Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 25041-25060 av 27015 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Enighet om fredsavtale på Filippinene

  28.03.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Den filippinske regjeringen og Moro Islamic Liberation Front signerte torsdag en fredsavtale som avslutter konflikten på den nest største øya på Filippinene, Mindanao. Titusener er drept og flere hundre tusen er internt fordrevet på grunn av den

 • Ledig stilling som Riksarkivar

  28.03.2014 Nyheit Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet søkjer ein resultatorientert leiar som kan vidareutvikla Arkivverket slik at etaten er godt rusta til å analysera og handtera aktuelle og framtidige utfordringar.

 • Anne Cathrine Frøstrup fortsetter som kartverkssjef

  28.03.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Anne Cathrine Frøstrup ble i statsråd i dag utnevnt til direktør i Kartverket i en åremålsstilling på seks nye år.

 • Møte i kommisjonen for plantesanitære tiltak

  28.03.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Den internasjonale Plantevernkonvensjonen (IPPC) holder sitt neste møte i kommisjonen for plantesanitære tiltak (CPM) fra 31 mars til 4 april 2014. På CPM-møtet vedtas blant annet internasjonale standarder for plantehelse.

 • Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 14, 2014

  28.03.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 14, 2014.

 • Kornprisene svinger med uroen i Ukraina

  28.03.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Internasjonale hvetepriser har variert sterkt den siste tiden, særlig på grunn av den politiske ustabiliteten i Ukraina. I tillegg har tørt vær i USA bidratt til høyere priser.

 • Priv. til red.: Rapport - kommunereform

  27.03.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner tar i mot delrapport fra ekspertutvalget for kommunereform mandag 31. mars.

 • Opptrappingsplaner og anvendelse av overskudd for å dekke pliktige avsetninger

  27.03.2014 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag sendt brev til Finanstilsynet vedrørende opptrappingsplaner og anvendelse av overskudd for å dekke pliktige avsetninger. Brevet besvarer bl.a. Finanstilsynets brev til Finansdepartementet 15. oktober 2013.

 • Europa gir energibransjen nye muligheter

  27.03.2014 Nyhet Olje- og energidepartementet

  - Omleggingen til mer fornybar kraft i Europa gir nye muligheter for samspill med vår kraftproduksjon. Men da må markedene fungere, mener olje-og energiminister Tord Lien .

 • Alle skal ha et godt sted å bo

  27.03.2014 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Rundt 150 000 personer regnes som vanskeligstilte på boligmarkedet. Av disse mangler om lag 6200 et fast sted å bo. Den nasjonale strategien, ”Bolig for velferd” (2014-2020), skal samle og målrette innsatsen slik at flere får et godt sted å bo.

 • Statlege bygg blir mørklagde

  27.03.2014 Nyheit Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Laurdag 29. mars klokka 20.30 blir lysa i ei rekkje private og offentlege bygg skrudd av over heile verda. Earth Hour blir markert for å auke merksemda om klimautfordringane.

 • 20 millioner til ny næringsrettet kompetanseutvikling

  27.03.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Syv regionale næringsmiljø får til sammen 20 millioner kroner i støtte for å styrke tilbudet av utdanning og kompetanseutvikling i regionen. - Utdanning og kompetanseutvikling er viktig i arbeidet med å sikre norsk konkurransekraft i årene som

 • Styrket samarbeid mellom frivillige organisasjoner og myndighetene

  27.03.2014 Nyhet Kulturdepartementet

  Nå går Frivillighet Norge og Helse- og omsorgsdepartementet sammen for å lage en ny nasjonal møteplass for folkehelse som skal styrke samarbeidet mellom frivillige organisasjoner og myndigheter.

 • Mer til asfalt på riksvegene

  27.03.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - I alt 1,1 milliarder kroner skal i år brukes til å legge ny asfalt på riksvegene. Med ny regjering økes innsatsen på asfaltlegging, og styrkingen betyr at vedlikeholdsetterslepet ikke lenger øker, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 • Vil styrkje konkurransekrafta til nærskipsfarten

  27.03.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Regjeringa vil redusere CO2-utsleppa frå transportsektoren. Samferdselsdepartementet har bede Transnova om å auke fokus på nærskipsfart og teknologisatsing relevant for nærskipsfart.

 • Barns deltaking er sentralt for å sikre barnerettar

  27.03.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Det var særleg to tema statsråd Solveig Horne trakk fram då ho torsdag innleia på høgkonferanse om barns rettar i Dubrovnik: Å bekjempe vald mot born samt å la born delta og få ei stemme i saker som angår dei.

 • Åpnet vindkraftforeningens årsmøte

  27.03.2014 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tord Lien holdt i dag åpningsinnlegget på Vindkraftforeningen Norweas årsøte i Gamle Logen i Oslo. Under innlegget sitt kom statsråden med nyheten om at det er gitt konsesjon til Tellenes vindkraftanlegg.

 • Konsesjon til Tellenes Vindkraftverk

  27.03.2014 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har i dag gitt endelig konsesjon til Tellenes Vindpark DA for bygging av Tellenes vindkraftverk i Sokndal og Lund kommuner i Rogaland. Kraftverket vil produsere ny fornybar energi tilsvarende årsforbruket til rundt 25000

 • Chopins yndlingselev var norsk

  27.03.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Nesten helt fram til i dag har han nærmest vært glemt i norsk musikkhistorie, sier kurator Ingrid Loe Dalaker. Med støtte fra EØS-midlene skal han bli bedre kjent både i Frankrike, Polen og Norge.

 • Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen (2/2014)

  27.03.2014 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Samferdselsnytt fra den norske EU-delegasjonen i Brussel.