Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 20701-20720 av 23150 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Priv. til red.: Leiarkonferanse om boligsosialt arbeid

  09.05.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet og KS arrangerer leiarkonferanse måndag 12. mai om regjeringas nasjonale strategi for boligsosialt arbeid.

 • Priv. til red.: : Statsråd Vidar Helgesens program veke 20

  09.05.2014 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsråden har denne veka mellom anna politiske samtalar med EU-kommissærar og deltek på EØS-rådsmøtet i Brussel.

 • Grunnleggende friheter under press i Aserbajdsjan

  09.05.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Aserbajdsjan tar i disse dager over formannskapet i Europarådet. Samtidig ser vi at presset mot menneskerettighetsforkjempere og grunnleggende friheter øker i Aserbajdsjan. Dette er uheldig for landets videre utvikling, sier statssekretær Bård

 • Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 20, 2014

  09.05.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 20, 2014.

 • Omfattende brudd på menneskerettigheter i Sør-Sudan

  09.05.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  FNs fredsoperasjon i Sør-Sudan (UNMISS) la 8. mai frem en omfattende rapport som dokumenterer grove menneskerettighetsbrudd på begge sider av konflikten. Ifølge FN kan det ha blitt begått forbrytelser mot menneskeheten. - Jeg er dypt sjokkert over

 • Matmarkedet påvirkes av vær og politikk

  09.05.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I Food Outlook kommer FAO nå med den første prognosen for det globale matmarkedet for 2014/15. Værforholdene i verden og den politiske situasjonen i regionen rundt Svartehavet gjør det globale matmarkedet mer sårbart.

 • Setter et verdig punktum for dykkersaken

  09.05.2014 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeids- og sosialministeren la 9. mai fram en proposisjon for Stortinget hvor tidligere nordsjødykkere tilbys en ny kompensasjon på 20 G, ca. 1,7 millioner kroner, som en ekstra anerkjennelse for sin innsats.

 • Busspassasjerer får bedre rettigheter og ny klageordning

  09.05.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringen vil gi busspassasjerer utvidede rettigheter, og vi vil etablere en nasjonal klageordning, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 • Regjeringen foreslår å rettighetsfeste brukerstyrt personlig assistanse

  09.05.2014 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) gir mange med nedsatt funksjonsevne muligheten til å leve et selvstendig og aktivt liv. Nå vil regjeringen rettighetsfeste denne ordningen for dem som har et stort behov for bistand.

 • Må unngå forverring av humanitær krise i Sør-Sudan

  09.05.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Fem millioner mennesker, like mange som hele Norges befolkning, er i akutt nød i Sør-Sudan på grunn av væpnet konflikt. Partene må umiddelbart legge ned våpnene, og gjøre det mulig for sivile å motta livsviktig humanitær hjelp, sier

 • Suspensjon av EØS-midlene til Ungarn

  09.05.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Norge stanser videre utbetalinger av EØS-midler til Ungarn. Bakgrunnen er at den ungarske regjeringen ensidig har flyttet gjennomføringen og kontrollen av den norske støtten ut av sentralforvaltningen. Dette er brudd på inngåtte avtaler.

 • Starter arbeidet med uavhengig klagenemnd i konkurransesaker

  09.05.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  I Sundvolden-erklæringen står det at regjeringen vil styrke Konkurransetilsynet ved å opprette en uavhengig klagenemnd for konkurranse. Arbeidet er nå i gang.

 • Jordbruket innleder forhandlinger

  09.05.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag meddelte i dag klokken 11.00 at de vil innlede jordbruksforhandlinger med Staten.

 • Endringer i flere lover på finansmarkedsområdet

  09.05.2014 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag lagt fram lovforslag med forslag til endringer i flere lover på finansmarkedsområdet. Blant annet er det foreslått krav om kjønnsnøytrale premier og ytelser for nye avtaler i private og frivillige mv.

 • Fiskeriministeren møtte Japans gjenoppbyggingsminister

  09.05.2014 Nyheit Nærings- og fiskeridepartementet

  Den japanske gjenoppbyggingsministeren Takumi Nemeto, møtte fiskeriminister Elisabeth Aspaker 9. mai for politiske samtalar.

 • Diskuterte transport med EUs ministere

  09.05.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen deltok 8. mai på EUs uformelle rådsmøte for transportministere. Trafikksikkerhet, utvikling av en effektiv infrastruktur og sosiale forhold i europeisk veitransport var blant temaene som ble diskutert.

 • Norge diskuterte skipsfart med EU

  09.05.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Statssekretær Dilek Ayhan diskuterte EUs skipsfartsstrategi på EUs uformelle ministerrådsmøte om maritime spørsmål i Aten 7. mai.

 • Dom mot saudisk menneskerettighetsforsvarer

  08.05.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  En menneskerettighetsaktivist ble nylig dømt til 1000 piskeslag og ti år i fengsel av en saudiarabisk domstol. - Norge tar avstand fra dommen mot den saudiske bloggeren og aktivisten Raif Badawi. Jeg er bekymret for forholdene for saudiske

 • Listhaug i debatt i Stortinget

  08.05.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug var i dag i Stortinget hvor hun deltok i debatt om representantforslag om priskontroll i konsesjonsloven for landbrukseiendommer.

 • Hedret veteraner på 8. mai

  08.05.2014 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  - Regjeringen vil styrke veteranenes rettigheter. Det sa statsråd Robert Eriksson under en markering av Frigjørings- og veterandagen i Trondheim i dag.

Til toppen