Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 23961-23980 av 25181 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Staten tilbyr reindriften 109,5 millioner kroner

  28.01.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statens forhandlingsutvalg har i dag lagt fram tilbud til reindriftsavtaleforhandlingene. Statens forhandlingsutvalg foreslår en ramme på 109,5 millioner kroner. Dette er tilsvarende ramme som i gjeldende avtale.

 • Presenterte regjeringens planer for barnehager

  28.01.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen delte sine mål for sektoren med tilhørerne på en fullsatt nasjonal barnehagekonferanse. - Det er fint å stå foran en forsamling som er opptatt av å gi de små store muligheter.

 • Hvordan skal vi få hjelpen frem i Syria og Sør-Sudan?

  28.01.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet inviterer til åpent møte i Litteraturhuset fredag 31. januar: Hvordan skal vi klare å nå frem til dem som trenger det mest i dagens store humanitære kriser?

 • E39 Astad – Knutset blir bompengefritt i dag!

  28.01.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Bilistene på den viktige E39-strekningen Astad - Knutset slipper nå å betale bompenger. I tillegg sparer bompengeselskapet 22 millioner kroner i driftskostnader og om lag 25 millioner kroner i rentekostnader, det vil si kostnader som igjen ville

 • Mat er god omsorg

  28.01.2014 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og statssekretær Lisbeth Normann deltok i dag på åpningen av regjeringens konferanse ”Omsorg gjennom mat og måltider”. Tema var matglede for eldre og syke.

 • Verktøykasse for forebygging av radikalisering

  28.01.2014 Nyhet Radikalisering

  Europakommisjonen har kommet med ti anbefalinger til medlemslandene om hvordan de kan styrke det forebyggende arbeidet mot radikalisering. Flere av disse er relevante for Norge.

 • Næringsforskning for 1,3 milliarder kroner

  28.01.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen har økt støtten til Forskningsrådets største næringsrettede program. 53 nye prosjekter for til sammen 1,3 milliarder kroner har kommet gjennom nåløyet.

 • Inviterer til samarbeid for å få flere på nett

  28.01.2014 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Statssekretær Paul Chaffey inviterer næringslivet til samarbeid for å styrke den digitale kompetansen i samfunnet. Hensikten er at flest mulig innbyggere kan bruke digitale offentlige tjenester og delta på nettet. I går møtte han private

 • Justis- og beredskapsministeren til Flatanger

  28.01.2014 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen, som er på reise i Nord- og Sør-Trøndelag, reiser i ettermiddag til brannstedet i Flatanger.

 • Gresk statsminister: – Takk for støtten, Norge!

  28.01.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Norge har spilt en viktig rolle i å hjelpe de landene som er i økonomisk tilbakegang i Europa og som har behov for hjelp, sier den greske statsministeren Antonis Samaras i en videohilsen til Europaportalen.

 • Nye tall for barnebortføringer

  28.01.2014 Nyhet Barnebortføring

  74 barn ble bortført fra Norge til utlandet i fjor, mens 29 barn ble bortført til Norge. Det er en økning sammenlignet med tidligere år.

 • Nye tall for barnebortføringer

  28.01.2014 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  74 barn ble bortført fra Norge til utlandet i fjor, mens 29 barn ble bortført til Norge. Det er en økning sammenlignet med tidligere år.

 • Våre nasjonale matskatter

  28.01.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Beskyttede betegnelser er en offentlig merkeordning som sikrer at norske matskatter får den beskyttelsen og anerkjennelse de fortjener. I dag har 23 norsk matprodukter fått Beskyttet Betegnelse og vi har fått den første doktorgraden om

 • Benjaminprisen 2013 til Brandengen barneskole

  28.01.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen delte i dag ut Benjaminprisen 2013 til Brandengen barneskole i Drammen for konkret og langsiktig arbeid mot rasisme og diskriminering.

 • Overgangsregler for oppbevaring av regnskapsdokumentasjon

  28.01.2014 Nyhet Finansdepartementet

  Endringen i bokføringsloven som reduserer oppbevaringstiden for primærdokumentasjon til fem år trer i kraft 1. februar 2014. Finansdepartementet har i dag fastsatt forskrift om overgangsregler.

 • E16 Skaret – Hønefoss og Ringeriksbanen: Samordnet planlegging og utbygging

  28.01.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - For å sikre en effektiv fremdrift i den videre planleggingen av både E16 Skaret - Hønefoss og Ringeriksbanen har Samferdselsdepartementet nå gitt Statens vegvesen og Jernbaneverket i oppdrag å avklare og samordne viktige spørsmål som gjelder

 • Satsing på kommunalt barnevern 2014

  28.01.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  I statsbudsjettet for 2014 er 85 millioner kroner øremerket en ytterligere styrking av det kommunale barnevernet. Hoveddelen av beløpet skal gå til nye stillinger. I tillegg skal det kommunale barnevernet styrkes gjennom kompetanse- og

 • Besøk i Sola og Hå kommune

  28.01.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Fredag 31. januar besøker statsråd Solveig Horne Sola og Hå kommune. Arbeidet med bosetting vil være et sentralt tema under besøket.

 • Kommunenes rapportering på barnevernfeltet

  28.01.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Det har blitt flere ansatte og bedre kapasitet i barnevernet, viser kommunenes rapporteringer til fylkesmennene og departementet for første halvår 2013.

 • 5,2 millioner kroner i støtte til nasjonale minoriteters organisasjoner

  28.01.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Regjeringen ønsker at nasjonale minoriteter skal få utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Innsatsen de nasjonale minoritetenes interesseorganisasjoner gjør er et viktig bidrag i dette arbeidet. Regjeringen støtter derfor

Til toppen