Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 23221-23240 av 23909 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Felles pressemelding med norsk og dansk UD: Danmark og Norge tilbyr å frakte kjemiske våpen ut av Syria

  06.12.2013 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  På grunnlag av vedtak i FNs sikkerhetsråd og OPCW har Norge og Danmark sagt seg villige til å yte et felles bidrag til uttransportering av kjemiske stridsmidler fra Syria. Denne felles operasjonen skal omfatte fregatter og spesialiserte

 • Profilerer Norge på Grüne Woche i Berlin

  06.12.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet profilerer norsk mat og reiseliv fra 17. - 26. januar 2014 på messen Grüne Woche i Berlin. Grüne Woche er en av verdens største forbrukermesser for mat og landbruk med nær 400.000 besøkende.

 • Vernede fiskefartøyer får tillatelse til å drive fritidsfiske

  06.12.2013 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og kystdepartementet legger nå til rette for at vernede fiskefartøyer gis mulighet til å få inntekter fra fritidsfiske, og at fartøyene dermed blir ivaretatt og brukt.

 • Røe Isaksen settestatsråd for Widvey

  06.12.2013 Nyhet Statsministerens kontor

  Kongen har i statsråd i dag oppnevnt statsråd Torbjørn Røe Isaksen som settestatsråd for statsråd Thorhild Widvey i Kulturdepartementet. Oppnevningen gjelder ved behandlingen av saker som berører Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet og stiftelsen

 • Regjeringen vil prøve ut 110 km/t på E18 i Vestfold

  06.12.2013 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - I regjeringsplattformen erklærte vi at regjeringen vil øke fartsgrensene på de tryggeste motorveistrekningene til 110 km/t basert på faglige råd. Vegdirektoratet har anbefalt å prøve dette ut på E18 i Vestfold. Bilistene skal etter planen kunne

 • Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene

  06.12.2013 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringens budsjettforslag og stortingsbehandlingen av forslaget har ført til endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene.

 • Nelson Mandela var en moralsk leder for verden

  06.12.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Nelson Mandela var ikke bare en leder for Sør-Afrika, men en moralsk leder for hele verden. Vi bør hedre Mandelas minne ved å strekke oss etter hans idealer om fred og forsoning, sier utenriksminister Børge Brende.

 • Norge etterlyser fiskefartøy

  06.12.2013 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Norge, Australia og New Zealand har varslet INTERPOLs 190 medlemsland om et utenlandsk fiskefartøy som mistenkes for utstrakt organisert fiskerikriminalitet.

 • Utenriksminister Brende i Bahrain

  06.12.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksministeren skal delta på "The Manama Dialogue" om regional sikkerhet i Bahrain 6.-8.-desember 2013. International Institute for Strategic Studies i London står som arrangør.

 • Etablering av retningslinjer for private sikkerhetsselskaper

  06.12.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Bruken av private sikkerhetsselskaper i væpnet konflikt har økt kraftig. Det har vært flere episoder hvor private aktører har opptrådt i strid med folkerettens prinsipper. Norge og en gruppe land har derfor jobbet for å opprette et sett med

 • Dialogmøte: Hvordan forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme blant ungdom?

  06.12.2013 Pressemelding Barne- og familiedepartementet

  Invitasjon til pressen Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne leder dialogmøte med frivillige organisasjoner og miljøer som er i kontakt med unge mennesker: Mandag, 9. desember kl. 1500- 1700, R5, Akersgata 59. Fotomulighet ved

 • Positive resultater fra Barentsrådets miljøvernministermøte

  06.12.2013 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Miljøvernministermøtet under Barentsrådet, som ble avholdt 4.-5. desember i Inari i Nord-Finland, vedtok en klimahandlingsplan for Barentssamarbeidet og ”friskmeldte” tre av de såkalte miljø ”hot spots” på listen over de mest alvorlige

 • Priv. til red.: Helse- og omsorgsminister Bent Høie til Tromsø og Bodø

  06.12.2013 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Tirsdag 10.12. besøker statsråden Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø og Helse Nord RHF i Bodø. Han vil også møte ansatte og brukere ved Jobbhuset i Bodø Program: Tromsø Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Tromsø. Adresse: Sykehusvegen 38

 • Ingen endring av vedtaket om reduksjon i tariffene i gasstransportsystemet Gassled

  06.12.2013 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tord Lien endrer ikke vedtaket om å redusere tariffene i gasstransportsystemet Gassled. Vedtaket, som trådte i kraft 26.juni i år, innebærer at tariffene for nye transportavtaler blir redusert etter 1.10.2016. Tariffene for

 • Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 50, 2013

  06.12.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 50, 2013.

 • Vinnere av frekvensressurser i 800-, 900- og 1800 MHz-auksjonen

  06.12.2013 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Telenor Norge AS, TeliaSonera Norge AS og Telco Data AS har sikret seg frekvenser i auksjonen. Dekningsblokken blir tildelt TeliaSonera Norge som dermed forplikter seg til å oppfylle dekningskravet på 98 prosent befolknings­dekning innen fem år. De

 • Verden har mistet sitt største politiske forbilde

  06.12.2013 Pressemelding Statsministerens kontor

  - Det er med dyp sorg jeg har mottatt budskapet om at Nelson Mandela er død. På vegne av regjeringen vil jeg uttrykke vår medfølelse med hans enke Graça Machel, øvrige familie, regjeringen i Sør-Afrika og det sørafrikanske folk, sier statsminister

 • Norge øker sin humanitære støtte til Den sentralafrikanske republikk

  05.12.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Jeg er svært bekymret for den sikkerhetsmessige og humanitære situasjonen i Den sentralafrikanske republikk. Det er viktig for befolkningen at FNs sikkerhetsråd i dag har vedtatt å forsterke den internasjonale stabiliseringsinnsatsen, sier

 • Anker ikke dommen i Krokann-saken

  05.12.2013 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Miljøverndepartementet har besluttet ikke å anke dommen fra Frostating lagmannsrett i den såkalte Krokann-saken. Dommen gjelder erstatning for tap av sau på beite på grunn av rovdyr. Regelen er at saueeier har rett til erstatning for tap som er

 • Rapporter om IFEs nukleære virksomhet

  05.12.2013 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og handelsdepartementet har mottatt to utredninger om Institutt for energiteknikks (IFE) nukleære virksomhet.

Til toppen