Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 22941-22960 av 28904 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Vedtak fra Tariffnemnda

  12.03.2015 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Tariffnemnda fattet 3. februar 2015 nytt vedtak om delvis allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene.

 • Britisk eventyrkritikar får norsk forskingspris

  12.03.2015 Nyheit Kunnskapsdepartementet

  Holbergprisen 2015 blei i dag tildelt britiske Marina Warner. Prisen får ho for arbeidet ho har gjort med å analysere korleis eventyr og mytar reflekterer kjønnsroller i samtida, i lys av feminismen.

 • Økt kvote for kongekrabbe

  12.03.2015 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  - Kongekrabbebestanden i det regulerte området øst for Nordkapp bidrar til viktige arbeidsplasser og lønnsomme bedrifter i flere kystsamfunn. Med den største kvoten på sju år legger vi grunnlag for en betydelig aktivitet i området også kommende

 • Nye investeringsmetoder kan løfte jordbruket

  11.03.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  En ny rapport fra FAO, FNs organisasjon for landbruk og mat, belyser hvordan stor-skala utviklingsplaner kan bidra til inkluderende og bærekraftig vekst i fattige jordbruksområder.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen for mars 2015

  11.03.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  I marsutgaven av Økonominytt kan du lese om den siste tids utvikling på økonomi- og skatteområdet i EU.

 • Arbeidet med å fordele Johan Sverdrup

  11.03.2015 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet er i gang med sitt arbeid med å foreta en skjønnsmessig fordeling av forekomsten som utgjør Johan Sverdrup-feltet.

 • Gratis konferanse: Mellomkulturell forståelse i historieundervisning

  11.03.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  20-22. april arrangeres en internasjonal konferanse om mellomkulturell forståelse i utdanning og undervisning i historiefagene. Konferansen holdes i Warszawa på Museet for polske jøders historie. Påmelding er gratis.

 • Fylkesnytt frå Sogn og Fjordane 1/2015

  11.03.2015 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Sogn og Fjordane er ute med ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om inspirasjons- og fagdagar for lokal mat, drikke, frukt og bær.

 • Nærings- og fiskeridepartementet søker nye KOFA-medlemmer

  11.03.2015 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet inviterer alle interesserte til å melde seg eller foreslå kandidater til vervene som medlemmer i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

 • Fabius og Brende åpner klimaseminar i Paris

  11.03.2015 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende åpner 17. mars seminaret Arctic - The Canary in the Mine i Paris, sammen med sin franske kollega Laurent Fabius. Tema er betydningen av Arktis for de globale klimaendringene.

 • Forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler

  11.03.2015 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har vedtatt ny forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler.

 • Prisoppgang på matvarer

  10.03.2015 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer stiger mer enn prisutviklingen i resten av samfunnet. Ser vi på prisutviklingen på matvarer som er basert på norske landbruksprodukter, er den moderat eller synkende.

 • Jakten på tidstyvene i skolen - si din mening!

  10.03.2015 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  - For å fjerne tidstyvene i skolen må vi ha førstehåndskunnskap om hvor skoen trykker. Derfor vil vi ha konkrete forslag fra lærere, skoleledere og skoleeiere til tidstyver som bør fjernes - en dugnad for å kutte byråkrati, sier kunnskapsminister

 • Morten Høglund til Singapore

  10.03.2015 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Statssekretær Morten Høglund besøker Singapore 12. og 13. mars. Formålet med reisen er å fremme norske næringslivsinteresser, samt styrke norsk samarbeid med Asean og de politiske bånd mellom våre to land.

 • Håndverkerpatruljer sikrer vedlikehold av kulturminner

  10.03.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utstyrt med verktøy og materialer reiser de rundt for å inspisere og reparere kulturhistoriske bygg og monumenter. «Patruljene» rulles nå ut i Slovakia. Riksantikvaren og Forsvarsbygg deltar og vil ta med seg inspirasjon hjem til Norge.

 • Møte om EUs energiunion

  10.03.2015 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet (OED) arrangerer et møte om EUs energiunion tirsdag 24. mars (kl. 1200-1530).

 • Poseavgiften innføres ikke 15. mars

  10.03.2015 Nyhet Finansdepartementet

  Departementet har på bakgrunn av innspillene som har kommet i høringsrunden besluttet at avgiften på bæreposer ikke skal iverksettes fra 15. mars 2015.

 • Prisane på matråvarer på verdsmarknaden går ned

  10.03.2015 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Prisindeksen for matråvarer frå Det internasjonale pengefondet (IMF) fall med 3,7 prosent i februar. Prisen fall kraftig innanfor fleire råvaregrupper, og svinekjøt peika seg nok ein gong ut med eit prisfall på heile 15,3 prosent.

 • Opprusting og utvidelse av Palmafossen kraftverk

  10.03.2015 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet gir konsesjon til opprustning og utvidelse av Palmafossen kraftverk i Raundalselva i Voss kommune. Tiltaket vil etter opprinnelig søknad gi en kraftgevinst på 14,5 gigawattimer (GWh) per år. Dette tilsvarer forbruket til

 • Priv. til red.: Statsministeren til Asia i april

  10.03.2015 Pressemelding Statsministerens kontor

  13.-18. april reiser statsminister Erna Solberg til Asia. Statsministeren følgjer mellom anna opp sitt engasjement i FNs generalsekretærs pådrivargruppe for FNs tusenårsmål med sterkt fokus blant anna på jenter og utdanning. Statsministeren besøkjer