Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 20581-20600 av 23894 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • EU-erklæring om restriktive tiltak mot Syria

  08.07.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  7. juli sluttet Norge seg til EUs erklæring om restriktive tiltak mot Syria.

 • EU-erklæring om FNs internasjonale dag til støtte for ofre for tortur

  08.07.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  26. juni sluttet Norge seg til EUs erklæring om FNs internasjonale dag til støtte for ofre for tortur.

 • Ambisiøst mål om miljøvennlige varer

  08.07.2014 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Starten på internasjonale forhandlinger om en ny internasjonal avtale om liberalisering av handel med såkalte miljøvarer ble lansert i Geneve i dag.

 • Retten til miljøinformasjon må styrkes

  08.07.2014 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Internett og sosiale medier gjør det lettere å få tak i miljøinformasjon og dele den med andre. Dermed kan folk også påvirke miljøpolitikken. Dette var et viktig tema på møtet i konvensjonen om miljøinformasjon i Maastricht i forrige uke.

 • Skaper arbeidsplasser for romfolk

  08.07.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  I Slovakia er arbeidsledigheten blant romfolk 80 prosent. I et fattig område bidrar Norge til å skape arbeidsplasser for romfolk gjennom økologisk landbruk.

 • Norge deltar i forhandlinger om friere handel med miljøvarer

  08.07.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  I dag lanseres forhandlinger om en ny internasjonal avtale om friere handel med miljøvarer. Avtalen skal legge til rette for økt handel med varer som bidrar til grønn vekst og bærekraftig utvikling.

 • Bedre forbrukerinformasjon om alkoholholdige drikker

  08.07.2014 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet sender i dag ut forslag om endringer i alkoholforskriftens bestemmelser om alkoholreklame.

 • Norsk støtte til urfolks deltakelse på klimatoppmøte

  08.07.2014 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Norge støtter urfolksdeltakelse på FNs klimatoppmøte i Peru i desember med 6,5 millioner kroner.

 • Startskudd for Det grønne klimafondet

  08.07.2014 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Bidragsytere til Det grønne klimafondet har holdt sitt første møte i Oslo. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft og utenriksminister Børge Brende var vertskap for møtet, som samlet deltakere fra 24 land.

 • Oppland er fylket med flest dyr på utmarksbeite

  08.07.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I Norge er det totalt 11 282 000 dekar jordbruksareal og i underkant av ti prosent av dette befinner seg i Hedmark. Andre fylker med mindre totalareal har en høyere andel jordbruksareal, men Oppland er sammen med Hedmark og Rogaland de fylkene som

 • Uken som var – uke 27

  07.07.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Denne uka har vi hørt om verdensmesterskapet i konebæring, fremtidens selvdrevne biler og om nederlenderen som har laget en kongelig tronstol av 200 køller.

 • Bredere satsing mot en «sirkulær økonomi»

  07.07.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  I form av en politikkpakke lanserte Europakommisjonen 2. juli nye mål i avfallspolitikken. Dette ble lansert som del av en bredere satsing mot en «sirkulær økonomi». Pakken inneholder en rekke forslag til nye bindende avfallsmål. Miljøråd Ulla Hegg

 • Ønsker ikke å autorisere nye personellgrupper

  07.07.2014 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  De siste årene har en rekke personellgrupper fremmet ønske om å bli inkludert i helsepersonellovens autorisasjonsordning. Helse- og omsorgsdepartementet vil ikke foreslå å inkludere nye personellgrupper i denne ordningen.

 • Det nyvalgte Europaparlamentets første plenumssesjon

  07.07.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Første plenumsmøte for det nyvalgte Europaparlamentet (EP) ble avholdt i Strasbourg 1-3. juli. Bruker vi avstandslinser, har vi sett det meste før. Til noens glede, andres sorg.

 • Starter utredningen for Grenlandsbanen

  07.07.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Jernbaneverket har nå fått i oppdrag å starte arbeidet med en konseptvalgutredning (KVU) for å vurdere en sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen (Grenlandsbanen).

 • Foreslår å oppheve betjeningskravet for solarier

  07.07.2014 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet sender mandag 7. juli 2014 på høring et forslag om å oppheve betjeningskravet for solarier. Departementet foreslår i stedet andre løsninger for å håndheve aldersgrensen. Disse alternative løsningene er mindre

 • Forslag til endring i blåreseptforskriften for legemidler til behandling av hepatitt C

  07.07.2014 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i blåreseptforskriften for legemidler til behandling av hepatitt C- infeksjon. -Bakgrunnen for forslaget er ønske om å få en kontrollert innføring av nye, kostbare legemidler

 • Norge arbeider for å fjerne subsidier til fossile brensler

  07.07.2014 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Subsidier til forbruk av olje, kull og gass utgjør over 3.000 milliarder kroner årlig på verdensbasis. Dette er negativt både for klima, miljø og bærekraftig utvikling. Derfor vil regjeringen styrke innsatsen mot slike subsidier.

 • USAs justisminister Eric H. Holder jr. gjester Norge

  07.07.2014 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Radikalisering og politi- og justissamarbeid er blant temaene som skal diskuteres når USAs justisminister Eric H. Holder jr. møter justis- og beredskapsminister Anders Anundsen tirsdag.

 • Norge styrker samarbeidet med Europol

  07.07.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Rune Utne Reitan er Norges utsendte til Europol, EUs byrå for politisamarbeid. Som politiliason er han et bindeledd mellom Norge, Europol og medlemslandene.

Til toppen