Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 23861-23880 av 25745 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Fra Bryne til Brussel

  21.03.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Ved Bryne videregående skole har de funnet ut at det er grenser for hvor mye de kan lære om europeisk politikk i klasserommet hjemme på Jæren. Derfor drar de til Brussel i stedet.

 • Presseinvitasjon: Samferdselsministeren til Bodø, Mo i Rana og Trondheim

  21.03.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen besøker mandag og tirsdag Bodø, Mo i Rana og Trondheim.

 • Bevaring av skog gir grønn vekst

  21.03.2014 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Å bevare skog gjennom REDD+ åpner for utvikling av nye grønne næringer og arbeidsplasser. Det er budskapet i en ny FN-rapport som offentliggjøres i dag på den internasjonale skogdagen.

 • En grunnlovsfortelling

  21.03.2014 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  En 200 år gammel lov - hva har den med oss å gjøre? Animasjonsfilmen "En grunnlovsfortelling" forteller deg hvordan Grunnloven kan ha betydning for sammenhenger vi opplever hver eneste dag.

 • Direktør for Nasjonalbiblioteket (Nasjonalbibliotekar)

  21.03.2014 Nyhet Kulturdepartementet

  Vi søker en strategisk og resultatorientert leder som kan bidra til å videreutvikle institusjonens samfunnsoppdrag og posisjon som et spennende og moderne nasjonalbibliotek. Stillingen som direktør forutsetter gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

 • Norge bygger nytt forskningsskip til utviklingsland

  21.03.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - I mange utviklingsland er fiskebestander i ferd med å bli utryddet, og myndighetene mangler kompetanse til å hindre at det skjer. Ved hjelp av et nytt, topp moderne forskningsskip fra Norge, vil lokale forskere få opplæring til å kartlegge

 • Norsk-svensk reinbeitekonvensjon

  21.03.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  En arbeidsgruppe har i dag presentert en rapport om norsk-svensk reinbeitekonvensjon for landsbygdsminister Eskil Erlandsson og landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

 • Stanser omstillingen av Foreldre og barn-sentre

  21.03.2014 Pressemelding Barne- og familiedepartementet

  Barneminister Solveig Horne ber Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om å stanse videre omstilling av flere Foreldre og barn-sentre til det foreligger en helhetlig vurdering av tilbudet.

 • Slik blir fartsområdeutvalget

  21.03.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Stadig færre skip seiler under norsk flagg langs kysten. Regjeringens nyutnevnte fartsområdeutvalg skal se på hvordan man kan snu utviklingen.

 • Barnevern i et minoritetsperspektiv

  21.03.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Utdanningen gir ansatte i barnevernet kunnskap som styrker deres ferdigheter i møte med barn og familier med minoritetsbakgrunn.

 • Mattilsynet sjekker hestehold

  21.03.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Mattilsynet har satt i gang en nasjonal tilsynskampanje på hest der de skal undersøke hvordan det står til med hestehold rundt i landet. Mattilsynet skal denne gangen også føre tilsyn med små staller, og vil dermed få med seg noen av hobbystallene

 • Europa Nostra-priser til norske prosjekter

  21.03.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Det begynner å bli en tradisjon: Også i år vanker det heder og ære til europeiske kulturarvprosjekter Norge har støttet gjennom EØS-midlene. Se listen her.

 • Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 13, 2014

  21.03.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 13, 2014.

 • Rekordstort tilskudd til tros- og livssynssamfunn

  21.03.2014 Pressemelding Kulturdepartementet

  - I 2014 vil norske tros- og livssynssamfunn få et statstilskudd på 449 kroner per medlem. Dette er en økning fra 422 kroner i 2013. Tilskuddet er frie inntekter og ordningen er viktig for å sikre likebehandling av alle tros- og livssynssamfunn i

 • Wegger Chr. Strømmen utnevnt til ny utenriksråd

  21.03.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Politisk direktør Wegger Chr. Strømmen ble i dag utnevnt til utenriksråd i Utenriksdepartementet (UD). Han tiltrer stillingen sommeren 2014.

 • Internasjonal dag mot hatkriminalitet

  21.03.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  I dag markeres den internasjonale dagen for avskaffelse av rasediskriminering. Norge støtter arbeidet for å sette kampen mot hatefulle ytringer og hatkriminalitet på dagsorden i Europa.

 • Norges nasjonalrett for barn og ungdom

  21.03.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet inviterer alle skoletrinn fra 1-10 til å hjelpe oss med å finne kandidater til Norges nasjonalrett for barn og ungdom, og bestemme hvilken rett som skal vinne.

 • Tiltak mot personer som truer Ukrainas territorielle integritet

  21.03.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Regjeringen har vedtatt restriktive tiltak mot personer ansvarlige for handlinger som undergraver eller truer Ukrainas suverenitet og territorielle integritet.

 • Håper å komme i mål med frihandelsavtale i år

  21.03.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Kronprins Haakon åpnet toppmøtet da norsk og vietnamesisk næringsliv og politikere møttes for å diskutere frihandelsavtale med Vietnam. Målet er å få forhandlingene i havn i løpet av året.

 • Regjeringen styrker musikernes rettigheter – forlenger vernetid for musikk til 70 år

  21.03.2014 Pressemelding Kulturdepartementet

  - Vi ønsker å styrke musikeres rett til å få inntekter fra arbeidet de har lagt ned. Lovforslaget vil blant annet sikre at utøvende kunstnere vil få inntekter fra sin tidlige produksjon i hele sin levetid, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Til toppen