Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 20641-20660 av 25763 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Økt produktivitet ved universiteter og høyskoler

  18.12.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Rapport fra Frischsenteret viser at universiteter og høyskoler får mer ut av ressursene enn for 10 år siden.

 • Listhaug vil fremme Stortingsmelding om vekstkraft og gründerskap

  18.12.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug vil fremme en melding til Stortinget om muligheter innenfor landbruksbasert næringsutvikling utenom tradisjonelt jord- og skogbruk.

 • Evaluering av ID-arbeidet i utlendingsforvaltningen og politiet

  18.12.2014 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Nasjonalt ID-senter har i dag overlevert Justis- og beredskapsdepartementet tre rapporter og en sluttrapport som kartlegger og evaluerer ID-arbeidet i utlendingsforvaltningen og politiet.

 • Støtte til etableringen av Bjarkøyforbindelsen

  18.12.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir 22,8 millioner kroner som statlig medfinansiering av Bjarkøyforbindelsen.

 • Kven vert Årets trafikktryggleikskommune 2015?

  18.12.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - God lokal innsats for trafikktryggleik er avgjerande for å få ned talet på drepne i vegtrafikken. Vi vil difor løfte fram kommunar som gjer eit ekstra godt arbeid og som kan vere til inspirasjon for andre, seier samferdselsminister Ketil

 • Norge evaluert av Financial Action Task Force

  18.12.2014 Nyhet Finansdepartementet

  Financial Action Task Force (FATF) har i dag publisert en rapport om den norske gjennomføringen av FATFs anbefalinger om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.

 • Forsker på penere norske poteter i butikken

  18.12.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Forskere ser lovende resultater med bruk av sopp i kampen mot soppsykdommen sølvskurv. Det kan gi penere norske poteter i butikken.

 • Etikkprisen til Haugesund kommune

  18.12.2014 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie og leder i KS, Gunn Marit Helgesen, delte i dag ut årets etikkpris til Haugesund kommune.

 • Høgnivåmøte om kampen mot ebola

  18.12.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  12. desember møttest land og organisasjonar frå heile verda i Brussel for å koordinere arbeidet mot ebola i Vest-Afrika vidare. Noreg samarbeider tett med både EU og andre internasjonale aktørar.

 • Norge evaluert av Financial Action Task Force

  18.12.2014 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Financial Action Task Force (FATF) har i dag publisert en rapport om den norske gjennomføringen av FATFs anbefalinger om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.

 • Ny støtteordning for enøk-tiltak i boliger

  18.12.2014 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 2015 en rettighetsbasert ordning for enøk-tiltak i private husholdninger. Ordningen forvaltes av Enova og har en ramme på 250 millioner kroner i året. Ordningen kommer på plass 5. januar 2015.

 • Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen (7/2014)

  17.12.2014 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Ny utgave av nyhetsbrevet fra samferdselsråden i Brussel.

 • Revisjon av eierseksjonsloven

  17.12.2014 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Høringsfristen på NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven er ute. Departementet har mottatt 70 høringsuttalelser.

 • Skjønnsmidler til flomrammede kommuner på Vestlandet

  17.12.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  -Vi har lyttet til kommunene og får nå raskt utbetalt midler til kommuner som ble rammet av flommen i høst, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet tildeler skjønnsmidler til flomrammede

 • Presseinvitasjon: Evaluering av ID-arbeidet i utlendingsforvaltningen og politiet

  17.12.2014 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Nasjonalt ID-senter har kartlagt og evaluert ID-arbeidet i politiet og utlendingsforvaltningen. I morgen overleverer leder av Nasjonalt ID-senter, Arne Isak Tveitan, en sluttrapport med anbefalinger til statssekretær i Justis- og

 • Foreslår ny pensjonsmodell for arbeidstakere til sjøs

  17.12.2014 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Utvalget som har vurdert fremtidens pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs foreslår en ny pensjonsmodell som er tilpasset pensjonsreformen og tjenestepensjonsordningene i privat sektor.

 • Norges strategi for ILO-deltakelse

  17.12.2014 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  I perioden 2014-2017 er Norge valgt inn som styrerepresentant i den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO. Hva Norge vil med sin styreplass er nå fastsatt i en egen strategi.

 • Norge gir 410 millioner kroner til FNs nødhjelpsfond

  17.12.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Verden har sjelden sett så mange store humanitære kriser som i 2014. Ifølge FN vil det være økende behov for humanitær innsats også neste år, sier utenriksminister Børge Brende. Norge øker nå bidraget til FNs nødhjelpsfond for humanitære kriser.

 • Rosenlund bydelssenter får utvide handelsarealet

  17.12.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Vi har lagt vekt på kommunens ønske om næringsutvikling lokalt, sier kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner en utvidelse av Rosenlund bydelssenter med 8000 kvadratmeter.

 • Styrker forskning på antibiotikaresistens

  17.12.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Styrene for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) har innvilget ca. 13 millioner kroner til to kompetanseprosjekter for næringslivet. Veterinærinstituttet er prosjektleder for begge.

Til toppen