Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 22861-22880 av 27475 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Konsesjon til Vassenden kraftverk

  07.11.2014 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Helgelandskraft AS har i dag fått tillatelse til å bygge Vassenden kraftverk i Leirfjord kommune i Nordland. Årlig kraftproduksjon er anslått til om lag 38 gigawattimer (GWh), hvorav 14,5 GWh produseres om vinteren når behovet for kraft generelt er

 • Avgjørelse i seks småkraftsaker

  07.11.2014 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har avgjort seks klagesaker for små vannkraftverk i Aust-Agder, Telemark og Oppland fylker.

 • Holmsen utnevnt til ekspedisjonssjef i Økonomiavdelingen

  07.11.2014 Nyhet Finansdepartementet

  Amund Holmsen (46) er i statsråd i dag utnevnt til ekspedisjonssjef i Økonomiavdelingen i Finansdepartementet.

 • Tar opp kampen mot useriøsitet i byggenæringen

  07.11.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen vil bekjempe useriøse aktører i byggenæringen. Det er viktig for næringen og for forbrukerne. Etter krav fra ESA må vi avslutte ordningen med lokal godkjenning av foretak. - Vi vil imidlertid vente med å avvikle denne til vi har andre

 • ”Hva koster vegtrafikken?” – Nye beregninger fra Transportøkonomisk institutt

  07.11.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Ulykker og lokal luftforurensning står for størstedelen av kostnadene som vegtrafikken fører til for samfunnet. Ulykkeskostnadene alene utgjør hele 60 prosent av de samlede kostnadene. Slike beregninger gir klar beskjed om hvor viktig det er å

 • Buss- og drosjesjåførar frå land utanfor EØS må ha fire års butid i Noreg

  07.11.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Dei som kjem frå land utanfor EØS må ha budd fire år i Noreg før dei kan få kjøresetel og lov til å føre buss eller drosje. Dette går fram av forslaget til endringar i yrkestransportlova som vart lagt fram i statsråd i dag.

 • Mindre bruk av biobrensel og ved

  07.11.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Energibruken i 2013, utenom energi brukt som råstoff, utgjorde rundt 215 TWh. Dette er en nedgang på 1,7 prosent fra året før. Ifølge foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) gikk forbruket av biobrensel, oljeprodukter og strøm ned.

 • Skjerper krav til opplæring for innvandrere

  07.11.2014 Pressemelding Barne- og familiedepartementet

  For å få flere innvandrere til å gjennomføre introduksjonsprogrammet, og for å øke kvaliteten i opplæringen i norsk og samfunnskunnskap, foreslår inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) skjerpinger i introduksjonsloven. Initiativet til å starte

 • Ett år etter Haiyan: Bedre rustet til neste gang

  07.11.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Tyfonen Haiyan forårsaket enorme ødeleggelser da den traff Filippinene 8. november i fjor. - Den norske hjelpeinnsatsen bidrar til at lokalbefolkningen i dag er bedre rustet til å tåle en ny naturkatastrofe, sier utenriksminister Børge Brende.

 • Melding til Stortinget om næringsutvikling

  07.11.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Regjeringen har vedtatt at det skal lages en melding til Stortinget om næringsutvikling og samarbeid med privat sektor, innenfor utviklingssamarbeidet. Nå vil UD ha innspill til arbeidet med meldingen som skal presenteres for Stortinget våren 2015.

 • Økonomiske prognoser fra Europakommisjonen

  07.11.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vekstutsiktene i euroområdet er fortsatt svake, men man regner med å unngå deflasjon. Det går frem av Europakommisjonen prognoser for den økonomiske utviklingen i EU fram mot 2016. Finansråd Bjarne Stakkestad ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Lanserer handlingsregel som alternativ for forutsigbar og bærekraftig oppdrettsvekst

  07.11.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen ønsker å utvikle oppdrettsnæringen og sender på høring forslag til hvordan forutsigbar vekst og bærekraft i langt større grad enn tidligere blir sett i sammenheng.

 • Høring - endring i tollnedsettelser og tollkvoter

  07.11.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i forskrift om administrative tollnedsettelser og i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer.

 • Slår sammen avklarings- og oppfølgingstiltak

  06.11.2014 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Sammenslåingen vil gi et enklere tiltakssystem som er mer tilpasset brukernes behov.

 • Ei hand i spelet om EU sin forbrukarpolitikk

  06.11.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Når EU utviklar ny forbrukarpolitikk er Marthe Hårvik Austgulen med på å skaffe kunnskapen som trengs. Ho er ein av over 50 nasjonale ekspertar sendt ut frå Noreg.

 • Ny norsk visegeneralsekretær i Efta

  06.11.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Den norske diplomaten Dag Wernø Holter er utpekt som ny visegeneralsekretær i Efta. - Vi er trygge på at vi har funnet den rette kandidaten til å fylle denne viktige stillingen i EØS-samarbeidet, sier EØS- og EU-minister Vidar Helgesen.

 • Rekordaktivitet i skogbruket

  06.11.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringens fokus på behovet for satsing på infrastruktur i skognæringen gir resultater. Dette sa landbruks- og matminister Sylvi Listhaug da hun i dag møtte skognæringen på SKOGFORUM 2014.

 • Arctic Circle-konferansen på Island

  06.11.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Statssekretær Bård Glad Pedersen var en av to hovedtalere under en plenumssesjon om «Arctic Security» på Arctic Circle-konferansen på Island 2. november.

 • Lansering av regjeringens statusrapport for nordområdene

  06.11.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende skal i Hammerfest mandag 10. november offentliggjøre regjeringens statusrapport for nordområdene.

 • Forprosjekt godkjent i Sørreisa

  06.11.2014 Nyhet Forsvarsdepartementet

  -Forprosjektet for bygging av nytt administrasjons- og undervisningsbygg på Luftforsvarets kontroll- og varslingsskole på Sørreisa er godkjent i Forsvarsdepartementet. -Jeg er glad for at vi nå kan si ja til dette forprosjektet. Bygget må på plass