Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 23061-23080 av 23972 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Forskrift om land-for-land rapportering

  20.12.2013 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag fastsatt forskrift med utfyllende regler om land-for-land rapportering (LLR) for foretak innen utvinningsindustrien og skogsdrift innen ikke-beplantet skog.

 • Høring om rentefradrag i interessefellesskap

  20.12.2013 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag sendt på høring et forskriftsutkast med utfyllende regler om begrensning av fradrag for gjeldsrenter i interessefellesskap. Forslaget gjelder sikkerhetsstillelse fra nærstående part for gjeld til uavhengig part.

 • Konseptvalgutredning av campusløsning for NTNU

  20.12.2013 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet har satt i gang arbeidet med en konseptvalgutredning (KVU) av framtidig lokalisering for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

 • Utdanning mot fattigdom i Romania

  20.12.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  I Romania har finanskrisen bidratt til stadig større forskjeller mellom by og land. Barn og unge er langt verre stilt enn voksne. Utdanning er derfor et prioritert satsingsområde for Norges støtte til Romania.

 • Priv. til red.: Statsministerens program i jula

  20.12.2013 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg talar ved Forsvarets medaljeseremoni på Haakonsvern 21. desember. Torsdag 26. desember besøkjer ho Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen.

 • Ny forskrift: Forenkler og forbedrer dokumentasjon av byggevarer

  20.12.2013 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsministeren har vedtatt en ny forskrift som gjennomfører byggevareforordningen.

 • Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 52, 2013

  20.12.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 52, 2013.

 • På kompetansehevingskurs i Brussel

  20.12.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Nylig var 16 ansatte fra Olje- og energidepartementet på EU-kurs i Brussel.

 • Meklingsordning er på plass

  20.12.2013 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og kystdepartementet har i dag fastsett forskrift om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar. Begge partar blir no pålagde å gjennomføre mekling om dei ikkje blir einige om minstepris gjennom forhandlingar, dersom ein av

 • Styrket barneperspektiv og bedre beskyttelse av utsatte barn

  20.12.2013 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Stortinget vedtok i juni 2013 endringer i barneloven. Bestemmelsene trer i kraft 1. januar 2014.

 • Endringer i bestemmelsene om farskap og morskap

  20.12.2013 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Stortinget vedtok i juni 2013 endringer i barneloven om farskap og morskap Prop. 105 L (2012-2013). Lovendringene er en oppfølgning av Farskapsutvalgets innstilling NOU 2009: 5 Farskap og annen morskap. Fastsettelse og endring av foreldreskap.

 • Vidare planlegging av E39 Aksdal- Bergen: Kryssing av Bjørnafjorden, med bru Tysnes - Os

  20.12.2013 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet har i dag bede Vegdirektoratet om at alternativet ”Midtre line” skal leggjast til grunn for framtidig E39 mellom Aksdal og Bergen. E39 skal dermed krysse Bjørnafjorden med bru mellom Tysnes og Os.

 • Overlevering av kvalitetssikringsrapport for søknad om OL/PL i 2022

  20.12.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Rapporten fra den eksterne kvalitetssikringen av søknaden fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og Oslo kommune om statsgaranti og -tilskudd for å kunne arrangere olympiske og paralympiske leker (OL/PL) i 2022 ble i dag

 • Kommunedelplan Vestby Nord, Vestby (IKEA)

  20.12.2013 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner godkjenner fremtidig område for forretning S9 på Delijordet i samsvar med vedtaket i Vestby kommunestyre. Dette innebærer at arbeidet med detaljreguleringen kan starte.

 • Sier ja til byutvikling i Trondheim

  20.12.2013 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner godkjenner utbygging av fem boligområder i Trondheim kommune. Departementet har lagt vekt på at det er stor lokalpolitisk enighet om at områdene skal bygges ut, og mener avgjørelsen er viktig for å

 • Åpner for fiske av 5 000 tonn makrell i Nord-Norge

  20.12.2013 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  -Makrellen i nord skal bidra til næringsaktivitet på sjø og land, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker

 • Seminar om Europeisk IKT-politikk

  20.12.2013 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  IKT-politikken står øverst på dagsorden i EU. 6. februar kommer EU-topp Robert Madelin til Norge for å fortelle hvorfor. Hva kan Norge lære av EUs Digitale agenda? Og hva kan Europa lære av Norge?

 • Endrer forskrift om veiledet tjeneste

  20.12.2013 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet endrer forskrift om veiledet tjeneste, slik at leger som har utdannelsen fra et annet EØS-land får trygderefusjon dersom de kan dokumentere norsk turnustjeneste eller tilsvarende praktisk tjeneste i et annet land.

 • Fastsettelse av forsinkelsesrente og standardkompensasjon for inndrivelseskostnader fra 1. januar 2014

  20.12.2013 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for første halvår 2014. Rentesatsen skal være 9,50 prosent p.a. Finansdepartementet har videre fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner til 320 kroner.

 • Miljøverndepartementet blir til Klima- og miljødepartementet

  20.12.2013 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  For å tydeliggjøre departementets ansvarsområder, skifter Miljøverndepartementet fra 1. januar 2014 navn til Klima- og miljødepartementet.

Til toppen