Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 23001-23020 av 30276 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Utdrag frå olje- og energiminister Tord Lien sin kalender for veke 26

  19.06.2015 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

 • Offentlig lovutvalg skal evaluere garantireglene i bustadoppføringslova

  19.06.2015 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Et lovutvalg som skal evaluere garantireglene i bustadoppføringslova, ble i dag oppnevnt i statsråd. Evalueringen er en del av regjeringens nye «Strategi for boligmarkedet», som ble lagt frem mandag 15. juni 2015.

 • Stortingsmelding om allmennkringkasting – for auka mediemangfald

  19.06.2015 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturminister Thorhild Widvey legg i dag fram stortingsmeldinga "Open og opplyst - allmennkringkasting og mediemangfald".

 • Utvalg skal se på regler for fiskekvoter

  19.06.2015 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  - Vi har laget oss et regelverk som setter svært mange begrensninger for hvordan fiskerne kan innrette seg. Systemet er modent for forenkling og modernisering, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

 • E6 Helgeland sør: Utbygging for 3,97 milliardar kroner, startar hausten 2016

  19.06.2015 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - E6 er den viktigaste transportåra for vegtransport i Nord-Noreg og på Helgeland. Med utbygging av prosjektet "E6 Helgeland sør" får både lokaltrafikken og gjennomgangstrafikken ein tryggare og betre veg, med kortare køyretid.

 • «Nøtt» til å styrke næringsutvikling

  19.06.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende møtte i går lederen for den mosambikiske cashew-organisasjonen, Filomena Maiopue, for å diskutere budskapet i ny stortingsmelding om næringsutvikling. Samarbeidet mellom Den lille nøttefabrikken i Fredrikstad og Norges

 • Forenklar behandling av sals- og skjenkeløyve

  19.06.2015 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringa foreslår at kommunane slepp å saksbehandle alle kommunale sals- og skjenkeløyve kvart fjerde år viss dei ikkje endrar skjenkepolitikken.

 • Ny firefelts riksvei 23 Dagslett – Linnes: Kortere reisetid og tryggere trafikk

  19.06.2015 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Ny 5,5 kilometer firefelts vei Dagslett - Linnes gir tryggere trafikk, med bedre flyt og kortere kjøretid. Utbygging i delvis ny trasé og i tunnel utenom bebyggelsen reduserer miljøulemper for lokalbefolkningen og fører til at kjørelengden blir

 • Konsesjon til ny kraftledning fra Modalen til Mongstad

  19.06.2015 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  I statsråd fredag har BKK Nett AS fått konsesjon til en ny 300 (420) kilovolt (kV) kraftledning fra Steinsland i Modalen via Masfjorden, Gulen og Austrheim til Mongstad i Lindås. Den totale investeringskostnaden for prosjektet er om lag én milliard

 • Endring blant de politiske rådgiverne

  19.06.2015 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministerens kontor har ansatt seniorrådgiver Hans Christian Hansson (33), Oslo, som politisk rådgiver for statsminister Erna Solberg. Han tiltrer fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer. Hansson overtar etter Rolf Erik Tveten, som

 • Ny melding til Stortinget om norsk bistand: - Regjeringen styrker satsing på næringsutvikling

  19.06.2015 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Tilgang til jobber med gode arbeids- og lønnsvilkår er en av de sterkeste drivkreftene i kampen mot fattigdom. Regjeringen legger i dag fram en stortingsmelding om hvordan norsk bistand skal legge til rette for private investeringer, jobbskaping

 • Endring blant statssekretærane

  19.06.2015 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kongen har i statsråd i dag utnemnd statssekretær Tore Vamraak som statssekretær for statsråd Siv Jensen i Finansdepartementet. Samstundes har Jon Gunnar Pedersen fått avskil i nåde frå det same embetet. Director Torkild Solli Haukaas er utnemnd til

 • Skjerper krav til statsborgerskap

  19.06.2015 Pressemelding Barne- og familiedepartementet

  Regjeringen foreslår krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap for å få norsk statsborgerskap.

 • Oppnevner utvalg om støtten til barnefamiliene

  19.06.2015 Pressemelding Barne- og familiedepartementet

  Det er 20 år siden ordningene til barnefamiliene ble gjennomgått samlet. Regjeringen mener tiden er inne for en grundig vurdering av om ordningene er innrettet på en best mulig måte.

 • Regjeringen lanserer nye tiltak mot globale sikkerhetsutfordringer

  19.06.2015 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet setter av 200 millioner kroner årlig til kampen mot terrorisme, organisert kriminalitet, piratvirksomhet og sikkerhetsutfordringer i det digitale rom.

 • Ny statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet

  19.06.2015 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Kongen har i statsråd i dag utnevnt Gjermund Hagesæter (FrP) til statssekretær for statsråd Anders Anundsen (FrP) i Justis- og beredskapsdepartementet. Samtidig har Hans J. Røsjorde (FrP) fått avskjed i nåde fra det samme embetet.

 • Raskere behandling av internasjonale barnebortføringssaker

  19.06.2015 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen fremmer i dag forslag om endringer i barnebortføringsloven, barnevernloven, straffeloven 2005 og rettshjelploven. Endringene skal til bidra til en mer effektiv behandling av internasjonale barnebortføringssaker i Norge og til bedre

 • Ny lov om fastsettelse av referanserenter

  19.06.2015 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag lagt frem forslag til ny lov om fastsettelse av referanserenter. I tillegg foreslås det endringer i flere andre lover på finansmarkedsområdet.

 • Konsesjon til kraftutbygging i Ullsfjorden i Troms

  19.06.2015 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Troms Kraft Produksjon AS har i dag fått tillatelse til å bygge Stordal kraftverk i Ullsfjorden i Tromsø kommune. Samtidig får Skognes og Stordalen Kraftlag AS tillatelse til å bygge Ritaelva kraftverk og Sveingard kraftverk. Samlet utbygging vil gi

 • Endringer i utlendingsloven som følge av endrede strafferammer i ny straffelov

  19.06.2015 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har i statsråd i dag fremmet en proposisjon for å harmonisere utlendingsloven med straffeloven, som følge av at en rekke lovbrudd får endret strafferamme i ny straffelov.