Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 20561-20580 av 25763 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Midlertidige ordninger i 2015 med kvotebytte

  23.12.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt å innføre ei ordning med kvotebytte for fartøy med pelagisk trålløyve.

 • Endring i Fjordlinjeforskriften

  23.12.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings - og fiskeridepartementet har i dag fastsatt endringer i forskrift om utøvelse av fiske i sjøen. Endringen er en oppfølging av forslag om størrelsesbegrensninger for fartøy som kan fiske innenfor fjordlinjene, som departementet sendte på

 • Fylkesnytt fra Hedmark 3/2014

  23.12.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Hedmark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. I denne utgaven finner du blant annet en artikkel om at færre sauer er søkt erstattet på utmarksbeite i 2014.

 • Statsministerens kontor og forløperne

  22.12.2014 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsministerens kontor presenterer her artikler om sentrale regjeringskontorer i Norge siden 1814. Det er ikke en uttømmende historisk og politisk fremstilling, men bildelagte glimt fra disse kontorenes historie.

 • Tilleggshøring til utfisking av rømt oppdrettslaks

  22.12.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har i dag sendt ut en tilleggshøring til forskrift om fellesansvar for reduksjon av førekomst av rømt oppdrettsfisk.

 • Midler til forebygging av radikalisering

  22.12.2014 Nyhet Radikalisering

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har fordelt 225 000 kroner til organisasjoner og miljø som ønsker å bruke dialogmøter for ungdom som et verktøy for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.

 • Snøkrabben reguleres

  22.12.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Det er i dag fastsatt forskrift om forbud mot fangst av snøkrabbe i hele det norske jurisdiksjonsområdet og for norske fartøy i internasjonalt farvann inntil det foreligger en mer helhetlig forvaltningsplan for snøkrabbe.

 • Regelendringer fra 1. januar 2015

  22.12.2014 Nyhet Finansdepartementet

  Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2015 på Finansdepartementets ansvarsområde. Oversikten er delt inn i områdene skatter, avgifter, finansmarkedene og Statens pensjonsfond.

 • Lanserer mobil-app mot fiskekriminalitet

  22.12.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Bedre registrering og kontroll skal forebygge lovbrudd. Fiskerne får egen fangst-app.

 • Norsk ekspert setter agendaen for Europas forsvarsindustri

  22.12.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Da Europakommisjonen trengte eksperter på forsvarsindustripolitikk sendte Forsvarsdepartementet Martin Blom, departementets første nasjonale ekspert i Brussel.

 • Vil lokke flere unge til å bli fiskere

  22.12.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Mer fisk til skolebåter og egne lærlingkvoter skal gjøre fiskerutdanningen mer praksisnær.

 • Anbefaler videreføring av tre nødnumre

  22.12.2014 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  En ny rapport fra Nasjonalt nødmeldingsprosjekt anbefaler at dagens ordning med tre nødnummer ikke endres. Dagens ordning sikrer publikum raskest mulig kontakt med fagkyndig personell.

 • Statlig planprosess for E10 gir raskere gjennomføring

  22.12.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  For å sikre en raskere gjennomføring av E10, Rv83 og Rv85 mellom Evenes, Harstad og Sortland, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet besluttet at staten overtar den videre planprosessen for veistrekningen.

 • Statlig planprosess for E10 gir raskere gjennomføring

  22.12.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  For å sikre en raskere gjennomføring av E10, Rv83 og Rv85 mellom Evenes, Harstad og Sortland, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet besluttet at staten overtar den videre planprosessen for veistrekningen.

 • Innsigelser skal samordnes i flere fylker

  22.12.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  -Innsigelser setter byggeprosjekter på vent og forsinker boligbygging og næringsutvikling, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Fra 2015 utvides en forsøksordning der fylkesmannen samordner og kan avskjære statlige innsigelser.

 • Opnar for fleire fritidsbustader i Rauma

  22.12.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har i dag sagt ja til fleire fritidsbustader ved Måsvatnet i Måndalen i Rauma kommune. I ny reguleringsplan vert det opna for opp til 17 fleire fritidsbustader.

 • Kampen om arealene

  22.12.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet arrangerer i samarbeid med Kommunenes sentralforbund (KS) en areal- og jordvernkonferanse i Oslo 5. mars 2015 med arbeidstittel ”Kampen om arealene”.

 • Ny rapport: Staten utnytter ikke potensialet i IKT

  22.12.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  IKT bidrar til bedre tjenester og raskere saksbehandling, men i liten grad til reduserte kostnader i staten. Manglende finansiering av lønnsomme IKT-prosjekter hindrer arbeidet med å effektivisere offentlig sektor. Dette går frem av en ny rapport

 • Behov for forbedringer i nødmeldetjenesten i Norge

  22.12.2014 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Nødmeldingstjenesten sikrer befolkningen rask og riktig hjelp i nødsituasjoner. I akutte nødsituasjoner kan alle ringe; 110 for å varsle brannvesenet, 112 for å varsle politiet og 113 for å varsle helsevesenet. Rapporten fra Nasjonalt

 • Ny nettside for berørte etter 22. juli

  22.12.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  På regjeringen.no har det kommet en ny nettside. Den skal gi nyttig og relevant informasjon for de mange som er direkte eller indirekte berørt av det som skjedde 22. juli. - Denne sine vil gi en samlet oversikt over informasjon og tjenester til

Til toppen