Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 23241-23260 av 27547 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Konferanse mot radikalisering og voldelig ekstremisme

  13.10.2014 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet inviterer til konferanse mot radikalisering og voldelig ekstremisme i Oslo 6. november.

 • Utlysing: Bulgaria søker norske fornybar-partnarar

  13.10.2014 Nyheit Utenriksdepartementet

  Om lag 70 prosent av Bulgarias energiforbruk vert dekt gjennom import, mellom anna frå Russland. For å auke bruken og produksjonen av fornybar energi, søker Bulgaria etter norske partnarar.

 • Konsesjon til strømkabler til Tyskland og Storbritannia

  13.10.2014 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har i dag gitt Statnett konsesjon til to nye utenlandsforbindelser for kraft, en til Tyskland og en til Storbritannia. Til sammen vil dette øke Norges kapasitet for kraftutveksling med utlandet med nesten 50 prosent.

 • Menneskerettighetskonferanse i Oslo

  13.10.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Noen av verdens fremste eksperter på kunnskap om forholdene for frihetsberøvede kommer til Oslo når Utenriksdepartementet, Sivilombudsmannen og Europarådet inviterer til konferanse 28. oktober.

 • - Vannkraft er ryggraden i norsk kraftproduksjon

  13.10.2014 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tord Lien åpnet fredag Brokke Nord-Sør og Skarg kraftverk. Kraftverket og damanlegget bidrar til betydelig ny regulerbar vannkraft i Otravassdraget. Utbyggingen vil årlig gi om lag 175 gigawattimer (GWh) fornybar energi, nok

 • 35 milliarder kroner til Palestina

  12.10.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  På dagens giverlandskonferanse for Gaza og Palestina i Kairo ble det lovet støtte på til sammen 35 milliarder kroner til Palestina. - Dette solide resultatet viser massiv internasjonal støtte til det palestinske folk. Det er et sterkt signal om at

 • Gaza: Tydelige krav fra giverne

  12.10.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Gaza-krigen i sommer viser at voldsspiralen må brytes. Fundamentale grep må til for å åpne Gaza og skape vekst og utvikling for befolkningen. Dette krever ny politikk både fra Israel og palestinerne, sier utenriksminister Børge Brende.

 • Norge og Egypt leder giverkonferanse for Gaza

  11.10.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Nærmere 90 land og internasjonale organisasjoner møtes søndag 12. oktober i Kairo for å samle støtte til Palestina og gjenoppbyggingen av Gaza. Konflikten i Gaza i sommer varte i 51 dager og kostet over 2100 mennesker livet.

 • Priv. til red.: : Statsministerens program veke 42

  10.10.2014 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren tek denne veka mellom anna i mot Indias president Pranab Mukherjee til samtale i Regjeringas representasjonsanlegg.

 • Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 42

  10.10.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 42, 2014.

 • Innspillsmøte om primærhelsetjenesten

  10.10.2014 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Til våren skal regjeringen legge fram en stortingsmelding om primærhelsetjenesten. Statssekretær Lisbeth Normann inviterte til et nytt innspillsmøte 3. oktober for å få råd og anbefalinger til hvordan pasienten kan få et bedre tilbud i

 • Bedre grunnlag for kontroll av bostøtte

  10.10.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil gi Husbanken bedre muligheter til å kontrollere bostøtteordningen. Departementet sender nå på høring forslag til endringer i loven. - Bostøtten er et viktig sosialt og velferdspolitisk virkemiddel. Den

 • Forenkler organiseringen av Mattilsynet

  10.10.2014 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår i statsråd 10. oktober endringer i matloven som legger til rette for en forenkling av organiseringen av Mattilsynet.

 • Ekspertutvalg om flerårige budsjetter

  10.10.2014 Nyhet Finansdepartementet

  Regjeringen har i dag utnevnt utvalget som skal vurdere behovet for flerårige budsjetter på utvalgte områder og et tydeligere skille mellom investeringer og drift i budsjettet.

 • Regelmessig dialog med EU om TTIP

  10.10.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  En transatlantisk handelsavtale mellom EU og USA vil kunne få betydelige konsekvenser for Norge. - Det er derfor positivt at EU har imøtekommet Norges ønske om å ha en regelmessig dialog om forhandlingene, sier statssekretærene Ingvild Næss Stub i

 • Rapport om praktisering av naturmangfoldloven

  10.10.2014 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Rapport om praktiseringen av naturmangfoldloven viser at loven fungerer som et verktøy for å ta vare på natur og at det i hovedsak ikke er store problemer knyttet til praktiseringen av loven.

 • Forenkler organiseringen av Mattilsynet

  10.10.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen foreslår i statsråd 10. oktober endringer i matloven som legger til rette for en forenkling av organiseringen av Mattilsynet.

 • Statskog SF skal utrede privatisering av skogvirksomheten

  10.10.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statskog SF er i foretaksmøte i dag bedt om å belyse ulike modeller for privatisering og organisering av Statskog SFs skogvirksomhet på økonomisk drivbare arealer, og økonomiske og praktiske konsekvenser av modellene. Dette omfatter videreføring

 • Barneministeren gratulerer fredsprisvinnerne

  10.10.2014 Pressemelding Barne- og familiedepartementet

  - Jeg ble veldig glad for å høre at Kailash Satyarthi og Malala Yousafzai har fått Nobels Fredspris. Dette anerkjenner hvor viktig arbeidet for barns rettigheter er, sier barneminister Solveig Horne (FrP).

 • Priv. til red.: : Statsråd Vidar Helgesens program veke 42

  10.10.2014 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsråden deltek denne veka på møte i Stortingets Europautval, der han mellom anna skal orientere om regjeringa si haldning til det føreslåtte rammeverket for EUs klima- og energipolitikk mot 2030.