Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 23841-23860 av 25181 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Brev til Finanstilsynet om retningslinjer for boliglån

  06.02.2014 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag sendt brev til Finanstilsynet om retningslinjene for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål. Departementet klargjør at det i en del tilfeller kan være forsvarlig å gi boliglån til førstegangs boligkjøpere med

 • Blåfjelldal til Surnadal

  06.02.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Statssekretær Blåfjelldal innleiar om regjeringa sine mål for landbruket på landbrukskonferanse i Surnadal på Nordmøre fredag 7. februar.

 • Læhkoeh biejjine – Vuorbbe biejvijn – Lihkku beivviin – Gratulerer med dagen!

  06.02.2014 Nyhet Statsministerens kontor

  - I dag markerer vi samefolkets dag, og jeg gratulerer alle samer med dagen, sier statsminister Erna Solberg. Samenes kultur og de samiske språkene har vært en viktig del av mangfoldet i landet vårt helt siden statsdannelsen. Det beriker også vår

 • Ledet kriseoperasjon for EU

  05.02.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Etter tyfonen Haiyan på Filippinene i november ledet Ørjan N. Karlsson et kriselag i regi av EUs samordningsmekanisme for sivil krisehåndtering og beredskap. Han ble dermed første nordmannen som har ledet en slik operasjon på EU-nivå.

 • Priv. til red.: Finansminister Siv Jensen om retningslinjer for boliglån

  05.02.2014 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen innleder torsdag 6.februar kl. 09.15 på EFF dagen, Lysebu hotell, Oslo. Her vil hun blant annet omtale sitt svarbrev til Finanstilsynet om retningslinjene for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål.

 • Samefolkets dag 6. februar 2014

  05.02.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Statssekretær Anders Bals i Kommunal- og moderniseringsdepartementet er regjeringens representant i Tromsø under feiringen av Samefolkets dag 6. februar 2014.

 • Fiskeriministeren om leveringsplikt i Stortinget

  05.02.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Elisabeth Aspaker slo fast at ordninga med leveringsvilkår står fast, då ho svarte på spørsmål i spørjetimen i Stortinget onsdag.

 • Forsvarsministeren besøkte Ørland

  05.02.2014 Nyhet Forsvarsdepartementet

  -Det er viktig for meg å få innsikt i lokale forhold og å få kunnskap om muligheter og utfordringer slik de oppleves lokalt, sa forsvarsminister Ine Eriksen Søreide etter besøket på Ørland hovedflystasjon.

 • Kva skal til for å utrydde ekstrem fattigdom?

  05.02.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Statsministeren og utanriksministeren møter frivillige organisasjonar fredag 7. februar for å drøfte FNs utviklingsmål.

 • Styrket samarbeid mot doping

  05.02.2014 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  - Jeg er veldig glad for at vi nå styrker og formaliserer samarbeidet mellom politiet og Antidoping Norge, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

 • Skal finne tidstyvene i skolen

  05.02.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet og KS starter nå et prosjekt for å få oversikt over de samlede kravene til rapportering og dokumentasjon i skolen.

 • Mjølkekvoter i spørjetimen på Stortinget

  05.02.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP) svarte på spørsmål frå representantantane Knut Storberget (Ap) i spørjetimen på Stortinget i dag.

 • Foreløpige tilrådninger fra SKOG22

  05.02.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  De foreløpige tilrådningene fra strategigruppen i SKOG22 tar for seg områder som transport og logistikk, skatt og avgifter, miljø og klima, samt forskning og innovasjon.

 • Nasjonalt samarbeid om ehelse-konferanse

  05.02.2014 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  IKT-Norge og Helse- og omsorgsdepartementet har blitt enige om at de i fellesskap skal arrangere en nasjonal ehelse-konferanse i begynnelsen av november 2014.

 • Utlysing: Stipend for å studere i Polen

  05.02.2014 Nyheit Utenriksdepartementet

  Har du lyst til å studere i Polen? Norske studentar kan no søke om utdanningsstipend gjennom EØS-midla.

 • Mattilsynet har gjennomført tilsynsprosjekt om mathygiene

  05.02.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Mattilsynet har gjennomført et tilsynsprosjekt der de har sett på rutiner for å forebygge at bakterien Listeria skal kunne finnes i mat som skal spises uten ytterligere bearbeiding eller varmebehandling. I alt 452 virksomheter som lager varer som

 • Konkurransekraft for norske arbeidsplasser

  05.02.2014 Nyhet Statsministerens kontor

  Regjeringens mål er å skape rom for vekst, trygge fremtidens velferd og gi folk og næringsliv større valgfrihet. For å lykkes må vi styrke norsk konkurransekraft på sikt slik at man kan skape flere og tryggere arbeidsplasser.

 • Evaluerer fylkesnemndene

  05.02.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Fylkesnemndene har ikke vært helhetlig evaluert siden starten i 1993. Det gjør barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) nå noe med.

 • Norge kan bli verdensledende innen grønn vekst

  05.02.2014 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Næringslivsledere møtte klima- og miljøminister Tine Sundtoft til debatt om hvordan komme i gang med det grønne skiftet i Norge. Sundtoft dro med dette møtet på Litteraturhuset i Oslo i gang en iderunde med næringslivet, forsknings- og finansmiljøer

 • Norges nasjonalrett 2014 – vinn en iPad Air

  05.02.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug inviterer til å kåre Norges nasjonalrett i jubileumsåret for Norges Grunnlov. Blant alle de innsendte forslagene trekkes det ut tre heldige vinnere som hver får en iPad Air.

Til toppen