Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 20701-20720 av 25102 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Norge dobler støtten til Jordan

  21.10.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Norge vil doble støtten til Jordan til inntil 100 millioner kroner i 2015. Jordan har tatt imot over 600.000 flyktninger fra Syria. Dette medfører store utfordringer for det jordanske samfunnet. Vi vil derfor øke vår støtte til Jordan, sier

 • Gang- og sykkelveger - raskere

  21.10.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringen vil ha på plass flere gang og sykkelveger. Vi må sikre at vi får flere kilometer sykkelveg for pengene. Jeg har nå gitt Vegdirektoratet i oppdrag å se på hvordan vi kan effektivisere utbyggingen og bedre tilbudet, sier

 • DD.KK.HH. kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit besøker Jordan sammen med utenriksminister Børge Brende 21. og 22. oktober

  21.10.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Sammen med utenriksminister Børge Brende vil kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit besøke Jordan. Hovedhensikten med besøket er å sette søkelyset på den vanskelige situasjonen for de syriske flyktningene og de utfordringer som Syria-krisen

 • Høring – tilskudd til avløsing

  21.10.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har sendt ut forslag til ny forskrift om tilskudd til avløysing ved sykdom og fødsel med videre ut på høring. Høringsfrist er 1. desember 2014.

 • Verden trenger skogprodukter

  21.10.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  De globale trendene går i skogproduktenes favør. For å sikre konkurransekraftig industri må rammebetingelser bedres og det må satses på utvikling innen verdiskapende nisjer, viser en ny markedsanalyse.

 • Åpnet Veterankonferansen 2014

  21.10.2014 Nyhet Forsvarsdepartementet

  -Veteranene kommer hjem med verdifulle erfaringer og kunnskap, som sammen med deres opplæring og trening gir våre veteraner høy kompetanse. Den kompetansen må vi bli flinkere til å se og bruke, særlig i sivil sektor. Samtidig vet vi at noen får

 • Brende og Lavrov deltar på 70-årsmarkeringen av frigjøringen av Øst-Finnmark

  20.10.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov deltar på 70-årsmarkeringen av frigjøringen av Øst-Finnmark i Kirkenes lørdag 25. oktober 2014.

 • Inviterer ordførere til dialog om bosetting

  20.10.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) inviterer til tre dialogmøter med ordførere rundt om i landet for å diskutere hva staten og kommunen sammen kan gjøre for å øke bosettingen.

 • EU-erklæring om restriktive tiltak i anledning Russlands handlinger for å destabilisere situasjonen i Ukraina

  20.10.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  15. oktober sluttet Norge seg til EU sin erklæring om restriktive tiltak i anledning Russlands handlinger for å destabilisere situasjonen i Ukraina.

 • Utenriksråden møtte EUs embetsverk

  20.10.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Vi må forfølge våre interesser i EU-systemet på alle nivåer og med stor kraft, sier utenriksråd Wegger Christian Strømmen. Han var nylig i Brussel for møter på embetsnivå i EU-systemet.

 • Sultne turister og kravstore forbrukere

  20.10.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Hvordan kan nettverksbygging bidra til ekspansjon og profesjonalisering blant små mat- og reiselivsaktører? Hva er utfordringene og hvordan kan de løses? Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug inviterer til konferanse hvor dette er diskusjonstema.

 • Den store hveterevolusjonen

  20.10.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Langvarig forskningsinnsats for å utvikle gode hvetesorter og dyrkingsmetoder har revolusjonert norsk hveteproduksjon. Prognoser tyder på at vi nå kan dekke store deler av matkornbehovet med norsk hvete.

 • Legger bort forslag om sykelønn

  20.10.2014 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen legger bort forslaget om å doble inntektsgrensen for å få sykelønn.

 • EØS/EU-minister Helgesen besøker Estlands utenriksminister

  20.10.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Statsråd for EØS-saker og forholdet til EU, Vidar Helgesen, reiser på dagsbesøk til Tallinn tirsdag 21. oktober. Her vil han blant annet møte utenriksminister Paet.

 • Møtte brukerne av helse- og omsorgstjenesten

  20.10.2014 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Mandag 20. oktober møtte Helse- og omsorgsminister Bent Høie Kontaktforum for brukere av helse- og omsorgstjenesten.

 • Inviterer til toppmøte om byutvikling

  20.10.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner inviterer tirsdag 21. oktober politikere fra de største byene, KS og toppene i NHO, Virke og Finans Norge til møte om byutvikling. Hensikten er å få god dialog mellom næringslivet, byene og staten

 • Uken som var - uke 42

  20.10.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Noen sauer i England har fått i seg litt gress de normalt ikke har som en del av dietten, kunst skaper furore i Paris og et tips om at pensjonisttilværelsen kanskje nytes best i de tusen sjøers land. Dette og mer fant vi under vårt uhøytidelige

 • Staten selger Cermaq-aksjer

  20.10.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har i dag akseptert å selge statens aksjer i Cermaq til japanske Mitsubishi Corporation.

 • Priv til red: Møter partene i arbeidslivet

  20.10.2014 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen har i forslag til statsbudsjett for 2015 foreslått å heve minste inntektsgrunnlag for rett til sykepenger fra ½ til 1 G. Det har kommet en del reaksjoner på dette, og statsråd Robert Eriksson skal i dag diskutere saken med partene i

 • Styrker barns rett til hjelp

  19.10.2014 Pressemelding Barne- og familiedepartementet

  Barnevernet får et nytt virkemiddel for å gi barn den hjelpen de trenger. Et lovforslag som skal gjøre det enklere for barnevernet å pålegge hjelpetiltak sendes nå på høring. Formålet med lovendringen er å forbedre situasjonen til barnet og

Til toppen