Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 20621-20640 av 23483 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Priv. til red.: Statsministerens program veke 24

  06.06.2014 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren møter denne veka mellom anna Tysklands president Joachim Gauck.

 • Bygger studentboliger på Evenstad

  06.06.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen har godkjent oppføringen av nye studentboliger for 120 studenter, på Evenstad i Hedmark.

 • Nye dommere og varadommere i Arbeidsretten

  06.06.2014 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Kongen i statsråd har 4. juni oppnevnt dommere og varadommere i Arbeidsretten for en ny treårsperiode. Oppnevningen gjelder fra 1. september 2014 til 31. august 2017.

 • Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 24, 2014

  06.06.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 24, 2014.

 • Regjeringa legg fram handlingsplan mot radikalisering og valdeleg ekstremisme

  06.06.2014 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringa, representert ved statsminister og politisk leiing i ni departement, legg tysdag 10. juni fram nye konkrete tiltak for å hindre radikalisering og valdeleg ekstremisme.

 • 494,8 millioner kroner av spillemidlene til kulturformål i 2014

  06.06.2014 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen har i dag fordelt 494,8 mill. kroner av overskuddet i Norsk Tipping AS til kulturformål i 2014. 197,9 mill. kroner går til Den kulturelle skolesekken, 133 mill. kroner går til kulturbygg og 148,4 mill. kroner går til frifond. 15,4 mill.

 • Enklare reglar for havfiskeflåten

  06.06.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringa har i dag bestemt å oppheve kravet om eigarfellesskap ved tildeling av strukturkvote i havfiskeflåten. - Dette vil gjere struktureringsprosessen enklare og mindre tungrodd, og spare reiarlaga for administrative kostnader, seier

 • Differensiert arbeidsgiveravgift: Nye kommuner inn og full kompensasjon

  06.06.2014 Pressemelding Finansdepartementet

  - Regjeringen vil styrke vekstkraften i norsk økonomi og sikre verdiskapning i hele landet, sier finansminister Siv Jensen. I dag foreslår Regjeringen at næringslivet i 233 kommuner får lav arbeidsgiveravgift fra 1. juli og foreslår kompenserende

 • Samferdselsdepartementet - Trond Helge Hem utnemnd til underdirektør

  06.06.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Trond Helge Hem blei i statsråd i dag utnemnd til underdirektør i Samferdselsdepartementet.

 • Bompengereform: 13 vedtatte vegprosjekt kan få lågare bomtakstar

  06.06.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Regjeringa sitt arbeid med bompengereform kan føre til lågare bompengetakstar på 13 bomprosjekt.

 • Vegpakke Harstad: Redusert bompengeandel og anleggsstart 2014

  06.06.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Harstad kan se fram til omfattende forbedringer på vegnettet i løpet av årene som kommer. Samtidig har regjeringen foreslått en betydelig bompengereduksjon for vegpakke Harstad og åpner for å gå i dialog med lokale myndigheter om å endre

 • Høring om forskriftsendring vedrørende lengeværende barn

  06.06.2014 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt på høring et forslag om en forskriftsendring som berører lengeværende barn, samt et forslag om begrunnelsen i vedtak som berører barn.

 • Nytt Landbruksdirektorat

  06.06.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I statsråd i dag, 6. juni, er det besluttet å opprette et nytt direktorat under navnet Landbruksdirektoratet. Landbruksdirektoratet overtar oppgaver og personell fra Statens reindriftsforvaltning (SRF) og Statens landbruksforvaltning (SLF) fra og

 • Endring blant statssekretærane

  06.06.2014 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kronprinsregenten har i statsråd i dag utnemnd politisk rådgjevar Bjørgulv Vinje Borgundvaag (39), Oslo, til statssekretær for kulturminister Thorhild Widvey. Samstundes har Knut Olav Åmås fått avskil i nåde frå det same embetet.

 • Valgdagen blir 14. september 2015

  06.06.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I statsråd i dag er valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 fastsatt til mandag 14. september 2015.

 • Ny returterminologi

  06.06.2014 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår å endre dagens returbegrep for å tydeliggjøre konsekvensene av negative vedtak.

 • Utvidet fremstillingsfrist i pågripelsessaker etter utlendingsloven

  06.06.2014 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet foreslår at politiet skal kunne holde lenger på utlendinger som er pågrepet etter utlendingsloven før det er nødvendig med fengslingsbeslutning fra retten. Endringen vil effektivisere politiets arbeid med å

 • Israel må stanse byggingen av bosettinger

  06.06.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Jeg er bekymret over at Israel igjen øker takten i byggingen av bosettinger på okkupert palestinsk område. Bosettingspolitikken er et stadig større hinder for en tostatsløsning, sier utenriksminister Børge Brende.

 • Konkurranseevnerådet diskuterte romfart

  06.06.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Forholdet mellom EU og Den europeiske romfartsorganisasjon sto på dagsorden på møtet i Konkurranseevnerådet 26. mai. Næringsråd Lars Erik Nordgaard rapporterer.

 • NRK-plakaten på høring

  06.06.2014 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet sender i dag NRK-plakaten på høring med høringsfrist 26. august.

Til toppen