Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 22941-22960 av 23718 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Brende vikar for Helgesen

  13.12.2013 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kongen har i statsråd i dag overført ansvaret for EØS- og EU-saker til utenriksminister Børge Brende for den perioden statsråd Vidar Helgesen har permisjon, fra 28. desember 2013 til 22. januar 2014.

 • Endringer i departementsstrukturen

  13.12.2013 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kongen har i statsråd i dag besluttet de endringene i departementsstrukturen som ble varslet ved regjeringsskiftet 16. oktober 2013. De budsjettmessige konsekvensene av dette er innarbeidet i statsbudsjettet for 2014. Endringene trer i kraft fra 1.

 • Mattilsynet fører tilfredsstillende kontroll

  13.12.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Den offentlige kontrollen med dyrking av mat (grønnsaker, bønnespirer, etc.) i Norge er i hovedsak i overenstemmelse med EØS-lovgivningen.

 • Andreas Eriksen ny ekspedisjonssjef i EV-avdelingen

  13.12.2013 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Andreas Hilding Eriksen er i statsråd i dag utnevnt til ny ekspedisjonssjef i Energi- og vassdragsavdelingen (EV).

 • Fire nye skogområder vernet i dag

  13.12.2013 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen verner fire nye fire skogområder i fylkene Østfold, Oppland og Aust-Agder. Områdene omfatter ca 17 km2 nytt verneareal, hvorav ca 13 km2 er produktiv skog. Områdene inngår i arbeidet med frivillig skogvern.

 • Nye medlemmer i Norges Bank hovedstyre

  13.12.2013 Nyhet Finansdepartementet

  Regjeringen har i dag oppnevnt professor Karen Helene Ulltveit-Moe, selvstendig næringsdrivende Hilde Myrberg og professor Kjetil Storesletten som medlemmer til hovedstyret i Norges Bank. Seniorrådgiver Hege Sjo er oppnevnt som nytt andre varamedlem

 • Ny tjenestepensjonslov og økte maksimale innskuddssatser fra 1. januar 2014

  13.12.2013 Nyhet Finansdepartementet

  Fra nyttår åpnes det for at bedrifter i privat sektor kan velge et nytt skattefavorisert kollektivt alderspensjonsprodukt for sine ansatte. Det nye produktet følger av ny tjenestepensjonslov, som trer i kraft 1. januar 2014.

 • Politiregisterloven trer i kraft 1. juli

  13.12.2013 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen besluttet i statsråd i dag at politiregisterloven og politiregisterforskriften først trer i kraft 1. juli 2014.

 • Priv. til red.: : Statsministerens program veke 51

  13.12.2013 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg inviterer denne veka til halvårleg pressekonferanse.

 • Norge gir 20 millioner kroner til FNs barnefond (Unicef) i Den sentralafrikanske republikk

  13.12.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Situasjonen i Den sentralafrikanske republikk er nå så alvorlig at FNs humanitære system mobiliserer på høyeste nivå. Norge bevilger derfor 20 millioner kroner til FNs barnefond Unicef sin innsats for å beskytte barna i landet. Barn er de aller

 • Invitasjon til pressekonferanse om Sykkel-VM

  13.12.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturminister Thorhild Widvey inviterer til pressekonferanse kl. 1430 i dag om Sykkel-VM 2017.

 • Utnevnelse i statsråd 13. desember 2013: Ny nestkommanderende i Forsvaret

  13.12.2013 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Generalmajor Erik Gustavson ble i statsråd fredag 13.12 utnevnt til generalløytnant og beordret til sjef for Forsvarsstaben, fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

 • Utnevnelse i statsråd 13. desember 2013: Ny generalinspektør for Sjøforsvaret

  13.12.2013 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Flaggkommandør Lars Saunes ble i statsråd i dag utnevnt til kontreadmiral og beordret til stillingen som generalinspektør for Sjøforsvaret.

 • Utnevnelse i statsråd 13. desember 2013: Den første sjefen for Forsvarets spesialstyrker

  13.12.2013 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Flaggkommandør Nils Johan Holte ble i statsråd i dag utnevnt til kontreadmiral og beordret til stillingen som sjef for Forsvarets spesialstyrker. Forsvarets spesialstyrker blir en ny avdeling som opprettes 1. januar 2014.

 • Utnevnelse i statsråd 13. desember 2013: Ny sjef for Forsvarets Sanitet

  13.12.2013 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Kommandør Jan Sommerfelt-Pettersen ble i statsråd fredag 13.12 utnevnt til kontreadmiral og beordret til tjeneste som sjef for Forsvarets Sanitet, fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

 • Utnevnelse i statsråd 13. desember 2013: Ny sjef for organisasjonsavdelingen i Forsvarsstaben

  13.12.2013 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Flaggkommandør Ketil Olsen ble i statsråd fredag 13.12 utnevnt til kontreadmiral og beordret til sjef for organisasjonsavdelingen i Forsvarsstaben, fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

 • Unngå ulykker med sikkerhverdag.no

  13.12.2013 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  I dag lanserer justis- og beredskapsminister Anders Anundsen nettstedet sikkerhverdag.no. Nettstedet inneholder gode råd om hvordan du kan unngå ulykker hjemme og i fritiden, og om hva du bør gjøre når uhellet er ute.

 • Utenriksministeren til Genève

  12.12.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende er i Genève 14.-16. desember for å ha møter om næringslivspolitikk og med FN-partnere.

 • Norge leverer energi- og klimainnspill til EU

  12.12.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Regjeringen leverer nå et gjennomarbeidet innspill til EUs rammeverk for klima og energi. Arbeidet i EU er fremdeles i en tidlig fase og mulighetene for å påvirke er nå til stede på et saksfelt av stor betydning for oss, sier Vidar Helgesen,

 • Norge leverer energi- og klimainnspill til EU

  12.12.2013 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  - Regjeringen leverer nå et gjennomarbeidet innspill til EUs rammeverk for klima og energi. Arbeidet i EU er fremdeles i en tidlig fase og mulighetene for å påvirke er nå til stede på et saksfelt av stor betydning for oss, sier Vidar Helgesen,

Til toppen