Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 20501-20520 av 25719 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Norge med i EU-innsatsstyrke

  01.01.2015 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  I første halvår 2015 vil norske soldater stå på beredskap for EU gjennom svenskledede Nordic Battle Group.

 • På beredskap for NATO

  01.01.2015 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  I 2015 vil Telemark bataljon og flere andre støtteavdelinger i Brigade Nord stå på beredskap for NATOs hurtige reaksjonsstyrke, NRF. Norge stiller også med en fregatt, kystkorvetter og minerydderfartøy og F-16 kampfly, samt stabsoffiserer i flere

 • Enklere å velge lokal sjømat

  30.12.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Elisabeth Aspaker vil gjøre det enklere for restauranter å velge lokal sjømat når de skal fylle menyen.

 • EU-erklæring om Libya

  30.12.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  30. desember sluttet Norge seg til EUs erklæring om Libya.

 • Ikrafttredelser 1. januar 2015

  30.12.2014 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Oversikt over nye lover og regler som gjelder fra 1. januar på Helse- og omsorgsdepartementets område.

 • Forenkling for regnskapspliktige

  30.12.2014 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i reglene om minste oppbevaringstid for regnskapsmateriale i bokføringsforskriften. Endringene innebærer at minstekravet til oppbevaringstid for de fleste former for primærdokumentasjon blir fem år.

 • Dialogmøter høsten 2014

  29.12.2014 Nyhet Radikalisering

  Etter oppfordring fra statsminister Erna Solberg, har en rekke kommuner arrangert lokale dialogmøter med tema forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

 • Flere foretrekker reinkjøtt til middag på nyttårsaften

  29.12.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Reinsdyrkjøtt har rykket opp i eliteklassen som festmiddag på årets siste dag. - Nordmenn er i økende grad på oppdagelsesferd i matretter og råvarer fra hele verden. I et slikt mangfold av mat og matopplevelser har reinkjøttet en naturlig plass,

 • Nytt fra nyttår

  29.12.2014 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Fra 1. januar økes advokatsalæret til 970 kroner, mens rettsgebyret forblir uendret på 860 kroner. I 2015 blir det innført krav til responstid for politiet, mens responstiden i Forsvarets helikopterberedskap på Rygge og Bardufoss reduseres, fra to

 • Rekordår for fjellreven i 2014

  29.12.2014 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Årets registreringer av fjellrev viser at det er et rekordår for fjellreven. 46 fjellrevpar har fått til sammen 321 valper i Norge. Fjellreven er fortsatt et av Norges mest utrydningstruede pattedyr, men de siste årene har bestanden økt, spesielt i

 • Colombiansk soldat satt fri med norsk bistand

  26.12.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Den colombianske soldaten Carlos Becerra Ojeda, som for en uke siden ble tatt til fange av geriljabevegelsen Farc, ble i dag satt fri. - Jeg er glad for at Becerra Ojeda nå er løslatt og gjenforent med sin familie, sier utenriksminister Børge Brende.

 • Troikauttalelse om Sudan

  24.12.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norge, Storbritannia og USA (Troikaen) ber alle parter om å vende tilbake til fredsforhandlingene i Sudan og at myndighetene løslater medlemmer av opposisjonen og det sivile samfunn.

 • Utenriksminister Brende gratulerer Tunisia med gjennomføringen av presidentvalg

  23.12.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Jeg gratulerer det tunisiske folk med den vellykkede gjennomføringen av presidentvalget søndag og gratulerer landets nye president Beji Caid Essebsi med valgseieren, sier utenriksminister Børge Brende. Presidentvalget er historisk, som det første

 • Historisk møte om menneskerettighetssituasjonen i Nord-Korea i FNs sikkerhetsråd

  23.12.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Jeg er glad for at FNs sikkerhetsråd har besluttet at den alvorlige menneskerettighetssituasjonen i Nord-Korea hører hjemme på Rådets dagsorden. Det historiske møtet i Sikkerhetsrådet i går var et tydelig signal om at det internasjonale samfunnet

 • 90 millionar kroner til nye mottakarar av tippemiddel

  23.12.2014 Pressemelding Kulturdepartementet

  Frå og med 2014 har fleire organisasjonar enn før kunne søke om pengar frå Norsk Tipping sitt overskot til samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar. Kirkens Bymisjon, Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Hørselshemmedes Landsforbund, Norske Kvinners

 • Kvalitetstilsyn i regi av Råfisklaget fra nyttår

  23.12.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fra 1. januar 2015 skal Norges råfisklag føre tilsyn med råstoffkvalitet og -behandling som en prøveordning for hvitfisksektoren i Nordland, Troms og Finnmark.

 • Midlertidige ordninger i 2015 med kvotebytte

  23.12.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt å innføre ei ordning med kvotebytte for fartøy med pelagisk trålløyve.

 • Endring i Fjordlinjeforskriften

  23.12.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings - og fiskeridepartementet har i dag fastsatt endringer i forskrift om utøvelse av fiske i sjøen. Endringen er en oppfølging av forslag om størrelsesbegrensninger for fartøy som kan fiske innenfor fjordlinjene, som departementet sendte på

 • Fylkesnytt fra Hedmark 3/2014

  23.12.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Hedmark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. I denne utgaven finner du blant annet en artikkel om at færre sauer er søkt erstattet på utmarksbeite i 2014.

 • Statsministerens kontor og forløperne

  22.12.2014 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsministerens kontor presenterer her artikler om sentrale regjeringskontorer i Norge siden 1814. Det er ikke en uttømmende historisk og politisk fremstilling, men bildelagte glimt fra disse kontorenes historie.

Til toppen