Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 20681-20700 av 25102 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Klima + Vekst = Sant

  22.10.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Forsking og innovasjon er sentralt om vi både skal sikre ei klimavenleg framtid og framleis ha økonomisk vekst. Det var hovedbodskapet på ein konferanse på Noregs Hus i Brussel 10. oktober.

 • Statsråd Sanner vitjer Oppland

  22.10.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner skal holde innlegg på høstkonferansen til KS i Hedmark og Oppland torsdag 23. oktober.

 • Enighet om styrket innsats for verdens naturmangfold

  22.10.2014 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Tap av natur, arter og økosystemer fortsetter. Det internasjonale toppmøtet om naturmangfold i Sør-Korea vil doble den økonomiske innsatsen. - Dette er et grunnarbeid for å sikre menneskenes eksistens og velferd. Det vil kreve innsats fra alle land

 • Utlysning: Tilskudd til dialog og forebygging av radikalisering

  22.10.2014 Nyhet Radikalisering

  Kulturdepartementet utlyser 1,5 millioner kroner til dialogarbeid og andre tiltak på eller tilknyttet tros- og livssynsområdet. Tiltakene skal fremme gjensidig forståelse og respekt for forskjeller og for felles verdier som samfunnet bygger på, og

 • Ny postlov ut på høring: Nødvendige grep for å sikre et godt posttilbud

  22.10.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Det har over mange år vært registrert kraftige fall i antall postsendinger, og støttenivået har økt betydelig. Det skaper en stadig vanskeligere situasjon for Posten Norge AS. Regjeringen ønsker derfor å redusere antall omdelingsdager fra seks til

 • Paneldebatt om oljeutvinning i nord

  22.10.2014 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiministeren deltok i paneldebatt i på Fremtiden i våre henders frokostmøte om oljeutvinning og miljø i nord.

 • Landbruk i hele landet

  22.10.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har nå besøkt landbruket i alle landets fylker. - Satsingsviljen er stor i det norske landbruket, sier landbruks- og matminister Listhaug.

 • Den nasjonale Dialogkonferansen 2014

  22.10.2014 Pressemelding Barne- og familiedepartementet

  Den fyrste årlege nasjonale dialogkonferansen for styrka dialog med innvandrarar går av stabelen onsdag 29. oktober 2014.

 • Nett-tv

  Forslag til endringer i RLE-faget

  22.10.2014 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen vil endre navnet på faget Religion, livssyn og etikk (RLE) til Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). Om lag halvparten av undervisningen skal brukes til kunnskap om kristendom.

 • Evaluerer kjøpesenterforskriften

  22.10.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har startet opp en evaluering av dagens kjøpesenterforskrift. Asplan Viak har fått oppdraget og en bredt sammensatt referansegruppe vil følge arbeidet.

 • Fylkesnytt frå Møre og Romsdal 2/2014

  22.10.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Landbruksavdelinga hjå Fylkesmannen i Møre og Romsdal er ute med ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om eit godt grønnsaksmiljø på tvers av fylkesgrensane.

 • Høring: Forskrift om adopsjon av barn fra utlandet.

  21.10.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Forskrift om adopsjon av barn fra utlandet på høring.

 • Norsk støtte til flomrammede i Pakistan

  21.10.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Over tre millioner mennesker er rammet av flom i Pakistan. Regjeringen gir nå fire millioner kroner til Kirkens Nødhjelps innsats for å gi rent vann og sikre sanitærforhold til de flomrammede, sier utenriksminister Børge Brende.

 • Norsk-tsjekkisk forskningssamarbeid på Svalbard

  21.10.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Visste du at Tsjekkia har fått sin egen forskningsstasjon på Svalbard? Norge og Tsjekkia er enige om å bruke EØS-midler til å styrke forskningssamarbeidet, og klimaforskning er ett av temaene.

 • Raskere og mer effektiv utbygging av transportsystemet

  21.10.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringen vil ha raskere og mer effektiv utbygging av veg og jernbane. Vi vil derfor ha tall og forslag fra våre etater, for å finne ut hvor det er mulig å kutte kostnader i de mange prosjektene som nå er i arbeid eller planlagt.

 • Statsråd Lien på Industri Energis landsmøte

  21.10.2014 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tord Lien holdt innlegg og deltok i debatt under Industri Energis landsmøte i dag.

 • Brasil er viktig for norsk klippfisk

  21.10.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  - Jeg tror få nordmenn er klar over hvor viktig det brasilianske markedet er for norsk fiskerinæring, sa fiskeriminister Elisabeth Aspaker da hun besøkte verdens største marked for klippfisk i Sao Paulo i Brasil.

 • Foreslår å oppheve kompetanseforskriften

  21.10.2014 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  - Med dette forslaget følger vi opp Sundvollen-plattformen. Nettselskaper og kraftprodusenter må kunne organisere seg på en måte som de finner optimalt, slik at krav som ikke er strengt nødvendige for driften kan unngås. På den måten kan også

 • Inviterte til toppmøte om byutvikling

  21.10.2014 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner inviterte tirsdag 21. oktober politikere fra de største byene, KS og sjefene i NHO, Virke og Finans Norge til møte om byutvikling.

 • Internasjonal ministerkonferanse i Berlin om den syriske flyktningsituasjonen, 28.10.2014. Akkrediteringsinformasjon

  21.10.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende deltar på den internasjonale ministerkonferansen “The Syrian Refugee Situation - Supporting Stability in the Region”, i Berlin 28. oktober 2014. Tysklands utenriksminister Frank-Walter Steinmeier og utviklingsminister

Til toppen