Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 22861-22880 av 23734 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Regjeringen fortsetter arbeidet med innskuddsgarantiordningen

  19.12.2013 Nyhet Finansdepartementet

  EUs finansministre og Europaparlamentet er enige om nye, harmoniserte regler i EU for innskuddsgaranti. EU ventes å vedta reglene på nyåret.

 • Utsett høyringsfrist for forslag om rullerande gjennomsnittleg MTB

  19.12.2013 Nyheit Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og kystdepartementet har fått ei oppmoding om å utsetje fristen for høyringsinnspel om rullerande gjennomsnittleg MTB - maksimalt tillatt biomasse. Høyringsfristen var sett til 6. januar. For at alle høyringsinstansar skal bli behandla likt

 • Regjeringen har signert kontrakt om levering av redningshelikoptre

  19.12.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen har i dag signert kontrakt om levering av 16 nye redningshelikoptre. Avtalen vil sikre god beredskap for hele landet de neste 40 årene, og innebærer en betydelig styrking av den offentlige redningstjenesten.

 • Konsesjonskraftprisen for 2014

  19.12.2013 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Konsesjonskraftprisen for 2014 er fastsatt til 10,84 øre kilowattime (kWh). Dette er om lag det samme som prisen i 2013 som var 10,86 øre/kWh. Prisen gjelder for hele leveringsåret 2014.

 • Kamp om årets nasjonale bygdeutviklingspris

  19.12.2013 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Antistoff frå egg, produksjon og foredling av løk eller ein «Inn på tunet» gard? Vinnaren av Innovasjon Norges nasjonale bygdeutviklingspris vert å finna blant desse. Prisen som er på heile 250 000 kroner, vert delt ut i samband med Internationale

 • KS feirer 20 år i Brussel

  19.12.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  KS feirer i høst 20 års tilstedeværelse i Brussel. I løpet av disse årene har kommunesektorens organisasjon bygget og utviklet sitt nettverk og engasjert kommuner og fylkeskommuner i europapolitikk.

 • Nye styremedlemmer i de regionale helseforetakene

  19.12.2013 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsministeren offentliggjør i dag sin innstilling til nye styremedlemmer i de regionale helseforetakene. Antallet eieroppnevnte styremedlemmer i de fire styrene er redusert fra 36 til 26 medlemmer. Over halvparten av styremedlemmene er

 • Flere medisiner blir gratis på blå resept

  19.12.2013 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Fra 1. januar 2014 vil pasienter som har gjennomgått stamcelletransplantasjon få forebyggende vaksiner på ny gratis. Pasienter som behandles for tuberkulose vil få dekket utgiftene til behandling av bivirkninger som oppstår under behandlingen.

 • Ny diskrimineringslovgivning trer i kraft 1. januar

  19.12.2013 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  En ny lov som forbyr diskriminering av homofile og transpersoner trer i kraft 1. januar 2014. Samtidig trer ny likestillingslov, ny diskrimineringslov om etnisitet og ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov i kraft.

 • Erling Reidar Lae skal lede styret for landbruksforskning

  19.12.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har oppnevnt Erling Reidar Lae til ny leder av styret for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter og styret for forskningsmidler over Jordbruksavtalen.

 • Serbia skal forhandle om EU-medlemskap

  19.12.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Serbia starter forhandlinger om medlemskap i EU i januar. Det ble klart på EUs ministermøte 17. desember.

 • 320 milliarder kroner til verdens fattigste land

  19.12.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Verdensbankens internasjonale utviklingsfond (IDA) vil de neste tre årene få nærmere 320 milliarder kroner fra det internasjonale samfunn. - Norge vil bidra med 3,1 milliarder kroner til utviklingsfondet. Vi øker dermed vårt bidrag med 18 prosent

 • TSE og fiskemelforbudet: ESA følger opp saken

  19.12.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  EFTAS overvåkingsorgan (ESA) krever at Norge endrer sin praksis knyttet til produksjon av dyrefôr med og uten fiskemel. De ga i går siste formelle advarsel før de kan ta Norge inn for EFTA-domstolen.

 • Tollbehandlingen av varer fra utviklingsland forenkles

  19.12.2013 Nyhet Finansdepartementet

  Tollforskriften endres slik at store importører av varer fra utviklingsland slipper å betale toll for så å be om refusjon.

 • Regjeringa vil styrkje rettane til busspassasjerane

  19.12.2013 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringa vil styrkje rettane til busspassasjerar, og vil difor endre yrkestransportlova og etablere ei nasjonal klageordning, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 • Nye regler for tilskudd til private barnehager

  18.12.2013 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen har bestemt at tilskuddet til private barnehager skal beregnes på grunnlag av kommunale regnskap. I dag blir tilskuddet beregnet på budsjetterte kostnader. Den nye beregningsmetoden skal gjelde fra 1. januar 2015.

 • Høring om endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

  18.12.2013 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet foreslår endringer i leksehjelpsordningen og å lovfeste rett til opplæring for ungdom over opplæringspliktg alder som er under 18 år, og som søker om oppholdstillatelse. I tillegg foreslår departmentet å oppheve plikten til å

 • Vidar Helgesen møter utenriksminister Carl Bildt

  18.12.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Statsråd Vidar Helgesen reiser til Stockholm fredag 20. desember. Der vil han blant annet møte Sveriges utenriksminister Carl Bildt, medlemmer av Riksdagens EU-nemnd og Anna Jardfelt ved Utrikespolitiska Institutet.

 • Norge deltar i nordlig transportpartnerskap

  18.12.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Det er viktig å forbedre grensekryssing mellom landene for menneskene og næringslivet i grenseområdene, sa statssekretær Bård Hoksrud på møtet i Den nordlige dimensjons partnerskap for transport og logistikk i Brussel.

 • Døgnbemannet barnevernvakt

  18.12.2013 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Barneminister Solveig Horne besøkte onsdag 18. desember Oslo Barnevernvakt, Norges eneste døgnbemannede barnevernvakt.

Til toppen