Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 22981-23000 av 30276 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • - Flere må tørre å satse!

  22.06.2015 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  - Norge må omstille seg for å være rustet for fremtiden. Vi trenger flere gode gründere til å bygge lønnsomme og bærekraftige bedrifter. En vanlig utfordring for gründere er tilgang på penger i de tidlige fasene. Vi må legge til rette for at de kan

 • Utlysning: Midler til livssynsnøytrale seremonirom

  22.06.2015 Nyhet Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet lyser ut 3 millioner kroner til prosjekter for planlegging og etablering av livssynsnøytrale seremonirom. Søknadsfristen er 1. oktober 2015.

 • Utlysing: Kultursamarbeid med Slovakia

  22.06.2015 Nyheit Utenriksdepartementet

  Noreg og Slovakia ønsker å bruke kultursamarbeid til å styrke fleirkulturell forståing og toleranse i Europa. Om lag 12 millionar kroner er no tilgjengelege for slike samarbeidsprosjekt gjennom EØS-midla. Merk kort frist.

 • Pressetreff: Samferdselsministeren oppsummerer første halvdel av 2015

  19.06.2015 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Vi inviterer til pressetreff med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mandag 22. juni kl. 07.45 på Eidsvolls plass utenfor Stortinget.

 • Høring av ny forsvarslov

  19.06.2015 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet sender ny lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret på høring. I den nye loven har vi slått sammen fire lover, redusert antall paragrafer og gjort språket enklere.

 • Arbeid med ny handlingsplan på lhbt-feltet

  19.06.2015 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  - Norge ligger godt an når det gjelder lhbt-rettigheter og likestilling, men det finnes fortsatt utfordringer som vi må ta tak i. Derfor har jeg nå satt i gang arbeid med en ny handlingsplan for lhbt-politikken for perioden 2016-2019, sier

 • Lien holdt innlegg på næringskonferansen i Åfjord

  19.06.2015 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tord Lien deltok fredag på næringskonferansen i Åfjord i Sør-Trøndelag. Tema for konferansen var bærekraftig regional utvikling og forandringsvilje.

 • Statsråd Vidar Helgesens program veke 26

  19.06.2015 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsråden har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00 Onsdag 24. juni Kl. 9.00: Statsråd Helgesen held opningsinnlegget på toppleiar-konferansen i Jotun. Helgesen

 • Sjøfartsdirektør for seks nye år

  19.06.2015 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Olav Akselsen ble i statsråd i dag gjenoppnevnt til sjøfartsdirektør for ny åremålsperiode.

 • Statsministerens program veke 26

  19.06.2015 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg har denne veka halvårleg pressekonferanse.

 • Styrker samarbeidet med ideelle organisasjonar

  19.06.2015 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Monica Mæland signerte i dag ein samarbeidsavtale med ideelle organisasjonar om helse- og sosialtenester.

 • Samferdselsministerens kjøretur 22.-25. juni – reiserute

  19.06.2015 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Mandag setter samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen seg bak rattet for å tilbakelegge nær 1500 km på Rv3 og E39. Med seg på turen har han statssekretær Tom Cato Karlsen og politisk rådgiver Sara Økland, samt fagfolk fra Samferdselsdepartementet og

 • Vil lære av Norges satsing mot matsvinn

  19.06.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Den slovenske organisasjonen Ecologists without borders (Økologer uten grenser) har besøkt Landbruks- og matdepartementet for å lære mer om Norges arbeid for å redusere matsvinn.

 • Mer effektiv redningstjeneste

  19.06.2015 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  En ny organisasjonsplan som klargjør styringslinjer og legger opp til økt samvirke i redningstjenesten ble vedtatt i statsråd i dag. Norge skal fortsatt ha en redningstjeneste basert på nasjonal dugnad og samvirke mellom offentlige, frivillige og

 • Foreslår endringer i rettsgebyrloven

  19.06.2015 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag ut på høring forslag om endringer i rettsgebyrloven.

 • Raskere behandling av internasjonale barnebortføringssaker

  19.06.2015 Nyhet Barnebortføring

  Regjeringen har fremmet forslag om endringer i barnebortføringsloven, barnevernloven, straffeloven 2005 og rettshjelploven. Endringene skal til bidra til en mer effektiv behandling av internasjonale barnebortføringssaker i Norge og til bedre

 • Banker får adgang til å bruke statistiske metoder for verdivurdering av fritidseiendom

  19.06.2015 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag endret OMF-forskriften § 10.

 • Høring – nye likviditetskrav for finansforetak

  19.06.2015 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag sendt utkast til nye likviditetskrav for finansforetak på høring.

 • Diskuterte forskningssamarbeid mellom Norge og EU

  19.06.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Fremtidsperspektiver på europeisk forsknings- og innovasjonssamarbeid og hvordan forskningssamarbeidet mellom EU og Norge kan styrkes var tema da Forskningsrådet og EU-delegasjonen inviterte til en konferanse om europeisk forskning og innovasjon i

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 26

  19.06.2015 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 26, 2015.