Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 22921-22940 av 29761 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Verdens høyeste trehus reiser seg i Bergen

  21.05.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I april 2014 startet byggingen av det som blir verdens høyeste trehus. Bygget som skal reise seg i form av en boligblokk ved Puddefjordsbroen i Bergen blir hele 51 meter høyt og får 14 etasjer. I dag er det Melbourne i Australia som har verdens

 • Maritime møter i Brasil

  21.05.2015 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Brasil er et av de viktigste utemarkedene for norsk maritim næring. Statssekretær Dilek Ayhan har hatt flere maritime møter under sitt besøk til landet denne uken.

 • Tilskudd til informasjon om europeisk samarbeid i 2015

  21.05.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet har tildelt midler til informasjon om europeisk samarbeid. Her finner du en oversikt over tildelingen.

 • Ny regionstruktur i Fiskeridirektoratet

  21.05.2015 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet reduserer antall regioner i Fiskeridirektoratet fra syv til fem. - Færre regioner vil gi større faglig bredde og sikre bedre likebehandling, samtidig har det vært viktig å ivareta distriktspolitiske hensyn sier

 • Femårsplan for reduksjon av helse- og klimafarlige stoffer

  21.05.2015 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  I Genève i går, onsdag, vedtok 49 land og 55 organisasjoner en plan for de neste fem årene for reduksjon i utslipp av sot, metan og det kjøleregulerende stoffer HFK.

 • Forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet

  21.05.2015 Pressemelding Barne- og familiedepartementet

  For at barn og familier skal få bedre hjelp enn i dag, inviterer statsråd Solveig Horne (FrP) kommuner til å ta et større ansvar for barnevernet. Nå lyser Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ut forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat

 • Regulering av grunnbeløpet og pensjonene fra 1. mai 2015

  20.05.2015 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen og organisasjonene har drøftet tallgrunnlaget for årets regulering av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner fra 1. mai 2015.

 • Regjeringen vil vurdere reglene for trygdeoppgjøret

  20.05.2015 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen vil gjennomgå prinsippene for den årlige reguleringen av pensjoner. Formålet er å unngå en utvikling over flere påfølgende år hvor pensjonistene får redusert kjøpekraft, samtidig som lønnsoppgjørene gir økt kjøpekraft til arbeidstagerne.

 • Presseinformasjon: Brende til Washington, D.C.

  20.05.2015 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende besøker Washington D.C. 21. -22. mai for å delta i møter i forbindelse med USAs formannskap i Arktisk råd. Brende vil også møte utenriksminister John Kerry.

 • Dialogmøte om ny opptrappingsplan for rusfeltet

  20.05.2015 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen skal utarbeide en ny opptrappingsplan på rusfeltet, og inviterer sammen med samarbeidspartiene Kristelig folkeparti og Venstre til et dialogmøte om den nye planen.

 • Presseinvitasjon: Helse- og omsorgsminister Bent Høie presenterer hovedinnhold i ny stortingsmelding om legemidler

  20.05.2015 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie presenterer de viktigste grepene i den nye stortingsmeldingen Legemiddelmeldingen. Riktig bruk - bedre helse, på Dagens Medisins seminar om Legemiddelpolitikk.

 • Ambisjoner om CO2-håndtering står ved lag

  20.05.2015 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tord Lien holdt onsdag åpningsforedraget på en konferanse om CO2-håndtering i Langesund. I sitt innlegg fremhevet statsråden at CO2-håndtering spiller en viktig rolle i regjeringens klimapolitikk.

 • Utviklar framtidas grøne entreprenørar

  20.05.2015 Nyheit Utenriksdepartementet

  Treningssenter som lagar eigen straum og adopsjonsordning for bikuber er nokre av ideane norske og bulgarske ungdommar har utvikla i lag. Samarbeidet har kome i stand gjennom EØS-midlane og skal styrke opplæring i entreprenørskap i skulen.

 • Merkeordning for lærebedrifter er lansert

  20.05.2015 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen besøkte i dag Hope frisører for å lansere en merkeordning for lærebedrifter. LO-sekretær ,Trude Tinnlund og Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, deltok på besøket.

 • Kunngjering av støtte til organisasjonar for 2016 (kap. 1138 post 70)

  20.05.2015 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet forvaltar ei tilskotsordning der målet er å bidra til å halde oppe aktiviteten i organisasjonar som arbeider innanfor landbruks- og matpolitiske satsingsområde.

 • Kunngjøring av sentrale BU-midler for 2015

  20.05.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet forvalter tilskuddsordningen sentrale bygdeutviklingsmidler (BU-midler). Ordningen skal bidra til næringsutvikling i landbruket. Dette omfatter både utvikling av det tradisjonelle landbruket og av bygdenæringer. For

 • Forslag til endringer i sikkerhetsloven ut på høring

  20.05.2015 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet har i dag lagt et forslag til endringer i sikkerhetsloven ut på alminnelig høring. Høringsfrist er satt til 20. august i år.

 • Nett-tv

  Internasjonalt møte i Oslo om utdanning i konfliktområder

  20.05.2015 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet er vertskap for et internasjonalt møte i Oslo 28. - 29. mai om beskyttelse av barn og utdanning i konflikt. Utenriksminister Børge Brende skal åpne møtet, der stater oppfordres til å slutte seg til «Trygg skole-erklæringen» (

 • Viktig møte om næringslivssamarbeid i Brasilia

  20.05.2015 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Fjerde møte i økonomisk kommisjon ble gjennomført i Brasilia 19. mai.

 • Fylkesnytt fra Oslo og Akershus 1/2015

  20.05.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Oslo og Akershus er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om ny strategiplan for skogbruket.