Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 22741-22760 av 27510 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Enighet om budsjettavtale for 2015

  21.11.2014 Nyhet Finansdepartementet

  Regjeringspartiene er enige med Kristelig folkeparti og Venstre om en budsjettavtale for 2015.

 • Regjeringen oppnevner Afghanistan-utvalg

  21.11.2014 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Regjeringen oppnevnte i dag ved kongelig resolusjon et utvalg som skal evaluere og trekke lærdommer av Norges sivile og militære innsats i Afghanistan for perioden 2001-2014 (Afghanistanutvalget).

 • Tre vinnere av Gollegiella-prisen

  21.11.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Samisklærer og forsker Mikael Svonni, forfatter Kerttu Vuolab og lærer i østsamisk Seija Sivertsen får årets språkpris Gollegiella.

 • Endrer loven om skolebytte i mobbesaker

  21.11.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  I statsråd i dag ble det fremmet en proposisjon om endringer i opplæringsloven og privatskoleloven om skolebytte i mobbesaker.

 • Ny norskstøttet jenteskole i Afghanistan

  21.11.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Til tross for fremgang, er fortsatt utdanning for jenter i Afghanistan en stor mangelvare. Nylig åpnet nok en norskstøttet skole for jenter i Faryab-provinsen nord i landet, til stor begeistring fra lokalbefolkningen.

 • Om behandling av innsigelsesak for Engebøfjellet

  21.11.2014 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I forbindelse med behandlingen av innsigelsessak om gruvedrift i Engebøfjellet, er høringsfristen for Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet forlenget.

 • Statsråd Sanner vitjar Alta

  21.11.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Måndag 24. november, kjem kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til Alta. Han skal mellom anna dele ut bymiljøprisen til Alta kommune og vitja Alta helsesenter.

 • Forenkler reglene for skatteforvaltning

  21.11.2014 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag om en ny skatteforvaltningslov. - Forslaget vil gi et enklere og mer brukervennlig regelverk, og styrke skattyternes rettssikkerhet, sier finansminister Siv Jensen.

 • Vinmonopolet åpner flere småpol

  20.11.2014 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Vinmonopolet åpner 12 nye butikker i 2015. Fem av disse butikkene er små vinmonopolbutikker, som vil åpne i kommuner som i dag ikke har Vinmonopol.

 • Praktikant på innsida av EU

  20.11.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Som praktikant i Europakommisjonen er Julie Vissgren er ein av få norske praktikantar på innsida av EU-institusjonane. - Det er kanskje ein mogelegheit mange ikkje veit om, trur ho.

 • Auke i privatomsetnaden av geitemjølkkvote

  20.11.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Om lag 400 000 liter geitemjølkkvote vart omsett privat i 2014. Det er nesten det firedobbelte av privatomsetnaden i 2013.

 • Enklere for legemiddelindustrien å gi helseinformasjon

  20.11.2014 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Det skal bli enklere for legemiddelindustrien å gi helse- og sykdomsinformasjon. Dette vil kunne gi mer informasjon om sykdom og behandlingsmuligheter til befolkningen.

 • Færre har selt kumjølkkvote

  20.11.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  248 kumjølkprodusentar selde 22,3 millionar liter kvote i 2014. Det vil seie 27 færre seljarar enn i 2013 og omsett kvotevolum sank frå 24,4 millionar liter.

 • Lima- siste stopp før Paris

  20.11.2014 Nyhet Klima- og miljødepartementet

 • Norge overtar formannskapet for Europarådets narkotikasamarbeid

  20.11.2014 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Norge overtar formannskap for Europarådets narkotikasamarbeid for perioden 2015 til 2018. Dette ble klart på ministerkonferanse i Pompidougruppen onsdag 19. november.

 • Grønt reiseliv i Troms

  20.11.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Prosjektet Grønt reiseliv - gårds- og bygdeturisme i Troms arbeider for småskala bedriftsetableringer, og fremveksten av et mangfoldig og spennende reiselivstilbud i distriktene er i gang.

 • Norge på andreplass i digitale ferdigheter

  20.11.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Norske elever presterer godt over det internasjonale gjennomsnittet når det gjelder digitale ferdigheter. Det viser den første studien av IKT-kunnskapene til ungdomsskoleelever i 18 land.

 • Tiltaksplan mot vold og overgrep

  20.11.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen har lagt frem en tiltaksplan for å bekjempe vold og overgrep mot barn og ungdom. Planen skal sikre barn tidlig og riktig hjelp, uavhengig av hvor i landet de bor.

 • Enighet om frigivelse av colombianske militære

  20.11.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Norge og Cuba annonserte i natt at den colombianske regjeringen og Farc-EP er enige om betingelsene for å løslate fem personer som befinner seg i Farcs varetekt. En av de fem er general Rubén Alzate.

 • Ny tiltaksplan

  20.11.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Regjeringens tiltaksplan ”En god barndom varer livet ut”, blir lansert på 25-årsdagen for FNs barnekonvensjon.