Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 23061-23080 av 25735 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Aslak Sira Myhre blir ny direktør for Nasjonalbiblioteket

  23.05.2014 Pressemelding Kulturdepartementet

  Aslak Sira Myhre ble i statsråd fredag utnevnt til direktør for Nasjonalbiblioteket.

 • Reindriftsavtalen 2014 til Stortinget

  23.05.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen har i dag lagt fram for Stortinget St. prp. nr 76 (2008-2009) Om reindriftsavtalen 2009/2010 og om endringer i statsbudsjettet for 2009 m.m

 • Samferdselsministeren leder nordisk-baltisk ministermøte i Stavanger

  23.05.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er vert for et nordisk-baltisk ministermøte i Stavanger, 26. og 27. mai.

 • Klimatopper samlet på Svalbard

  23.05.2014 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  - Vi er inne i en avgjørende periode for internasjonal klimapolitikk. I Ny-Ålesund samlet vi nøkkel-aktører for å diskutere hvordan vi kan dra i samme positive retning, forteller klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

 • Utenriksministeren i debatt fra Kiev

  23.05.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Fredag 23. mai møtes utenriksminister Børge Brende og den danske utenriksministeren Martin Lidegaard i en direkteoverført debatt fra Kiev. Tema er situasjonen i Ukraina og europeisk sikkerhetspolitikk, forholdet Norge-Danmark og nordisk samarbeid i

 • Norge med observatørstatus i rådgivningsgruppa for CBRN-eksplosiver

  23.05.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  På et møte for interessentene i rådgivningsgruppa for kjemiske, biologiske, radioaktive og kjernefysiske eksplosiver 20. mai la Europakommisjonen frem sin nye strategi for bekjempelse av denne typen trusler. Justisråd Thomas Hansen rapporterer.

 • Listhaug i debatt i Stortinget

  23.05.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har deltatt i debatt på Stortinget om representantforslag om at Stavanger Havnesilo blir opprettholdt som kornlager.

 • Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

  23.05.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har

 • Varsler familiemelding

  23.05.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) starter arbeidet med ny familiemelding.

 • Kuppet i Thailand

  22.05.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Det er bekymringsfullt at de militære har overtatt makten i Thailand. Det er nå viktig at det utvises tilbakeholdenhet fra det militærets side, at menneskerettighetene respekteres og at man unngår voldsbruk, sier utenriksminister Børge Brende.

 • Endelig avgjørelse i selsaken

  22.05.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  WTOs ankeorgan har i dag endelig fastslått at EUs selforordning er i strid med sentrale bestemmelser i WTO-regelverket.

 • Åpnet Energiforskningskonferansen i Oslo

  22.05.2014 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tord Lien åpnet i dag Norges Forskningsråds energiforskningskonferanse på Viktoria Kino i Oslo. Temaet for årets konferanse er ”grensesprengende energi”.

 • Gratulerer ny Innovasjon Norge-sjef

  22.05.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  - Jeg vil gratulere Anita Krohn Traaseth med en av de viktigste og mest spennende stillingene i norsk næringsliv, sier næringsminister Monica Mæland.

 • Endelig avgjørelse i selsaken

  22.05.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  WTOs ankeorgan har i dag endelig fastslått at EUs selforordning er i strid med sentrale bestemmelser i WTO-regelverket.

 • Ikrafttredelse av endringene i gjeldsordningsloven og dekningsloven

  22.05.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Stortinget vedtok 25. mars 2014 enkelte endringer i gjeldsordningsloven og dekningsloven. Ved kongelig resolusjon av 14. mai 2014 ble det besluttet at de fleste endringer skal tre i kraft 1. juli 2014.

 • Går inn for å overta Austre Adventfjord

  22.05.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Norske myndigheter arbeider for å sikre Austre Adventfjord for allmennheten.

 • Grensekontrollen vil bli styrket

  22.05.2014 Nyhet Finansdepartementet

  - Samlet sett vurderer jeg grensekontrollen som tilfredsstillende, men jeg er enig med Riksrevisjonen at det er behov for en sterkere og bedre grensekontroll for å bekjempe organisert kriminalitet. Derfor startet vi allerede i mars en omorganisering

 • Handelsavtale med Bosnia-Hercegovina

  22.05.2014 Nyheit Nærings- og fiskeridepartementet

  Stortinget har gitt sitt samtykke til å inngå handelsavtale med Bosnia-Hercegovina.

 • Skal analysere reiselivet

  22.05.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  God politikk for reiselivsnæringen begynner med kunnskap. Nå skal næringsminister Monica Mæland kartlegge verdiskapingen i reiselivet.

 • Målrettet gjødsling av skog som klimatiltak

  22.05.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  De norske skogene tar opp CO2 tilsvarende over halvparten av de norske klimagassutslippene. I klimaforliket, som ble vedtatt av Stortinget i 2012, er det lansert et mål om å bidra til økt karbonopptak gjennom målrettet gjødsling av skog. Samtidig

Til toppen