Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 23021-23040 av 30217 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Norge starter arbeid med Unesco-program om bærekraftig bruk og vern av jordas ressurser

  16.06.2015 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet oppnevner i dag en nasjonal komite som skal bistå i gjennomføringen av UNESCO-programmet "Man and the Biosphere" (MAB) i Norge.

 • Ny spesialrapport fra IEA om energi og klima

  16.06.2015 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tord Lien holdt tirsdag innlegg under åpningen av EU-kommisjonens Energy Sustainable Week i Brussel. Lien deltok sammen med det internasjonale energibyrået (IEA) som lanserte sin spesialrapport om energi og klimaendringer.

 • Presseinvitasjon: Helse- og omsorgsminister Bent Høie inviterer til fagseminar om Nasjonal helse- og sykehusplan

  16.06.2015 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  22. juni, kl. 12.00 - kl. 15.00, arrangerer Helse- og omsorgsdepartementet et seminar der analyser, framskrivninger og innspill til Nasjonal- helse og sykehusplan presenteres.

 • Vær obs i sommertrafikken

  16.06.2015 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Til tross for gode føreforhold er juni, juli og august de mest ulykkesbelastede månedene i trafikken. Se film av Anders Anundsen og Ketil Solvik-Olsen i Utrykningspolitiets og Statens vegvesens trafikkontroll.

 • Reise til steder med meslingutbrudd

  16.06.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Det er stadig meslingutbrudd i Europa og andre deler av verden.

 • Norsk ekspert følger EUs arbeidsrett

  16.06.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Sindre Reinholdt bidrar med juridisk kompetanse når EU utformer sin politikk på arbeidsrettsområdet. Som en av Norges nasjonale eksperter i Europakommisjonen jobber han i generaldirektoratet for sysselsetting, sosialpolitikk, ferdigheter og

 • Forenkler kvalitetsregelverket: Fem forskrifter oppheves

  16.06.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet fastsatte 3. juni 2015 en forskrift om kvalitet på melk og melkeprodukter. Forskriften opphever fem særnorske kvalitetsforskrifter: Melkevareforskriften, Osteforskriften, Smørforskriften, Spiseisforskriften og

 • Nett-tv

  Ekspertutvalg om grønn konkurransekraft

  16.06.2015 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Connie Hedegaard, EUs forrige klimakommissær og Idar Kreutzer fra Finans Norge skal hjelpe regjeringen med å lage en strategi for grønn konkurransekraft.

 • Presseinvitasjon: Mæland til EFTA-møte

  16.06.2015 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Monica Mæland deltar på EFTAs ministermøte i Liechtenstein mandag 22. juni.

 • Norske styrker til Afghanistan i 2016

  16.06.2015 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Norge bidrar fortsatt militært i Afghanistan i 2016, men trapper gradvis ned i tråd med allierte planer. Bidraget vil i 2016 være på inntil 50 personer, hovedsakelig i Kabul-området.

 • Informasjon om mers-viruset

  16.06.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Det første tilfellet av mers-viruset (MERS-CoV) i Sør-Korea ble rapportert den 20. mai i år. Siden har antallet infiserte steget og tre mennesker er døde.

 • Satsing på trafikksikkerhet gir resultater

  16.06.2015 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Antallet drepte i vegtrafikken følger en positiv trend, og tallene fra årets fem første måneder viser at det gikk færre liv tapt i trafikken disse månedene sammenlignet med tilsvarende periode i 2014. Denne nedgangen er gledelig, og vi ser

 • Vil drive luftovervåkning over Island i 2016

  16.06.2015 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  -Norge vil stille med fire F-16 jagerfly for å drive såkalt Air Policing over Island til neste år, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

 • Innløsning av minoritetsaksjonærene i Store Norske

  16.06.2015 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Etter Stortingets vedtak 11. juni har Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) besluttet å gjennomføre innløsning av minoritetsaksjonærene som til sammen har 0,06 prosent av aksjene i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (SNSK). - Innløsningen gir

 • Colombia and Norway step up efforts to tackle tropical deforestation

  16.06.2015 Pressemelding Statsministerens kontor

  Colombian President Juan Manuel Santos and Norwegian Prime Minister Erna Solberg urge world leaders to make tackling tropical deforestation a top priority in the lead-up to COP21 in Paris.

 • Norge og Colombia offentliggjør felleserklæring om regnskogsamarbeid

  16.06.2015 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  - Colombia har unik regnskog og viser vilje til å ville ta vare på den. Derfor tar vi sikte på å inngå et regnskogsamarbeid med Colombia i løpet av året. Det er et viktig skritt på veien mot klimatoppmøtet i Paris, sier klima og miljøminister Tine

 • Sammen for fred og miljø i Colombia

  16.06.2015 Nyhet Statsministerens kontor

  - President Santos viser stort mot og vilje til å få fred i landet etter 50 år med konflikt. Norge vil fortsette å støtte aktivt opp under fredsbestrebelsene. Det er særlig gledelig at partene nå har blitt enige om en sannhetskommisjon og at

 • Staten skal lære av IKT-suksesser

  16.06.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Det er viktig at statlige etater lærer av hverandres suksesser og feil. Regjeringen vil derfor etablere et digitaliseringsråd som skal gi råd og kvalitetssikre IKT-prosjekter i staten, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Ønsker mindre IKT-prosjekter

  16.06.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Gode IKT-løsninger er avgjørende for å skape gode tjenester til innbyggere og næringsliv og for kvalitet og effektivitet i offentlig sektor. Det er lettere å lykkes hvis større satsninger deles opp i mindre prosjekter. Dette er viktig lærdom for

 • Statsministeren møtte ASEANs generalsekretær

  15.06.2015 Nyhet Statsministerens kontor

  ASEAN-landene var i 2014 Norges fjerde største handelspartner. Vi har mange felles interesser, med ønske om enda tettere samarbeid. Jeg er derfor glad for å treffe ASEANs generalsekretær Le Luong Minh under hans besøk i Oslo, sier statsminister Erna