Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 22881-22900 av 25754 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Lettere å bli lærling på fiskebåt

  10.06.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  - Vi er helt avhengig av at kystflåten trekker til seg nye, unge fiskere. I dag er mangel på lærlingplass en flaskehals i rekrutteringen. Derfor vil vi innføre egne kvoter som de kan ta med seg ut på båten der de skal være lærling. Ordningen vil

 • Uken som var - uke 23

  10.06.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Denne uken har vi oppdaget at det finnes minst én mann i England som ikke gleder seg til fotball-VM, belgierne har fått tillatelse til å kose seg med en uvanlig delikatesse og Sveits har blitt kalt landet med verdens tristeste sang.

 • E39 Skei i Jølster – Volda: ”Indre trasé” er vald

  10.06.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Regjeringa har fastsett at alternativet ”Indre trasé” skal leggjast til grunn for vidare planlegging av E39-utbygging på strekninga frå Skei i Jølster i Sogn og Fjordane til Volda i Møre og Romsdal.

 • Regjeringen forenkler byggtekniske krav: : Enklere og rimeligere å bygge boliger

  08.06.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen vil gjøre det enklere og rimeligere å bygge boliger, og sender nå forslag til forenklinger i byggteknisk forskrift på høring.

 • Normandie: Markerte 70 år siden D-dagen

  06.06.2014 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Fredag 6. juni ble 70-årsjubileet til D-dagen markert, dagen for de alliertes invasjon av Frankrike. En rekke statsoverhoder inkludert Norges var til stede under markeringen.

 • Utvidelse av tiltakene mot personer som truer Ukrainas territorielle integritet

  06.06.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Regjeringen har vedtatt å utvide de restriktive tiltakene mot personer ansvarlige for handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet og uavhengighet.

 • Frakter syriske kjemikalier til destruering

  06.06.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Det norske lastefartøyet «Taiko» har begynt fase to av operasjonen med å uttransportere Syrias kjemiske stridsmidler. I dag satte Taiko kursen mot Finland og deretter USA, hvor kjemikaliene skal destrueres.

 • Utbygging av døgnhvileplasser for lastebiltrafikken: Samarbeid mellom myndigheter og bensinstasjonbransjen

  06.06.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Regjeringen tar initiativ for å bedre forholdene for lastebilsjåførene på norske veier. Ulike deler av transportnæringen og drivstoffleverandørene møtte i dag samferdselsministeren for å drøfte ulike løsninger.

 • Rydder i regelverk for el-sykkel

  06.06.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  ‑Vi ser nå at flere og flere bruker el-sykkel, og det er bra både for helsen vår og for miljøet. Det finnes i dag mange ulike typer el-sykler og det har vært en del uklarheter om disse kan regnes som ”ordinær” sykkel, moped eller annen type

 • Europa lyttet til Norge under EUs grønne uke

  06.06.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norge deltok aktivt med representanter fra både Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet da EUs Green Week ble arrangert i Brussel 3.-5. juni. Årets tema var sirkulær økonomi, ressurseffektivitet og avfall.

 • Veileder om informasjonssikkerhet

  06.06.2014 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Både Riksrevisjonen, Datatilsynet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har tidligere påpekt at informasjonssikkerheten i forvaltningen er for dårlig. Nå kommer Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) med et praktisk rettet veiledningsmateriell

 • Priv. til red.: Statsministerens program veke 24

  06.06.2014 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren møter denne veka mellom anna Tysklands president Joachim Gauck.

 • Bygger studentboliger på Evenstad

  06.06.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen har godkjent oppføringen av nye studentboliger for 120 studenter, på Evenstad i Hedmark.

 • Nye dommere og varadommere i Arbeidsretten

  06.06.2014 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Kongen i statsråd har 4. juni oppnevnt dommere og varadommere i Arbeidsretten for en ny treårsperiode. Oppnevningen gjelder fra 1. september 2014 til 31. august 2017.

 • Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 24, 2014

  06.06.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 24, 2014.

 • Regjeringa legg fram handlingsplan mot radikalisering og valdeleg ekstremisme

  06.06.2014 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringa, representert ved statsminister og politisk leiing i ni departement, legg tysdag 10. juni fram nye konkrete tiltak for å hindre radikalisering og valdeleg ekstremisme.

 • 494,8 millioner kroner av spillemidlene til kulturformål i 2014

  06.06.2014 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen har i dag fordelt 494,8 mill. kroner av overskuddet i Norsk Tipping AS til kulturformål i 2014. 197,9 mill. kroner går til Den kulturelle skolesekken, 133 mill. kroner går til kulturbygg og 148,4 mill. kroner går til frifond. 15,4 mill.

 • Enklare reglar for havfiskeflåten

  06.06.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringa har i dag bestemt å oppheve kravet om eigarfellesskap ved tildeling av strukturkvote i havfiskeflåten. - Dette vil gjere struktureringsprosessen enklare og mindre tungrodd, og spare reiarlaga for administrative kostnader, seier

 • Differensiert arbeidsgiveravgift: Nye kommuner inn og full kompensasjon

  06.06.2014 Pressemelding Finansdepartementet

  - Regjeringen vil styrke vekstkraften i norsk økonomi og sikre verdiskapning i hele landet, sier finansminister Siv Jensen. I dag foreslår Regjeringen at næringslivet i 233 kommuner får lav arbeidsgiveravgift fra 1. juli og foreslår kompenserende

 • Samferdselsdepartementet - Trond Helge Hem utnemnd til underdirektør

  06.06.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Trond Helge Hem blei i statsråd i dag utnemnd til underdirektør i Samferdselsdepartementet.

Til toppen