Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 20901-20920 av 22914 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • En sterk forsvarer for opphavsretten

  31.03.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Opphavsrett innad i EU reguleres av intet mindre enn ni direktiver, og det på et felt der utviklingen går raskt. For Helge Sønneland kommer det godt med å ha jobbet med dette helt siden 1970-tallet.

 • Utlysing: Kultursamarbeid med Tsjekkia

  31.03.2014 Nyheit Utenriksdepartementet

  Noreg og Tsjekkia ønsker å styrke kultursamarbeidet. Om lag 13 millionar kroner er no tilgjengelege for samarbeidsprosjekt.

 • Statskog byr på billig påskeidyll

  31.03.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Nordmenn som ønsker seg god, gammeldags påskeferie kan nå gjøre et skikkelig kupp. Statskog har ledige hytter mange steder i landet.

 • Utredning om reduserte tollsatser på miljøvarer innen 2015

  31.03.2014 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Vista Analyse A/S har på oppdrag av Utenriksdepartementet utført en utredning av listen over miljøvarer som Apec-landene (Asia-Pacific Economic Cooperation) har vedtatt å redusere tollsatsene på innen utgangen av 2015.

 • Rapport fra ekspertutvalget for kommunereformen overlevert: - Tankevekkende om utfordringene for kommune-Norge, sier Sanner

  31.03.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Ekspertutvalget for kommunereformen overleverte i dag sin første delrapport til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Utvalgets mandat har vært å foreslå kriterier kommunene bør oppfylle for å ivareta dagens oppgaver.

 • Europa høyt på agendaen i alle departementer

  31.03.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Etter forrige ukes besøk har representanter fra den politiske ledelsen i samtlige departementer vært på samling i Brussel. Nå skal regjeringen få regelverk som har ligget på vent inn i EØS-avtalen.

 • Fornyet mandat for menneskerettighetsforkjempere

  31.03.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Under norsk ledelse fornyet FNs menneskerettighetsråd fredag det treårige mandatet til FNs spesialrapportør for menneskerettighetsforkjempere.

 • Verner om husdyras ve og vel

  31.03.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Bente Bergersen utarbeider lovgivning som skal sikre at griser, burhøner og gjess har det bra. Som nasjonal ekspert på dyrevelferd har hun en unik mulighet til å påvirke Europakommisjonens arbeid.

 • Presseinvitasjon (Voss): Samferdselsministeren tek imot KVU Arna – Voss 1. april

  31.03.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Priv. til red.: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen tek tysdag 1. april imot konseptvalutreiing (KVU) for Arna - Voss. Statens vegvesen og Jernbaneverket overleverer tilrådinga si på Fleischers hotell, Voss.

 • Miljøstatus i landbruket for 2013

  31.03.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Totalt ble det utbetalt ca. 4,88 milliarder kroner i ulike miljøtilskudd i 2013. I rapporten Miljøstatus i landbruket for 2013 viser Statens landbruksforvalting hvordan landbrukssektoren følger opp miljøhensyn og miljømål.

 • TBU: Endelig rapport fra Beregningsutvalget

  31.03.2014 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Den endelige rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget er nå publisert.

 • Utlandet feirar Grunnlova

  31.03.2014 Nyheit Utenriksdepartementet

  Nær 150 ulike større og mindre grunnlovsarrangement er planlagt i regi av våre utanriksstasjonar i løpet av 2014.

 • Infomøte om handelsavtale mellom USA og EU

  31.03.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Norges viktigste samarbeidspartnere forhandler om en frihandelsavtale. Hvilke konsekvenser har det for Norge?

 • Utslippskutt og klimatilpasning hånd i hånd

  31.03.2014 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  -Tørke, flom og andre virkninger av klimaendringer vil få mer omfattende konsekvenser enn vi har vært klar over. Det slår den siste delrapporten fra FNs klimapanel fast. Vi må både redusere utslipp og tilpasse oss et endret klima, sier klima- og

 • Natos utenriksministermøte 1. og 2. april

  29.03.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende deltar på Natos utenriksministermøte i Brüssel 1.- 2. april. Møtet vil i stor grad preges av situasjonen i Ukraina.

 • Første grønne laksekonsesjoner er tildelt

  28.03.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  - De nye konsesjonene vil bidra til arbeidsplasser og verdiskaping langs kysten, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

 • Kyststatsavtale om forvaltningen av kolmule for 2014

  28.03.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  EU, Færøyene, Island og Norge er enige om en kyststatsavtale om forvaltning av kolmule for 2014. Bestandssituasjonen viser en fin økning og kolmula er i god forfatning. Kyststatene har avtalt en totalkvote for 2014 på 1, 2 millioner tonn.

 • Firepartsavtale for forvaltning av norsk vårgytende sild for 2014.

  28.03.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  EU, Island, Norge og Russland har inngått avtale om forvaltning av norsk vårgytende sild for 2014. Færøyene ønsket nok en gang ikke å være med på en kyststatsavtale for inneværende år som viderefører den avtalte fordelingen fra 2007.

 • Gir 28 millioner til forskning på sjødeponi

  28.03.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Forskningsrådet bevilget onsdag denne uken 187 millioner kroner til norske forskningsmiljøer over de neste fire årene. Dette er en del av regjeringens satsning på næringsrettet forskning.

 • Priv. til red.: Pressekonferanse i anledning ny generalsekretær i NATO

  28.03.2014 Pressemelding Statsministerens kontor

  I anledning utnevnelsen av ny generalsekretær i NATO møter statsminister Erna Solberg og Jens Stoltenberg pressen i regjeringens representasjonsanlegg om lag kl. 17.30 i ettermiddag.

Til toppen