Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 22981-23000 av 24503 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Regjeringens gave til grunnlovsjubileet

  19.02.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Regjeringen gir i anledning grunnlovsjubileet én million kroner til Fondet for dansk-norsk samarbeid. Gaven går til ungdomsutveksling mellom Norge og Danmark. Statssekretær Morten Høglund overrekker gaven på Lysebu torsdag 20. februar.

 • Private rusinstitusjoner er billigere enn offentlige

  19.02.2014 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  En sammenligning av kostnader og kvalitet mellom private og offentlige rusinstitusjoner viser at døgnkostnadene for de private institusjonene er billigere enn for de offentlige. De offentlige institusjonene har imidlertid mer behandlerpersonell per

 • Høyt og lavt i Brussel

  19.02.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Både høytsvevende og jordnære saker sto på programmet da næringsminister Monica Mæland besøkte EU-hovedstaden Brussel.

 • Forlik mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Norsk Eiendomsinformasjon as

  19.02.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Det er inngått forlik i saken mellom Norsk Eiendomsinformasjon as og Kommunal- og moderniseringsdepartementet om betaling for eiendomsdata til Statens kartverk for årene 2011-2013.

 • Revisjonsgjennomgang av GGGI er nå tilgjengelig

  19.02.2014 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljøminister Tine Sundtoft besluttet 22. oktober 2013 å fryse Norges planlagte kjernebidrag til organisasjonen Global Green Growth Institute (GGGI).

 • EU-erklæring om behandlingen av menneskerettighetsforkjempere i Kina

  19.02.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  1. februar sluttet Norge seg til EUs erklæring om behandlingen av menneskerettighetsforkjempere og deres slektninger i Kina.

 • Olje- og energiminister Tord Lien besøkte Gassco og Kårstø

  19.02.2014 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tord Lien besøkte tirsdag gasstransportselskapet Gassco på Karmøy og gassprosesseringsanlegget Kårstø i Rogaland. Statsrådens første besøk hos Gassco ble markert med et allmøte for de ansatte og ledelsen.

 • Priv. til red.: Statsministeren til Nuclear Security Summit

  19.02.2014 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg deltar på Nuclear Security Summit (NSS) i Den Haag, 24. - 25. mars.

 • Arbeidslivsfag som eit alternativ til framandspråk

  19.02.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Arbeidslivsfaget blir eit permanent fag i fag- og timefordelinga frå og med skoleåret 2015/2016. Dette gjer det mogleg for skolane å gje elevane eit meir praktisk tilbod enn framandspråk.

 • Sterk fordømmelse av volden i Ukraina

  19.02.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Norge fordømmer voldsbruken i Ukraina på det sterkeste. Myndighetene har ansvar for å stanse volden umiddelbart, sier utenriksminister Børge Brende. Det siste døgnet er mange mennesker blitt drept og svært mange skadd. Den ukrainske ambassadøren i

 • Styrket medvirkning og egen tillitsperson

  19.02.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Barn og unge i barnevernet skal ha anledning til å si hva de mener og ønsker før det tas avgjørelser om dem og for dem.

 • Presseinvitasjon: Medaljeseremoni for Marinejegerkommandoen

  19.02.2014 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide deltek på medaljeseremoni for Marinejegerkommandoen fredag 21. februar kl 11.00 ved Haakonsvern orlogsstasjon i Bergen. Forsvarets marinejegere skal motta medaljar for sin innsats utanfor kysten av Somalia.

 • Enighet om ny reindriftsavtale

  19.02.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Staten ble den 18. februar enige om ny reindriftsavtale for perioden 01.07.2014 - 30.06.2015. Avtalen innebærer økonomiske tiltak i reindriftsnæringen på i alt 111,5 millioner kroner. Det er en økning på

 • Nye skogvernområder på nett

  19.02.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I Genressurssenterets database over verneområder i skog, ligger det nå 826 enkeltstående verneområder med skog, i alt 4,3 millioner dekar vernet skogareal som brukere kan søke seg gjennom.

 • The Basis for Wage Settlements in 2014

  19.02.2014 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  The Basis for Wage Settlements in 2014. Preliminary Report from the Norwegian Technical Calculation Committee for Wage Settlements.

 • Mæland til Malaysia og Vietnam

  19.02.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Kronprinsparet vil saman med næringsminister Monica Mæland, statssekretærane Amund Ringdal (NFD) og Morten Høglund (UD) og ein næringslivsdelegasjon vere på offisielt besøk i Vietnam frå 18. til 21. mars. I tillegg besøkjer næringsministeren

 • Fylkesnytt fra Buskerud 1/2014

  19.02.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Buskerud er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet en artikkel om vegplanlegger i Buskerud som har vært et vellykket prosjekt.

 • Priv.til red.: Finansminister Siv Jensen til Stockholm

  18.02.2014 Pressemelding Finansdepartementet

  Torsdag 20. februar: Finansminister Siv Jensen møter Sveriges finansmarkedsminister Peter Norman og skal holde foredrag for Sveriges Finansanalytikers Förening.

 • EU-erklæring om parlamentsvalget i Bangladesh

  18.02.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  9. januar sluttet Norge seg til EUs erklæring om parlamentsvalget i Bangladesh.

 • Redegjørelse om Aker Wayfarer

  18.02.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en redegjørelse fra styret i Aker Kværner Holding knyttet til den såkalte Aker Wayfarer-transaksjonen. Departementet vil nå gå gjennom materialet.

Til toppen