Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 20641-20660 av 22817 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Lovregulerer omskjæring for å hindre helseskade

  11.04.2014 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår at det legges til rette for omskjæring i spesialisthelsetjenesten for å hindre at gutter blir omskåret av ukyndige personer under helsefarlige forhold.

 • God behandling og godt personvern med nye lover

  11.04.2014 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Helseopplysningene skal følge pasienten og være tilgjengelige for helsepersonell som skal gi helsehjelp. Det er det viktigste formålet med regjeringens forslag til ny lov om pasientjournaler.

 • Omorganiserer og effektiviserer lostjenesten

  11.04.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringen vil ha mer gods på sjø. Vi jobber på mange fronter, med nærskipsfartsstrategien, en ny havnestrategi, og vi har bedt Transnova se på ny drivstoffteknologi for nærskipsfarten. Med omorganiseringen av lostjenesten har vi nådd den første

 • Samferdselsdepartementet - Petter Nedrås Falkung utnevnt til underdirektør

  11.04.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  I statsråd i dag ble underdirektør i Utenriksdepartementet Petter Nedrås Falkung utnevnt til underdirektør i Kyst- og miljøavdelingen i Samferdselsdepartementet.

 • Statsrekneskapen for 2013 lagt fram

  11.04.2014 Pressemelding Finansdepartementet

  Det oljekorrigerte underskotet i statsrekneskapen for 2013 vart 116,5 milliardar kroner. Kapitalen i Statens pensjonsfond auka i 2013 med 1230,5 milliardar kroner. Det syner statsrekneskapen som vart lagt fram i dag.

 • Opphever forbudet mot produksjon av alkohol på Svalbard

  11.04.2014 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  I dag er det forbudt å produsere alkohol på Svalbard. I statsråd fredag foreslår regjeringen å oppheve dette forbudet.

 • Forslag til ny lov om forvaltning av alternative investeringsfond

  11.04.2014 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag lagt forslag til ny lov om forvaltning av alternative investeringsfond frem for Stortinget. - Loven skal bidra til konkurransedyktige rammevilkår for bransjen og ivareta hensynet til investorvern og forbrukerbeskyttelse

 • Hovedfordelingen 2014 – nasjonalanlegg

  11.04.2014 Pressemelding Kulturdepartementet

  4,9 millionar til Kvitfjell 13,5 millioner til Ullevaal Stadion 2,3 millionar til Hamar Olympiske Anlegg - Vikingskipet 50 millioner til skiskytteranlegget i Holmenkollen 4,9 millionar til Kvitfjell Kulturdepartementet gir tilsegn om totalt 4,9

 • Regjeringen øker tilskudd til idrettsanlegg og lokale idrettslag

  11.04.2014 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen har besluttet å fordele 1,86 milliarder kroner i spillemidler til idrettsformål i 2014. Beløpet er 219 millioner kroner høyere enn i 2013.

 • Stortingsmelding om pressestøtte

  11.04.2014 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen legger i dag frem en stortingsmelding om pressestøtten for Stortinget. I stortingsmeldingen foreslår departementet å innføre et statisk tilskuddstak på 40 mill. kroner per medieselskap per år fra 2015.

 • Tine Sundtoft besøker regnskogen i Indonesia

  11.04.2014 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima og miljøminister Tine Sundtoft besøker Indonesia 21. til 25. april 2014. Formålet med reisa er å bli kjend med landet, som er eit av Noregs viktigaste samarbeidsland gjennom klima- og skogprosjektet.

 • Israels president Shimon Peres på statsbesøk i Norge

  11.04.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Etter invitasjon fra Hans Majestet Kong Harald V, vil Israels president Shimon Peres komme på statsbesøk i mai i år. Det offisielle programmet vil finne sted 12. og 13. mai.

 • Kroatia med i EØS

  11.04.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Avtalen som gjør Kroatia til en del av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) ble undertegnet i dag. Avtalen trer formelt i kraft 12. april. Dette åpner nye muligheter for et tettere samarbeid mellom Norge og Kroatia.

 • Konkurransekraft i Sogn og Fjordane

  11.04.2014 Nyheit Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg møtte tysdag næringslivet i Sogn og Fjordane for å diskutere konkurransekraft og verdiskaping. Møtet vart halde hjå Westcon Yard i Florø, i samband med at statsministeren var på reise i fylket. I møtet kom ulike delar av

 • Stadfester snøscooterforsøk

  11.04.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har 11. april 2014 stadfestet 87 lokale forskrifter om kommunalt forsøk med snøscooterløyper. - Jeg har stor tillit til at kommunene skal ivareta sitt forvaltningsansvar på en god måte, sier kommunal- og

 • Vil gi kommuner myndighet til å godkjenne små vindkraftprosjekter

  10.04.2014 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Statsråd Tord Lien og direktør i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Per Sanderud, presenterte status og muligheter for norsk vindkraft til pressen i dag.

 • Trussel mot nettsikkerhet

  10.04.2014 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  - Jeg tar denne saken svært alvorlig. Justis- og beredskapsdepartementet har samordningsansvaret for IKT-sikkerhet på sivil side. Jeg har derfor kalt inn Nasjonal sikkerhetsmyndighet, NorSIS og Direktoratet for Forvaltning og IKT for å forsikre om

 • Verdig avslutning av dykkersaken

  10.04.2014 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  I desember 2013 ga den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) 7 nordsjødykkere medhold i at staten har krenket Den europeiske menneskerettskonvensjon (artikkel 8) om retten til privatliv. På de øvrige punktene i saken ble staten enstemmig

 • Sluttrapport: Framtid i nord

  10.04.2014 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Sluttrapporten Framtid i nord sammenfatter resultatene fra to års arbeid med kunnskapsinnhenting hvor Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sett nærmere på mulighetene for økt

 • Inntektsvekst i jordbruket

  10.04.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Budsjettnemnda for jordbruket avga torsdag grunnlagsmaterialet for vårens jordbruksforhandlinger.

Til toppen