Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 20481-20500 av 22534 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Mer skogsbilvei i 2013

  03.04.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I 2013 ble det bygget ca. 105 km nye skogsbilveier i Norge, i tillegg ble 331 km skogsbilvei oppgradert til bedre standard

 • Vil du jobbe med EØS-midlene?

  03.04.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vil du være med å utjevne forskjeller i Europa og legge til rette for økt kontakt og samarbeid mellom Norge og land i Sentral- og Sør-Europa? Vi har flere ledige stillinger ved sekretariat vårt i Brussel. Vi søker også praktikanter.

 • Nordisk forsvarsministermøte i Tromsø

  03.04.2014 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  8.-9. april møtes de nordiske forsvarsministerne i Tromsø for å diskutere videreutvikling av det nordiske forsvarssamarbeidet.

 • Gratis kartdata lønner seg

  03.04.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Frislipp av offentlige kart- og eiendomsdata er lønnsomt for samfunnet. En rapport fra Vista Analyse viser at nytten for samfunnet med gratis tilgang til slike geodata, vil utgjøre minst 70 millioner årlig.

 • Vil redusere tilstrømning av romfolk

  02.04.2014 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Gjennom EØS-midlene vil Norge bedre situasjonen for romfolk i deres hjemland, og forebygge at de kommer til Norge for å tigge. I løpet av et todagers besøk har statssekretær Vidar Brein-Karlsen (FrP) i Justis- og beredskapsdepartementet hatt møter

 • Over 25 millioner til barn og unge

  02.04.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  I år gis det tilskudd på 25,5 millioner kroner for å bedre oppvekst- og levekårene for barn og unge. Det er gitt midler til i alt 22 nye tiltak i 2014.

 • Forutsigbar vekst for norsk laksenæring

  02.04.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  - Fremover ønsker regjeringen å legge til rette for en bærekraftig og forutsigbar vekst i norsk laksenæring. En eksportnæring som bidrar til viktige arbeidsplasser langs kysten og store inntekter til landet fortjener stabile og forutsigbare

 • Brende besøker Tromsø

  02.04.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende besøker Tromsø 3. - 4. april.

 • Vil ha flere minoritetsjenter inn i organisert idrett

  02.04.2014 Pressemelding Kulturdepartementet

  Tirsdag 1. april mottok kulturminister Thorhild Widvey rapporten ”Kom igjen, jenter!” fra utvalget som har arbeidet med minoritetsjenters deltagelse i idretten. Undersøkelser viser at jenter med minoritetsbakgrunn er klart underrepresentert i

 • Miljøsamarbeid med Romania

  02.04.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Miljøutfordringene i Romania er store: Flere flytter fra landsbygda til byene. Klimaendringene truer. Farlige kjemikalier og avfall er heller ikke håndtert forsvarlig.

 • Evaluering av landbruksfag

  02.04.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Østlandsforskning med flere har gjennomført en evaluering av videregående landbruks- og gartnerutdanning og kartlagt samfunnets behov for fagskoleutdanning i landbruks- og matfag. Undersøkelsen viser at elever i landbruksfag trives og blir mer

 • Innovasjonspris til Mjøsen Skog

  02.04.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Årets vinner av "Bioenergy Innovation Award" er skogeierandelslaget Mjøsen Skog for utviklingen av en solid, innovativ og forskningsbasert verdikjede for bioenergi fra skog.

 • Åpnet Nordsjøens største boligplattform

  02.04.2014 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Tirsdag 1. april åpnet statsråd Robert Eriksson Nordsjøens største boligplattform. Den nye boligplattformen har 552 enkeltlugarer.

 • Fylkesnytt frå Hordaland 1/2014

  02.04.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Hordaland er ute med ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om Hordaland sin kandidat til Den nasjonale kulturlandskapsprisen 2014.

 • Kulturminister Thorhild Widvey og næringsminister Monica Mæland inviterte til nasjonal kulturnæringskonferanse i Tromsø

  01.04.2014 Nyhet Kulturdepartementet

  Konferansen ble arrangert av Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet med Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge som lokal partner. Kulturministeren og næringsministeren deltok.

 • Gresk ungdom: Dette er våre liv

  01.04.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Ungdomsarbeidsledigheten i Hellas er over 50 prosent. Noen kaller dem den tapte generasjon. Den norske ambassaden inviterte ungdom i Aten til å dokumentere sin egen hverdag. Se hvilke bilder de sendte inn.

 • 10 kommuner mottok Europarådets pris for godt styresett

  01.04.2014 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunene Rindal, Evenes, Ski, Ås, Øvre Eiker, Tynset, Lørenskog, Asker, Gjesdal og Marnardal har blitt tildelt Europarådets utmerkelse for godt styresett.

 • KVU Voss - Arna

  01.04.2014 Nyheit Samferdselsdepartementet

  På oppdrag frå Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen og Jernbaneverket utarbeidd konseptvalutgreiinga (KVU) for Voss - Arna. Den omfattar strategiar for utvikling av denne transportåra fram mot 2050.

 • Regjeringen vil sikre vekst og konkurransekraft i havbruk

  01.04.2014 Pressemelding Statsministerens kontor

  Regjeringen starter nå arbeidet med en stortingsmelding om vekst i havbruksnæringen. ­- Forutsigbar vekst i næringen, som også tar hensyn til miljøutfordringene, vil styrke norsk konkurransekraft og skape trygge arbeidsplasser langs kysten, sier

 • Regjeringen vil sikre vekst og konkurransekraft i havbruk

  01.04.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen starter nå arbeidet med en stortingsmelding om vekst i havbruksnæringen. - Forutsigbar vekst i næringen, som også tar hensyn til miljøutfordringene, vil styrke norsk konkurransekraft og skape trygge arbeidsplasser langs kysten, sier

Til toppen