Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 23141-23160 av 23397 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Kraftig styrking av barnevernet

  08.11.2013 Pressemelding Barne- og familiedepartementet

  Regjeringen foreslår 10 millioner kroner til tiltak som skal gi barn i barnevernet bedre tilpasset skolegang.

 • Gjeninnfører stønad til rimelige hjelpemidler

  08.11.2013 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Personer med nedsatt funksjonsevne får fra 2014 igjen dekket utgiftene til viktige hjelpemidler. - Regjeringen tar grep for dem som trenger det mest. Dette vil gi flere en enklere hverdag, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

 • Økt innsats for personer med nedsatt arbeidsevne

  08.11.2013 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen vil ha flere i jobb og øker antall tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne med 1000 plasser i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet for 2014.

 • Arveavgiften fjernes fra 2014

  08.11.2013 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen vil fjerne arveavgiften på arv og gaver allerede fra 2014. - Arveavgiften rammer ofte de med lave og vanlige lønnsinntekter, og det oppleves som svært urettferdig å måtte betale en høy avgift for å arve et barndomshjem eller familiens

 • Meir til skogvegar og innovasjon

  08.11.2013 Pressemelding Landbruks- og matdepartementet

  I sitt forslag til budsjett for 2014 løyver Høgre - FrP regjeringa meir pengar til bygging av skogsvegar, og foreslår ei ny ordning som skal hjelpe fram gründarane innan landbruks- og matsektoren.

 • Styrker tilbudet til rusavhengige i kommunene

  08.11.2013 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen vil styrke tilbudet til rusavhengige og personer med psykiske lidelser. I tillegg til statsbudsjettet for 2014 foreslår regjeringen å øremerke 343 millioner kroner til kommunale rustiltak, og reversere foreslått kutt til ordningen

 • Ny regjering med ny retning: - En enklere hverdag for innbyggere og næringsliv

  08.11.2013 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen sikrer kommunene en robust og forutsigbar økonomi, og legger til rette for vekst i hele landet. - Vi skal skape en enklere hverdag for både innbyggere og næringsliv gjennom å forenkle, fornye og forbedre tjenestene i offentlig sektor,

 • Mer midler til familievernet og samlivstiltak

  08.11.2013 Pressemelding Barne- og familiedepartementet

  Regjeringen styrker familieverntjenestenes forebyggende arbeid med tre millioner kroner, og tiltak for de mest utsatte barna med to millioner kroner.

 • Regjeringen styrker yrkesfagene

  08.11.2013 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen vil ta sterkere grep for å redusere antall unge som faller fra og ikke gjennomfører videregående utdanning.

 • Statsbudsjettet 2014: Returnerer flere personer uten lovlig opphold

  08.11.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår å bevilge 150 millioner kroner til å øke antall tvangsreturer av personer uten lovlig opphold med 1 800 neste år, fra 4 900 til minst 6 700. Samtidig styrkes Utlendingsdirektoratet med 50 millioner til økt

 • Tilleggsforslag – statsbudsjettet 2014: Økte bevilgninger til veg og bane

  08.11.2013 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringen foreslår økte bevilgninger til veg og bane, med vekt på å bedre sikkerheten og framkommeligheten. Oppgradering og økt vedlikehold i vegtunneler er særlig prioritert, sammen med økt vedlikehold av vegdekke og bevilgninger til gang- og

 • Regjeringen vil innføre gaveforsterkningsordning

  08.11.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  - Vi vil spre makten i kulturlivet. En gaveforsterkningsordning vil bidra til dette, sier kulturminister Thorhild Widvey.

 • Bedre kvalitet i høyere utdanning

  08.11.2013 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen vil øke grunnfinansieringen av universiteter og høyskoler med 100 millioner kroner, og det foreslås 50 millioner til nytt og bedre utstyr ved ingeniørutdanningene. Samtidig økes utdanningsstøtten mer enn i noe annet enkeltår de siste 10

 • Regjeringen sikrer permanent finansiering av MJK på nasjonal beredskap

  08.11.2013 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Regjeringen foreslår å øke bevilgningen for å finansiere Marinejegerkommandoens nasjonale beredskap med 8,5 millioner kroner i 2014 i forhold til 2013-budsjettet. Bevilgningsøkningen sikrer at MJKs nasjonale beredskap ikke rammer annen operativ

 • Tilleggsmandat til Scheel-utvalget

  08.11.2013 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet ber utvalget også vurdere forslag som gir netto skattelettelser, ikke bare provenynøytrale forslag.

 • Skog 22 er i gang

  08.11.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Arbeidet i strategigruppen for SKOG22 ble diskutert i et møte mellom landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og strategigruppens leder Gunnar Olofsson på torsdag. Oppstartsmøte er 19. november, og gruppen skal levere sin rapport i løpet av 2014.

 • Prisdryss på NOKUTs jubileumskonferanse

  08.11.2013 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  På NOKUTs jubileumskonferanse i dag ble fremragende utdanning satt pris på. Norges Handelshøgskole (NHH) ble i dag tildelt Utdanningskvalitetsprisen for 2013 og tre nye sentre ble tildelt status som Sentre for fremragende utdanning (SFU).

 • Vekeplan for statsråden veke 46

  08.11.2013 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Kvar veke vert utdrag av vekeplanen til landbruks- og matminister Sylvi Listhaug lagt ut på nettsida til Landbruks- og matdepartementet.

 • Søk i dokumentarkivet på regjeringen.no

  08.11.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler fra tidligere regjeringer finner du i dokumentarkivet. Dokumentarkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

 • USA og Norge styrker samarbeidet om karbonfangst

  07.11.2013 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  USAs energiminister Ernest Moniz og olje- og energiminister Tord Lien er enige om å forsterke samarbeidet mellom testsentre for karbonfangst. Hensikten er å påskynde utviklingen av teknologier som må til for å lykkes.

Til toppen