Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 23281-23300 av 23937 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Kunnskapsdepartementet har oppnevnt nye styreledere og styremedlemmer

  05.12.2013 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet har oppnevnt nye styreledere og styremedlemmer for universiteter og høyskoler. Departementet har også oppnevnt personlige varamedlemmer.

 • Priv. til red.: Sameministeren møter Sametingspresidenten

  05.12.2013 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Mandag 9. desember møter kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner Sametingspresident Aili Keskitalo. Det blir det første møtet mellom de to etter at Sanner overtok ansvaret for samepolitikken etter regjeringsskiftet og Keskitalo ble valgt

 • Erklæring om beskyttelse av isbjørn undertegnet i Moskva

  04.12.2013 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Statssekretær Lars Andreas Lunde i Miljøverndepartementet og representanter for de andre fire isbjørnlandene Canada, Danmark (Grønland), USA og Russland undertegnet i dag en ministererklæring om videre samarbeid om beskyttelse av isbjørn.

 • NEFAB-rådet møttes i Oslo

  04.12.2013 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  NEFAB-rådet møttes for fjerde gang i Oslo, 27. november 2013. Rådet drøftet spørsmål om ytelseskrav, engelsk som luftromspråk, samarbeid med andre land og den videre utviklingen av NEFAB-samarbeidet.

 • - Forskningsmiljøene spiller en sentral rolle

  04.12.2013 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tord Lien innledet onsdag på petroleumsteknologikonferansen OG21 Forum i Oslo.

 • Etikkprisen til Sula kommune

  04.12.2013 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie og leder i KS, Gunn Marit Helgesen, delte i dag ut årets etikkpris til Sula kommune.

 • Om snøscooterforsøket

  04.12.2013 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Spørsmål og svar om snøscooterforsøket.

 • Stipender til skogfagstudenter

  04.12.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I samarbeid med Skoglauget delte landbruks- og matminister Sylvi Listhaug ut 300 000 kroner i stipend til fem skogfagstudenter fra Universitetet for miljø og biovitenskap i dag.

 • AgustaWestland tildelt kontrakt om levering av nye redningshelikoptre

  04.12.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  AgustaWestland er i dag tildelt kontrakt om levering av 16 nye redningshelikoptre til Norge. Kontrakten vil sørge for en betydelig styrking av den offentlige redningstjenesten, og sikre god beredskap i hele landet.

 • Forslag om ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

  04.12.2013 Pressemelding Finansdepartementet

  Banklovkommisjonen overleverte i dag en utredning med utkast til regler om ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger til finansminister Siv Jensen.

 • Konferanse om partnerskapet i NAV-kontorene

  04.12.2013 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  KS, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Arbeidsdepartementet inviterer i fellesskap til en dagskonferanse om partnerskapet mellom stat og kommune i NAV-kontoret.

 • Statsministeren i Aten

  04.12.2013 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Solberg møtte 3. desember sin greske kollega Antonis Samaras i Aten. Statsministeren møter regelmessig sin kollega i det innkommende EU-formannskapslandet.

 • Signerte samarbeidsavtale om transportfly

  04.12.2013 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarsministrene i de nordiske landene signerte en avtale om å samarbeide om transportfly. Avtalen ble signert under det nordiske forsvarsministermøtet i Helsinki, 3. -4. desember 2013. -Samarbeidet kan gi økt operativ effekt til bedre pris. Til

 • Utenriksminister Brende til OSSE-møte i Kiev 5.-6. desember

  04.12.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende deltar på det årlige utenriksministermøtet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). Møtet finner sted i Kiev, Ukraina 5.-6. desember 2013 i forbindelse med det ukrainske formannskapet.

 • HL-senteret skal utrede roms Holocaust

  04.12.2013 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Hva skjedde med norske rom under Holocaust? Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) skal nå utrede historien om roms under andre verdenskrig. Utredningen gjennomføres på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og

 • Hvordan få gevinster av digitalisering i staten?

  03.12.2013 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Digitalisering gir gevinster, både for innbyggere og næringsliv. Gjort på riktig måte gir det gevinster også for forvaltningen. Hvordan sørger vi for å få det til?

 • Seminar om produktivitetsutviklingen – sentrale utviklingstrekk og drivkrefter

  03.12.2013 Nyhet Finansdepartementet

  Mandag 9. desember 2013 arrangerte Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål seminar om produktivitetsutviklingen i Norge, med vekt på sentrale utviklingstrekk og drivkrefter.

 • Besøkte EU

  03.12.2013 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg hadde i dag møter med EU-kommisjonens president, Jose Manuel Barosso og presidenten i Det europeiske råd Herman Van Rompuy i Brussel.

 • Samferdselsministeren møtte sin svenske kollega

  03.12.2013 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen møtte i dag den svenske infrastrukturministeren Catharina Elmsäter-Svärd.

 • Landbruks- og matminister Listhaug i Troms

  03.12.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Tross storm og uvær har landbruks- og matminister Sylvi Listhaug gjennomført et svært vellykket bedriftsbesøk hos Aron Mat på Kvaløya og på Inn på tunet- gårdene Nordgården og Widding, Berg på fastlandssida.

Til toppen