Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 22921-22940 av 25726 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Arbeidsgruppe skal vurdere muligheten for økt verdiskaping i villreinfjellet

  03.06.2014 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Norge er det eneste landet i Europa som har den opprinnelige vest-europeiske villreinen. En arbeidsgruppe skal nå utrede hvordan Norge kan få økt oppmerksomhet om villreinen gjennom å etablere to europeiske villreinregioner.

 • De fleste med master er i jobb

  03.06.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kandidatundersøkelsen 2013 viser at til tross for sterk vekst i antall studenter som tar en mastergrad, så er situasjonen på arbeidsmarkedet ikke dårligere nå enn den var i 2005. Nær ni av ti er sysselsatt et halvt år etter avsluttende eksamen. -

 • Ingrid Espelid Hovig 90 år

  03.06.2014 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  I dag, tirsdag 3. juni, fyller Ingrid Espelid Hovig 90 år. Regjeringen har invitert til lunsj for å feire dagen og arbeidet hun har gjort for folkehelsen.

 • NATO står sammen om Europas sikkerhet

  03.06.2014 Nyhet Forsvarsdepartementet

  -Det er viktig at NATO står sammen i en krevende sikkerhetspolitisk situasjon, sier Ine Eriksen Søreide etter forsvarsministermøtet i NATO 3.-4. juni.

 • Høyring av framlegg til endringar i stadnamnlova

  03.06.2014 Pressemelding Kulturdepartementet

  Departementet føreslår å endre stadnamnlova slik at eigaren av eit gardsbruk får rett til å bestemme skrivemåten av bruksnamnet, også når det er identisk med eit nedervd gardsnamn.

 • Innfører femårig lærerutdanning på masternivå

  03.06.2014 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen vil omgjøre begge de fireårige grunnskolelærerutdanningene for trinn 1-7 og 5-10 til masterutdanninger. Dermed vil alle de store integrerte lærerutdanningene innen få år være masterutdanninger, i tråd med regjeringserklæringen. Det

 • Statssekretær Ringdal besøkjer Japan 4. til 6. juni

  03.06.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  -Noreg og Japan er begge store fiskerinasjonar og har mange felles interesser. Japan er også Noregs viktigaste marknad for makrell og har hatt svært mykje å seie for bruk av laks som sushi, seier statssekretær Amund Drønen Ringdal.

 • Ekspertgruppen om investeringer i kull- og petroleumsselskaper inviterte til innspillsmøte

  03.06.2014 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har satt ned en ekspertgruppe som skal vurdere virkemiddelbruk og investeringer i kull- og petroleumselskaper i Statens pensjonsfond utland (SPU). Stortinget har bedt Regjeringen om å nedsette ekspertgruppen, som skal vurdere om

 • 917 årsverk i reindriften

  03.06.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Reindriften hadde 917 årsverk i 2013, viser en arbeidstidsundersøkelse utført av Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF). Årsverkstallet er beregnet ut fra en spørreundersøkelse sendt til samtlige siidaandeler (driftsenheter) i Norge.

 • Trær kan bli verdifullt dyrefôr

  03.06.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Skogen har potensial til å brukes som fôr til oppdrettsnæring og husdyrproduksjon. Forrige uke var skogsindustrien, fôrprodusenter og oppdrettsnæringen samlet i regi av Innovasjon Norge for sammen å vurdere mulighetene for å anvende trevirke som

 • Statssekretær Røsjorde til Luxembourg

  03.06.2014 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Statssekretær Hans J. Røsjorde deltar 5. juni på EUs justis- og innenriksministersmøte i Luxembourg.

 • - Petroleumsnæringen er en vekstmotor for Midt-Norge

  03.06.2014 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tord Lien innledet tirsdag på Orkangerkonferansen i Sør-Trøndelag. Han understreket petroleumssektorens betydning for Midt-Norge.

 • Inviterer norske aktører til å lære om nye Interreg

  03.06.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  22. og 23. september arrangerer Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppstartskonferanse for den nye Interreg-perioden. Påmeldingsfrist 9. september!

 • Priv til red: Inviterer næringslivet til samarbeid om folkehelse

  03.06.2014 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie inviterer næringslivet til et forpliktende samarbeid om folkehelse. Første møte i næringslivsgruppen er onsdag 4. juni. Målet er et tettere samarbeid mellom myndigheter og matvarebransjen og at bransjen forplikter

 • Tolker får asylsak behandlet i Norge

  02.06.2014 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet vil instruere utlendingsmyndighetene om i utgangspunktet å realitetsbehandle saker hvor søknader fra lokalt ansatt personell i Afghanistan tidligere ville blitt behandlet etter Dublin-regelverket.

 • Lager regelverk som gir barn trygge leketøy

  02.06.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Gjennom Europakommisjonens arbeids- og ekspertgrupper er Norge med og utformer regelverk som blir en del av norsk rett gjennom EØS-avtalen. Trine-Lise Torgersen jobber med regelverk som sikrer leketøysikkerhet.

 • Norge samarbeider med EU om å utvikle vannregelverk

  02.06.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Gjennom Europakommisjonens arbeids- og ekspertgrupper er Norge med og utformer regelverk som blir en del av norsk rett gjennom EØS-avtalen. Anders Iversen jobber med regelverk som sikrer vannmiljø.

 • Utenriksminister Brende til toppmøte om seksualisert vold i konflikt

  02.06.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende er i London 12. juni for å delta på et internasjonalt toppmøte om hvordan stoppe seksualisert vold i konflikt. Frist for akkreditering er 4. juni.

 • Priv. til red.: Statsministerens program veke 23

  02.06.2014 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg besøkjer denne veka mellom anna kontraterrorøvinga Gemini i Stavanger.

 • Styrker barns medvirkning

  02.06.2014 Pressemelding Barne- og familiedepartementet

  Barneminister Solveig Horne (FrP) styrker barns medvirkning i barnevernet og barns mulighet til å ha med seg en tillitsperson.

Til toppen