Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 23861-23880 av 24521 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Frivillighetsprisen 2013 tildelt de frivillige ved ”Spelet om Heilag Olav”

  05.12.2013 Nyhet Kulturdepartementet

  - Årets prisvinner er en bærebjelke i lokalt kultur- og organisasjonsliv. De skaper nærhet og stolthet til lokal og nasjonal historie, og de er et forbilde for samarbeid mellom frivillige og profesjonelle.

 • Delte erfaringer fra norsk seniorpolitikk

  05.12.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Europakommisjonen inviterte nylig arbeids- og sosialråd Finn Ola Jølstad til en konferanse i Brussel for å fortelle om norske erfaringer fra det seniorpolitiske feltet.

 • Høring om ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

  05.12.2013 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag sendt på høring Banklovkommisjonens utredning med utkast til regler om ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger.

 • Enighet på Bali viktig for handelssystemets fremtid

  05.12.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Enighet på Bali er viktig for å kunne gjenoppta Doha-runden, slik at WTO kan sikre en friere, mer rettferdig og åpnere verdenshandel, sa statssekretær Morten Høglund i Norges hovedinnlegg under Verdens handelsorganisasjons ministerkonferanse på

 • Kunnskapsdepartementet har oppnevnt nye styreledere og styremedlemmer

  05.12.2013 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet har oppnevnt nye styreledere og styremedlemmer for universiteter og høyskoler. Departementet har også oppnevnt personlige varamedlemmer.

 • Priv. til red.: Sameministeren møter Sametingspresidenten

  05.12.2013 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Mandag 9. desember møter kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner Sametingspresident Aili Keskitalo. Det blir det første møtet mellom de to etter at Sanner overtok ansvaret for samepolitikken etter regjeringsskiftet og Keskitalo ble valgt

 • Erklæring om beskyttelse av isbjørn undertegnet i Moskva

  04.12.2013 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Statssekretær Lars Andreas Lunde i Miljøverndepartementet og representanter for de andre fire isbjørnlandene Canada, Danmark (Grønland), USA og Russland undertegnet i dag en ministererklæring om videre samarbeid om beskyttelse av isbjørn.

 • NEFAB-rådet møttes i Oslo

  04.12.2013 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  NEFAB-rådet møttes for fjerde gang i Oslo, 27. november 2013. Rådet drøftet spørsmål om ytelseskrav, engelsk som luftromspråk, samarbeid med andre land og den videre utviklingen av NEFAB-samarbeidet.

 • - Forskningsmiljøene spiller en sentral rolle

  04.12.2013 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tord Lien innledet onsdag på petroleumsteknologikonferansen OG21 Forum i Oslo.

 • Etikkprisen til Sula kommune

  04.12.2013 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie og leder i KS, Gunn Marit Helgesen, delte i dag ut årets etikkpris til Sula kommune.

 • Om snøscooterforsøket

  04.12.2013 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Spørsmål og svar om snøscooterforsøket.

 • Stipender til skogfagstudenter

  04.12.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I samarbeid med Skoglauget delte landbruks- og matminister Sylvi Listhaug ut 300 000 kroner i stipend til fem skogfagstudenter fra Universitetet for miljø og biovitenskap i dag.

 • AgustaWestland tildelt kontrakt om levering av nye redningshelikoptre

  04.12.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  AgustaWestland er i dag tildelt kontrakt om levering av 16 nye redningshelikoptre til Norge. Kontrakten vil sørge for en betydelig styrking av den offentlige redningstjenesten, og sikre god beredskap i hele landet.

 • Forslag om ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

  04.12.2013 Pressemelding Finansdepartementet

  Banklovkommisjonen overleverte i dag en utredning med utkast til regler om ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger til finansminister Siv Jensen.

 • Konferanse om partnerskapet i NAV-kontorene

  04.12.2013 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  KS, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Arbeidsdepartementet inviterer i fellesskap til en dagskonferanse om partnerskapet mellom stat og kommune i NAV-kontoret.

 • Statsministeren i Aten

  04.12.2013 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Solberg møtte 3. desember sin greske kollega Antonis Samaras i Aten. Statsministeren møter regelmessig sin kollega i det innkommende EU-formannskapslandet.

 • Signerte samarbeidsavtale om transportfly

  04.12.2013 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarsministrene i de nordiske landene signerte en avtale om å samarbeide om transportfly. Avtalen ble signert under det nordiske forsvarsministermøtet i Helsinki, 3. -4. desember 2013. -Samarbeidet kan gi økt operativ effekt til bedre pris. Til

 • Utenriksminister Brende til OSSE-møte i Kiev 5.-6. desember

  04.12.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende deltar på det årlige utenriksministermøtet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). Møtet finner sted i Kiev, Ukraina 5.-6. desember 2013 i forbindelse med det ukrainske formannskapet.

 • HL-senteret skal utrede roms Holocaust

  04.12.2013 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Hva skjedde med norske rom under Holocaust? Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) skal nå utrede historien om roms under andre verdenskrig. Utredningen gjennomføres på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og

 • Hvordan få gevinster av digitalisering i staten?

  03.12.2013 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Digitalisering gir gevinster, både for innbyggere og næringsliv. Gjort på riktig måte gir det gevinster også for forvaltningen. Hvordan sørger vi for å få det til?

Til toppen