Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 22221-22240 av 23937 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • FAO: Asia må øke matproduksjonen

  10.03.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Asia og Stillehavs-regionen må øke sin matproduksjonen for å møte fremtidens behov. Det er FAO, FNs mat- og landbruksorganisasjon, som fremmet dette i den regionale konferansen som nå pågår. FAO mener myndighetene raskt må iverksette fundamentale

 • Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

  10.03.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har

 • Situasjonen i Ukraina må drøftes i Europarådet

  10.03.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Det bør snarest avholdes en ministerkonferanse i Europarådet om Ukraina. Europarådet spiller en sentral rolle innenfor demokrati og rettsstatsutvikling i medlemslandene. Europarådet kan dermed bidra konstruktivt når det gjelder den fortsatt

 • Ny og styrket dialog med innvandrerbefolkningen

  10.03.2014 Pressemelding Barne- og familiedepartementet

  Etter 30 års virke avvikles Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM). Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne ser fram til en fornyet dialog med innvandrerbefolkningen.

 • Priv. til red.: Markering av skreisesongen i Madrid

  10.03.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Elisabeth Aspaker besøkjer Madrid 18.-19. mars. Statsråden skal mellom anna ha politiske samtalar med den spanske ministeren for jordbruk, mat og miljø, Miguel Arias Cañete.

 • Beskytter EU mot sitrus-sykdommer

  10.03.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Forsker Trond Rafoss ved Bioforsk Plantehelse har ledet et europeisk arbeid for å vurdere smitterisikoen av en plantesykdom som angriper sitrusfrukter. Risikovurderingen kan få handelspolitiske konsekvenser. Sør-Afrika truer med å ta saken til WTO.

 • Internasjonal støtte til Libya

  07.03.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Statssekretær Hans Brattskar deltok den 6. mars på ministerkonferansen Support to Libya som ble avholdt i Roma. Konferansen samlet om lag 40 land og organisasjoner, med blant andre utenriksministre fra USA, Russland, Frankrike, Tyskland, Egypt og

 • Strategi for samarbeid med BRIKS-landene

  07.03.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  - Norsk høyere utdanning trenger en nasjonal plan for langsiktig og strategisk samarbeid med BRIKS-landene. Det skal vi nå få, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen da han åpnet Internasjonaliseringskonferansen denne uken.

 • - Vi trenger flere kvinner i energibransjen

  07.03.2014 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tord Lien deltok i dag på Norges ingeniør- og teknologiorganisasjons (NITO) jentedag på Teknisk museum. Målet for dagen var å inspirere flere jenter til å velge fag og karriere i energi- og petroleumsbransjen.

 • Priv. til red.: Statsministerens program veke 11

  07.03.2014 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Måndag 10. mars – onsdag 12. mars Regjeringa startar budsjettarbeidet for 2015 med

 • 200 millioner til å bekjempe vold mot kvinner

  07.03.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  I forbindelse med markeringen av den internasjonale kvinnedagen 8. mars benytter vi anledningen til å informere om Norges støtte til å bekjempe vold mot kvinner i Europa. Norske organisasjoner er ønsket som samarbeidspartnere.

 • Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 11, 2014

  07.03.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 11, 2014.

 • Nordic seminar on the economic benefits of a Cyprus solution

  07.03.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Following the recent resumption of the Cyprus peace negotiations Norway together with the Nordic countries have taken the initiative for a Brussels based seminar organised by the Peace Research Institute Oslo.

 • Effektiviserer foredlingen

  07.03.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Tradisjonell planteforedling er en langsiktig og ressurskrevende virksomhet. Ny molekylær bioteknologi kan bidra til å effektivisere foredlingsarbeidet. Det er derfor et mål for Graminor å gjøre denne nye teknologien tilgjengelig for selskapet og

 • Kroatia blir en del av EØS

  07.03.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Regjeringen besluttet i dag å be Stortinget godkjenne utvidelsen av EØS-avtalen slik at Kroatia blir en del av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Dette åpner nye muligheter for et tettere samarbeid mellom Norge og Kroatia, både for

 • Konseptvalg for Sverdrup-funnet

  07.03.2014 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Departementet er opptatt av at det offentlige ordskiftet er mest mulig basert på fakta og kunnskap, det gjelder også knyttet til konseptvalget for Sverdrup-funnet.

 • Bedre miljøtilstand i Selbusjøen

  07.03.2014 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Det er i statsråd i dag fastsatt reviderte konsesjonsvilkår for reguleringen av Selbusjøen i Sør-Trøndelag og andre sjøer i området. Hovedformålet med revisjonen er å bedre miljøtilstanden i tidligere regulerte vassdrag. Samtidig blir de

 • Videre norsk innsats i Syria

  07.03.2014 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Forhold i Syria har gjort at uttransporteringen av landets kjemiske stridsmidler er forsinket, men Norge opprettholder sin forpliktelse overfor OPCW-FN til å fullføre oppdraget innen tidsfristen satt av FNs sikkerhetsråd. Denne uken ble

 • Enklere rapportering for arbeidsgivere

  07.03.2014 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeidsgivere skal få enklere rapporteringskrav når det gjelder ansettelses- og inntektsforhold. Regjeringen legger i dag fram et lovforslag der ulike lover tilpasses a-opplysningsloven.

 • Statssekretær Bård Hoksrud fyrte av siste salve i jernbanetunnel i Vestfold

  07.03.2014 Nyhet Samferdselsdepartementet

  - Et samlet politisk miljø mener Holm - Nykirke er et viktig prosjekt. I dag kommer vi et viktig skritt nærmere ferdigstilling.

Til toppen