Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 23301-23320 av 23431 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Ungdom er Nordens fremtid

  29.10.2013 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg møtte i dag sine nordiske kolleger i tilknytning til Nordisk råds sesjon i Oslo. De nordiske statsministrene drøftet blant annet samarbeid i nordområdene og aktuelle utenriks- og sikkerhetspolitiske spørsmål. I

 • Politikerne skal utforme fiskeripolitikken

  29.10.2013 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  I Volstad-saken om tidsbegrensinger på de såkalte strukturkvotene slo Høyesterett forrige uke klart og tydelig fast at det er politikerne som utformer fiskeripolitikken, og ikke domstolene. Dette var ikke en dom mot noen partiers politikk, men en

 • Listhaugs tidligere kunderelasjoner: Innsyn og habilitet

  29.10.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har i går behandlet flere saker knyttet til listen over Sylvi Listhaugs kunderelasjoner fra den tiden hun arbeidet i First House.

 • Rekordmange elever med på Smakens uke

  29.10.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Denne uken deltar rekordmange elever i Smakens Uke 2013. Hele 20.228 elever deltar i år. Det tilsvarer om lag en tredjedel av landets 6.-klassinger.

 • Delte ut Sofieprisen til McKibben

  29.10.2013 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  -Bill McKibben har satt global oppvarming på dagsordenen over hele verden, sa klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft da hun mandag delte ut Sofieprisen, den aller siste.

 • Om Forsvarsbyggs salg av overflødig eiendom

  29.10.2013 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Salg av overflødig forsvarseiendom har vært pålagt av Stortinget og skjer innenfor et regelverk fastsatt ved kongelig resolusjon. Siden forsvarsomstillingen startet rundt 2001, har det vært mer enn tusen avhendingsprosjekter. Riksrevisjonen har hatt

 • Barentsrådets vedtak fra Tromsø

  29.10.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Barentsrådet vedtok et kommuniké der viktige resultater av det norske barentsformannskapet ble omtalt i tillegg til en felles transportplan for Barentsregionen, kultursatsing og etableringen av et Barents sommeruniversitet.

 • Mer åpenhet om nasjonale prøver

  29.10.2013 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ønsker større åpenhet rundt resultater fra nasjonale prøver slik at kommuner og foreldrene kan bruke dem aktivt for å lage en enda bedre skole.

 • Ny nasjonal havneoversikt

  29.10.2013 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Brukerne av norske havner har behov for detaljert informasjon om havnene og de enkelte kaienes fasiliteter når de planlegger sine anløp. Den nasjonale havneoversikten gir denne informasjonen på en enkel og effektiv måte.

 • Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

  29.10.2013 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har

 • Presseinvitasjon/priv. til red.: Nordisk finansministermøte i Oslo

  29.10.2013 Pressemelding Finansdepartementet

  De nordiske finansministrene møtes i Oslo torsdag 31. oktober. Pressen er velkommen til å møte ministrene etter møtet.

 • NATO viktig for Norges sikkerhet

  29.10.2013 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Opinion utførte denne måneden en meningsmåling for Folk og Forsvar om nordmenns holdning til NATO og annet internasjonalt forsvarssamarbeid.

 • Presseinvitasjon: Første besøk i felt som forsvarsminister

  29.10.2013 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Fredag 1. november vil forsvarsminister Ine Eriksen Søreide besøke Hans Majestet Kongens Garde. Dette er første gang Eriksen Søreide besøker en operativ avdeling i Forsvaret etter at hun ble forsvarsminister.

 • Vurdering av høringsinnspill til frekvensauksjon i 800, 900 og 1800 MHz-båndene og invitasjon til auksjonsdeltagelse i desember

  28.10.2013 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Post- og teletilsynet (PT) har gjennomført en høring av forslag til auksjonsregler og utkast til frekvenstillatelser (i perioden 14. august - 30. september 2013). Høringen handlet om auksjonen av frekvensressurser i 800, 900 og 1800 MHz-båndene.

 • Tett oppfølging av hvitfisknæringa

  28.10.2013 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Elisabeth Aspaker møtte i dag Mattilsynet, Sjømatrådet og representanter for FHL, NSL og Fiskekjøpernes Forening for å diskutere oppfølgingen av Mattilsynets nasjonale tilsynsprosjekt om hygiene i hvitfisknæringen.

 • Olje- og energiminister Tord Lien åpnet Fjernvarmedagene

  28.10.2013 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tord Lien holdt mandag åpningsinnlegget under Fjernvarmedagene på Scandic Hotel Fornebu i Oslo.

 • Isaksen og Solberg besøkte Bjørnholt videregående skole

  28.10.2013 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og statsminister Erna Solberg besøkte Bjørnholt skole i Oslo for å høre mer om hvordan skolen arbeider mot frafall.

 • Utlysing: Tiltak for å styrke samarbeidet med Bulgaria

  28.10.2013 Nyheit Utenriksdepartementet

  Har du eller organisasjonen din erfaring frå å kjempe mot narkotika blant unge? Eller om korleis historieundervisning best kan nyttast for å fremje fleirkulturell forståing?

 • Uken som var – uke 43

  28.10.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  En sykkelentusiast som syklet til topps i Atomium, det som trolig er Europas mest positive politiker, kunsttyven som mente at museet oppfordret til innbrudd og meldingen om at det om noen år vil være flere legofigurer enn mennesker på jorden, var

 • Statusrapport for finans- og skattepolitikk i EU oktober 2013

  28.10.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  EU fortsetter arbeidet med den økonomiske og monetære unionen, 2014-budsjettet og langtidsbudsjettet, samt skattlegging av den digitale økonomien og tiltak mot aggressiv skatteplanlegging. Finansrådene Lars-Erik Østby og Astrid Erlingsen ved

Til toppen