørstatus i rådgivningsgruppa for CBRN-eksplosiver

  23.05.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  På et møte for interessentene i rådgivningsgruppa for kjemiske, biologiske, radioaktive og kjernefysiske eksplosiver 20. mai la Europakommisjonen frem sin nye strategi for bekjempelse av denne typen trusler. Justisråd Thomas Hansen rapporterer.

 • Listhaug i debatt i Stortinget

  23.05.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har deltatt i debatt på Stortinget om representantforslag om at Stavanger Havnesilo blir opprettholdt som kornlager.

 • Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

  23.05.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har

 • Varsler familiemelding

  23.05.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) starter arbeidet med ny familiemelding.

 • Kuppet i Thailand

  22.05.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Det er bekymringsfullt at de militære har overtatt makten i Thailand. Det er nå viktig at det utvises tilbakeholdenhet fra det militærets side, at menneskerettighetene respekteres og at man unngår voldsbruk, sier utenriksminister Børge Brende.

 • Endelig avgjørelse i selsaken

  22.05.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  WTOs ankeorgan har i dag endelig fastslått at EUs selforordning er i strid med sentrale bestemmelser i WTO-regelverket.

 • Åpnet Energiforskningskonferansen i Oslo

  22.05.2014 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tord Lien åpnet i dag Norges Forskningsråds energiforskningskonferanse på Viktoria Kino i Oslo. Temaet for årets konferanse er ”grensesprengende energi”.

 • Gratulerer ny Innovasjon Norge-sjef

  22.05.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  - Jeg vil gratulere Anita Krohn Traaseth med en av de viktigste og mest spennende stillingene i norsk næringsliv, sier næringsminister Monica Mæland.

 • Endelig avgjørelse i selsaken

  22.05.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  WTOs ankeorgan har i dag endelig fastslått at EUs selforordning er i strid med sentrale bestemmelser i WTO-regelverket.

 • Ikrafttredelse av endringene i gjeldsordningsloven og dekningsloven

  22.05.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Stortinget vedtok 25. mars 2014 enkelte endringer i gjeldsordningsloven og dekningsloven. Ved kongelig resolusjon av 14. mai 2014 ble det besluttet at de fleste endringer skal tre i kraft 1. juli 2014.

 • Går inn for å overta Austre Adventfjord

  22.05.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Norske myndigheter arbeider for å sikre Austre Adventfjord for allmennheten.

 • Grensekontrollen vil bli styrket

  22.05.2014 Nyhet Finansdepartementet

  - Samlet sett vurderer jeg grensekontrollen som tilfredsstillende, men jeg er enig med Riksrevisjonen at det er behov for en sterkere og bedre grensekontroll for å bekjempe organisert kriminalitet. Derfor startet vi allerede i mars en omorganisering

 • Handelsavtale med Bosnia-Hercegovina

  22.05.2014 Nyheit Nærings- og fiskeridepartementet

  Stortinget har gitt sitt samtykke til å inngå handelsavtale med Bosnia-Hercegovina.

 • Skal analysere reiselivet

  22.05.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  God politikk for reiselivsnæringen begynner med kunnskap. Nå skal næringsminister Monica Mæland kartlegge verdiskapingen i reiselivet.

 • Målrettet gjødsling av skog som klimatiltak

  22.05.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  De norske skogene tar opp CO2 tilsvarende over halvparten av de norske klimagassutslippene. I klimaforliket, som ble vedtatt av Stortinget i 2012, er det lansert et mål om å bidra til økt karbonopptak gjennom målrettet gjødsling av skog. Samtidig

 • Laser mot oljesøl

  22.05.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Et norsk-estisk samarbeidsprosjekt har kommet opp med en banebrytende teknologi for å oppdage oljesøl i havområder. Den kan til og med oppdage olje under isen.

 • Signerte vingen til første norske F-35 kampfly

  22.05.2014 Nyhet Forsvarsdepartementet

  - Dette føles stort, dette er det første av de nye flyene som skal være med og verne om norsk sikkerhet de neste tiårene, sier statssekretær i Forsvarsdepartementet Øystein Bø. 15. mai signerte han den første vingen til det første nye norske

 • Kulturnæringskonferanse i Tromsø 26. og 27. mai

  22.05.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Kulturminister Thorhild Widvey og næringsminister Monica Mæland arrangerer nasjonal kulturnæringskonferanse i Tromsø 26. og 27. mai.

 • Priv. til red./presseinvitasjon: Finansministeren i dialog med økonomer

  22.05.2014 Nyhet Finansdepartementet

  Mandag 26. mai inviterer finansminister Siv Jensen noen av landets fremste økonomer til dialogmøte. De skal drøfte hvordan norsk økonomi kan moderniseres og reformeres for fremtidig velstand.

 • Kulturnæringskonferanse i Tromsø 26. og 27. mai

  22.05.2014 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturminister Thorhild Widvey og næringsminister Monica Mæland arrangerer nasjonal kulturnæringskonferanse i Tromsø 26. og 27. mai.

Til toppen