Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 22881-22900 av 30203 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • 500 nye studieplasser til universiteter og høyskoler

  23.06.2015 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen, sammen med KrF og Venstre, har i forbindelse med behandlingen av RNB satt av midler til opprettelse av om lag 500 nye studieplasser ved universiteter og høyskoler.

 • Forslag om omorganisering i kriminalomsorgen sendt på høring

  23.06.2015 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår å forenkle byråkratiet i kriminalomsorgen med et forslag om to forvaltningsnivåer og uten regioner.

 • – Uforutsigbart, hektisk og gøy

  23.06.2015 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Slik beskriver arbeids- og sosialminister Robert Eriksson sin arbeidshverdag. I denne videoen får du et lite innblikk i hvordan det er å være minister i Arbeids- og sosialdepartementet.

 • Rapport fra Visjon 2030-konferansen: Nasjonal dugnad for bærekraftsmål

  23.06.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Høsten 2014 inviterte regjeringen til nasjonal dugnad for hvordan innovasjon kan bidra til å nå FNs bærekraftsmål for helse og utdanning innen 2030. Over 100 bidrag kom inn og 29 av disse ble drøftet på en oppfølgingskonferanse våren 2015.

 • Presseinformasjon: Statssekretær Pedersen til Washington D.C.

  22.06.2015 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Statssekretær Bård Glad Pedersen besøker Washington D.C. 22.-24. juni. Sentrale tema under besøket vil blant annet være utviklingen i Ukraina, Midtøsten, Arktis, globale sikkerhetsutfordringer og samarbeidet i Nato.

 • Norge med i den europeiske lærlingalliansen

  22.06.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norge ble i dag det første landet utenfor EU til å signere Den europeiske lærlingalliansen. Det skjedde da kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen deltok på EUs ministermøte i Riga for fag- og yrkesopplæring.

 • Utredning av håndhevingsapparatet på likestillings- og ikke-diskrimineringsområdet

  22.06.2015 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Departementet skal gjennomføre en større utredning av håndhevingsapparatet på likestillings- og ikke-diskrimineringsområdet.

 • Europride skapte historie i Riga

  22.06.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Det var varslet store motdemonstrasjoner. De kritiske røstene ble imidlertid overdøvet da 5000 mennesker tok til gatene i den latviske hovedstaden for å feire Europride.

 • EU-høring om nye kontraktsregler for kjøp av digitalt innhold og netthandel av fysiske varer

  22.06.2015 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Som et ledd i EUs strategi for et digitalt indre marked, vil Europakommisjonen foreslå nye kontraktsregler for kjøp av digitalt innhold og netthandel av fysiske varer innen utgangen av 2015.

 • Satsingen på studentboliger fortsetter

  22.06.2015 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Det er alt gitt tilskudd til rekordmange studentboliger i 2015. Nå er regjeringen blitt enig med Kristelig folkeparti og Venstre om å gi tilskudd til ytterligere 200 studentboliger.

 • Helselovgivningen gjøres delvis gjeldende på Svalbard og Jan Mayen

  22.06.2015 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt forskrift som innebærer at en rekke helselover og -forskrifter gis hel eller delvis anvendelse for Svalbard og Jan Mayen. Ved forskriften moderniseres helselovgivningen og reguleringen legges tettere opp

 • Undersøker kommunal sektors deltakelse i EU-programmer

  22.06.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Mange norske kommuner og fylkeskommuner deltar i prosjekter finansiert av EU-programmer. Men ingen vet i hvor stor grad og hvor nyttig det er for dem å delta. En ny undersøkelse skal gi oversikt over dette.

 • 13 millioner til utprøving av fattigdomstiltak på frivillighetsfeltet

  22.06.2015 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet utlyser midler til større satsinger i frivillige organisasjoner. Formålet er å prøve ut nye metoder slik at flere barn og unge kan delta i organiserte aktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi.

 • 85 nye verneområder meldes inn til Bernkonvensjonen

  22.06.2015 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen har bestemt at Norge skal melde inn 85 nye verneområder som foreløpige kandidater til Emerald Network. Dette er i tråd med Miljødirektoratets anbefaling.

 • Statsråd Sanner til Karasjok 23. og 24. juni

  22.06.2015 Nyheit Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vitjar Karasjok tysdag 23. og onsdag 24. juni.Han skal mellom anna møte Sametinget, vitje Knivsmeden og Engholm Husky. Statsråden skal også delta på NRK Sapmis seminar om kommunereformen.

 • Diskuterte klima og miljø

  22.06.2015 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Kompetanseforum er en møteplass mellom frivillige organisasjoner og eierdepartementene som forvalter statens direkte eierskap i selskaper. Forumet tar opp forskjellige problemstillinger innen samfunnsansvar. Målet er å øke eierdepartementenes

 • Fenalår fra Norge skal eksporteres

  22.06.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fredag 19. juni ble de første kontraktene for eksport av norsk fenalår til franske og sveitsiske grossister signert i Paris. - Norge har unike råvarer, og disse kontraktene er beviset på at vi kan vinne innpass i betalingsvillige markeder. At norske

 • Tjenestemannslovutvalget får bredere mandat

  22.06.2015 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Et utvalg som skal vurdere tjenestemannsloven får utvidet mandat. Utvalget skal også foreta en gjennomgang av bruken av midlertidighet i staten, og komme med forslag som kan bidra til å redusere antallet midlertidige tilsettinger.

 • Presseinvitasjon: Presenterer nasjonal strategi mot antibiotikaresistens

  22.06.2015 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie og landbruks- og matminister Sylvi Listhaug presenterer ny nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015-2020.

 • Foreslår å tillate salg av alkoholholdig drikk direkte fra produsent

  22.06.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å åpne for salg av alkoholholdige produkter over 4,7 volumprosent direkte fra produsent. Dette vil gjelde for produkter som ikke er omfattet av EØS-avtalen, blant annet cider og mjød.