Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 23261-23280 av 24473 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Justis- og beredskapsministeren til Flatanger

  28.01.2014 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen, som er på reise i Nord- og Sør-Trøndelag, reiser i ettermiddag til brannstedet i Flatanger.

 • Gresk statsminister: – Takk for støtten, Norge!

  28.01.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Norge har spilt en viktig rolle i å hjelpe de landene som er i økonomisk tilbakegang i Europa og som har behov for hjelp, sier den greske statsministeren Antonis Samaras i en videohilsen til Europaportalen.

 • Nye tall for barnebortføringer

  28.01.2014 Nyhet Barnebortføring

  74 barn ble bortført fra Norge til utlandet i fjor, mens 29 barn ble bortført til Norge. Det er en økning sammenlignet med tidligere år.

 • Nye tall for barnebortføringer

  28.01.2014 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  74 barn ble bortført fra Norge til utlandet i fjor, mens 29 barn ble bortført til Norge. Det er en økning sammenlignet med tidligere år.

 • Våre nasjonale matskatter

  28.01.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Beskyttede betegnelser er en offentlig merkeordning som sikrer at norske matskatter får den beskyttelsen og anerkjennelse de fortjener. I dag har 23 norsk matprodukter fått Beskyttet Betegnelse og vi har fått den første doktorgraden om

 • Benjaminprisen 2013 til Brandengen barneskole

  28.01.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen delte i dag ut Benjaminprisen 2013 til Brandengen barneskole i Drammen for konkret og langsiktig arbeid mot rasisme og diskriminering.

 • Overgangsregler for oppbevaring av regnskapsdokumentasjon

  28.01.2014 Nyhet Finansdepartementet

  Endringen i bokføringsloven som reduserer oppbevaringstiden for primærdokumentasjon til fem år trer i kraft 1. februar 2014. Finansdepartementet har i dag fastsatt forskrift om overgangsregler.

 • E16 Skaret – Hønefoss og Ringeriksbanen: Samordnet planlegging og utbygging

  28.01.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - For å sikre en effektiv fremdrift i den videre planleggingen av både E16 Skaret - Hønefoss og Ringeriksbanen har Samferdselsdepartementet nå gitt Statens vegvesen og Jernbaneverket i oppdrag å avklare og samordne viktige spørsmål som gjelder

 • Satsing på kommunalt barnevern 2014

  28.01.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  I statsbudsjettet for 2014 er 85 millioner kroner øremerket en ytterligere styrking av det kommunale barnevernet. Hoveddelen av beløpet skal gå til nye stillinger. I tillegg skal det kommunale barnevernet styrkes gjennom kompetanse- og

 • Besøk i Sola og Hå kommune

  28.01.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Fredag 31. januar besøker statsråd Solveig Horne Sola og Hå kommune. Arbeidet med bosetting vil være et sentralt tema under besøket.

 • Kommunenes rapportering på barnevernfeltet

  28.01.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Det har blitt flere ansatte og bedre kapasitet i barnevernet, viser kommunenes rapporteringer til fylkesmennene og departementet for første halvår 2013.

 • 5,2 millioner kroner i støtte til nasjonale minoriteters organisasjoner

  28.01.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Regjeringen ønsker at nasjonale minoriteter skal få utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Innsatsen de nasjonale minoritetenes interesseorganisasjoner gjør er et viktig bidrag i dette arbeidet. Regjeringen støtter derfor

 • Regjeringen støtter kvenske språk- og kulturprosjekter - Kväänin eli kainun kieli- ja kulttuuriprošektit saađhaan hallitukselta rahhaa

  28.01.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Kvensk er et truet språk og det er behov for tiltak som er med på å bevare og utvikle språket. For å få flere til å bruke kvensk språk er vi avhengig av aktiviteten som blir gjort i lokalmiljøene. Jeg er derfor glad for at regjeringen kan gi

 • En million kroner til nasjonale minoriteters prosjekter

  28.01.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - De nasjonale minoritetenes kultur er en viktig del av det norske kulturmangfoldet. Regjeringen ønsker derfor å støtte ulike prosjekter som er med på å bygge opp og formidle de nasjonale minoritetenes kultur, sier statssekretær Anders Bals i

 • Brende gratulerer Tunisia med ny grunnlov

  27.01.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Det er svært gledelig at Tunisia har vedtatt en grunnlov som sikrer grunnleggende menneskerettigheter og demokratiske prinsipper, sier utenriksminister Børge Brende.

 • Uken som var – uke 4

  27.01.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Et par stjålne underbukser, en politiker som jobber på lag med satiremakere og en champagnekork til besvær er blant sakene vi har merket oss den siste uken.

 • Ber NAV endre permitteringspraksis

  27.01.2014 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson vil ha en rask forskriftsendring som skal klargjøre regelverket om dagpenger under permitteringer.

 • Styrket innsats mot radikalisering og voldelig ekstremisme

  27.01.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Radikalisering og voldelig ekstremisme er en økende trussel mot EU. Europakommisjonen har kommet med ti anbefalinger til medlemslandene om hvordan de kan styrke det forebyggende arbeidet. Flere av disse er relevante for Norge.

 • Forslag til klima- og energirammeverk 2020-2030

  27.01.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  I sitt forslag til klima- og energirammeverk 2020-2030, foreslår Europakommisjonen utslippskutt for klimagasser på 40 prosent, et mål på EU-nivå for fornybar energi på 27 prosent og reform av klimakvotesystemet. Energiråd Bjørn Ståle Haavik og

 • Norge deltok på COSAC-møte i Aten

  27.01.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Stortingsrepresentantene Sylvi Graham (H) og Svein Roald Hansen (Ap) deltok 26. til 27. januar på et interparlamentarisk EU-møte i Aten.

Til toppen