Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 20581-20600 av 23150 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Euroskills til Ungarn

  14.05.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Ungarn vant konkurransen om å få arrangere Yrkes-EM i 2018. Norge var en sterk konkurrent, men Ungarn fikk flest stemmer fra medlemslandene i WorldSkills Europe.

 • Nytt høringsforslag om tiltak

  14.05.2014 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen sendte tirsdag 13. mai på alminnelig høring et forslag om et enklere tiltakssystem bedre tilpasset brukernes behov.

 • Store muligheter i forsknings- og innovasjonssamarbeid med EU

  14.05.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Økt internasjonalt samarbeid er avgjørende for å fremme kvaliteten i norsk forskning, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 • Ber om flere anmeldelser om konkurransekrim

  14.05.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Brudd på konkurranseloven må anmeldes oftere, mener næringsminister Monica Mæland. I tillegg skal det bli lettere å si fra om ulovlig samarbeid i næringslivet.

 • Vil bidra til at løfter følges opp

  14.05.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Som nasjonal ekspert jobber Ragnhild Solvi Berg med å utvikle EUs strategi for internasjonalisering av høyere utdanning. Målet er å heve kvaliteten og legge til rette for internasjonalt samarbeid.

 • Innspelmøte om melding til Stortinget – vekst i havbruksnæringa

  14.05.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  -Eg ønskjer innspel om korleis vi skal få til føreseieleg og miljømessig berekraftig vekst, seier fiskeriminister Elisabeth Aspaker. Ho inviterer til innspelmøte i Bodø 27. mai kl. 13.00 -16.30 på Universitet i Nordland.

 • Ny vitskapskomité for mattryggleik for perioden 2014-2018

  14.05.2014 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet har utnemnd 98 ekspertar som medlemmar av Vitskapskomiteen for mattryggleik for perioden 2014 til 2018.

 • Rapport om arbeidstid for arbeidstakere i ledende og særlig uavhengige stillinger

  14.05.2014 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Rambøll Management Consulting har gjennomført en undersøkelse om arbeidstakere i ”særlig uavhengige stillinger” og ”ledende stillinger” på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartmentet.

 • Ingunn Solheim får Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar 2014

  14.05.2014 Nyheit Kulturdepartementet

  - Det offentlege ordskiftet er med på å danne grunnlaget for eit fungerande folkestyre. I jubileumsåret for Grunnlova er juryen stolt over å heidre ein nynorskbrukande journalist med ei stadig meir sentral rolle i den opplyste debatten, heiter det i

 • Finland og Norge styrker samarbeidet om nordområdene

  14.05.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Finland og Norge etablerer et partnerskap for økt samarbeid om nordområdene. Målet er å styrke det økonomiske og vitenskapelige samarbeidet mellom våre to land, sier utenriksminister Børge Brende.

 • Stabile utslipp gir optimisme

  14.05.2014 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Mens pilene for noen år siden pekte oppover, var klimagassutslippene omtrent uendret i 2013 sammenlignet med året før. Det bedrer mulighetene for at vi kan nå utslippsmålene i 2020, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

 • Flere organisasjoner mottar midler fra Norsk Tipping i 2014

  14.05.2014 Pressemelding Kulturdepartementet

  Flere organisasjoner vil kunne søke midler fra Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner når ny fordelingsmodell for ordningen fastsettes i dag.

 • Bedre sammenheng mellom forvaring og fengselsstraff

  14.05.2014 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår endringer i reglene om forvaring for å få bedre sammenheng mellom forvaring og ordinær fengselsstraff.

 • Færre saker foreldes

  14.05.2014 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår i dag at straffansvaret for noen av de mest alvorlige straffbare handlingene - som drap, voldtekt og seksuell omgang med barn under 14 og 16 år - skal unntas fra foreldelse.

 • Lærerløftet styrkes ytterligere

  14.05.2014 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår å styrke satsingen på videreutdanning for lærere med ytterligere 50 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett. Dermed bruker regjeringen til sammen over 600 millioner kroner på dette i 2014. Totalt kan 3662 lærere få

 • Klarsignal til byggingen av det nye Narviksenteret

  14.05.2014 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet har i dag gitt grønt lys til byggestart av Narviksenteret. I revidert nasjonalbudsjett for 2014 foreslår regjeringen å gi Narviksenteret tilsagn om ytterligere 7,8 millioner kroner i statstilskudd til finansieringen.

 • Skogsveg i spørjetimen på Stortinget

  14.05.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP) svarte på spørsmål frå representantant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) i spørjetimen på Stortinget i dag.

 • 50 millioner kroner til flom- og skredforebygging

  14.05.2014 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  I revidert nasjonalbudsjett for 2014 foreslår regjeringen å øke midlene til flom- og skredforebygging med 50 millioner kroner.

 • Regjeringens arbeid med strategi for CO2-håndtering

  14.05.2014 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Fangst og lagring av CO2 er en sentral del av Regjeringens klima- og energipolitikk. Både det internasjonale energibyrået og FNs klimapanel peker på at fangst og lagring av CO2 vil være viktig for å møte klimautfordringene verden står overfor.

 • Øker avkastningen fra Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging

  14.05.2014 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Regjeringen vil øke den årlige avkastningen fra Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging betydelig, til to milliarder kroner i 2017. I 2014 utgjør avkastningen fra fondet totalt 1 216 millioner kroner.

Til toppen