Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 26021-26040 av 26911 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Norges femte EITI-rapport ferdigstilt

  20.12.2013 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Extracting Industries Transparency Initiative (EITI) i Norge har levert sin femte EITI-rapport. Rapporten viser hva oljeselskapene har rapportert av innbetalinger til staten i 2012, og hva myndighetene har rapportert mottatt fra det enkelte selskap

 • Tinglysingsgebyret settes ned

  20.12.2013 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Tinglysingsgebyret settes ned til kr. 525 fra 1. januar 2014. Dette innebærer en halvering fra 2013 da gebyret var på kr 1060.

 • Nye regler for behandling av eiendomsinformasjon

  20.12.2013 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Fra 1. januar 2014 trer nye regler for utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen i kraft. Grunnboken er et register over tinglyste dokumenter mens matrikkelen er et register over fast eiendom.

 • Tinglysingsgebyret settes ned

  20.12.2013 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Tinglysingsgebyret settes ned til kr. 525 fra 1. januar 2014. Dette innebærer en halvering fra 2013 da gebyret var på kr 1060.

 • Nye regler for behandling av eiendomsinformasjon

  20.12.2013 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fra 1. januar 2014 trer nye regler for utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen i kraft. Grunnboken er et register over tinglyste dokumenter mens matrikkelen er et register over fast eiendom.

 • 80 millioner til nye innovasjonsprosjekt i næringslivet

  20.12.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Forskningsrådets BIONÆR-program har innvilget 21 IPN-prosjekter for totalt 80 millioner for hele prosjektperioden. Disse midlene dekket de fleste av søknadene med god kvalitet og relevans. I tillegg innvilget styret for fondet for forskningsavgift

 • Erasmus+ endelig vedtatt i EU

  20.12.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utdanningsråd Harald Nybølet ved Norges delegasjon til EU forventer at EUs nye program for utdanning, ungdom og idrett vil gi norske aktører enda flere muligheter til å delta i spennende mobilitets- og samarbeidsprosjekter.

 • Festskrift: Arbeidsdepartementet 100 år

  20.12.2013 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  I 2013 er det 100 år siden Departementet for Sociale Saker, Handel, Industri og Fiskeri ble etablert. Det er dette departementet vi regner som Arbeidsdepartementets opphav.

 • Endringer i inndelingslova fra januar 2014

  20.12.2013 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fra nyttår kan Kongen flytte inntil én kommune til et annet fylke, uansett innbyggertall. Det er én av flere endringer i inndelingslova fra 1. januar 2014.

 • Tilskudd til prosjekt for å forebygge religiøs ekstremisme

  20.12.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet gir Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn kr 400 000 til prosjektet hvordan møte religiøs ekstremisme i Norge.

 • Forskingsprogram om kultur- og mediesektoren

  20.12.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa har vedtatt å etablere eit forskingsprogram for kultur- og mediesektoren under Noregs forskingsråd. Programmet skal gå over fem år og får ei årleg løyving på om lag 15 millionar kroner. Programmet vil starte i 2014.

 • Fordømmer angrep mot FN-leir i Sør-Sudan

  19.12.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Jeg fordømmer angrepet mot FN-leiren i Jonglei i Sør-Sudan. FN er der for å beskytte de sivile og det er uakseptabelt at de selv blir angrepet, sier utenriksminister Børge Brende.

 • Listhaugs tidligere kunderelasjoner: Uttalelse fra Sivilombudsmannen

  19.12.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Sivilombudsmannen har i dag 19. desember avgitt sin uttalelse i saken om innsyn i listen over statsråd Sylvi Listhaugs tidligere kunderelasjoner.

 • 40 år i departementets tjeneste

  19.12.2013 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Helga Kjuul fikk i dag Norges Vels Medalje for lang og tro tjeneste for 40 års arbeid i departementet.

 • Departementet gjer om på grøne avvisningar

  19.12.2013 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  118 av 255 søknadar om nye laksekonsesjonar er avvist på grunn av formelle feil. Departementet har nå gjort om på dei 28 første avvisningsvedtaka. Dei øvrige klagene er til handsaming i departementet.

 • Møtte LUPE og NFU

  19.12.2013 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Statsråd Solveig Horne (FrP) møtte Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE) og Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) for å lytte til organisasjonenes synspunkter til stortingsmeldingen om mennesker med utviklingshemming.

 • Rådsmøte for EUs justis- og innenriksministre

  19.12.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Schengen-medlemskap for Romania og Bulgaria og EUs «Task Force for the Mediterranean» var blant hovedsakene da EUs justis-og innenriksministre nylig avholdt rådsmøte.

 • Endringer i årsregnskapsforskriftene for bl.a. forsikringsselskaper og banker

  19.12.2013 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag fastsatt en endringsforskrift som endrer årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper, årsregnskapsforskriften for pensjonsforetak og årsregnskapsforskriften for banker og finansieringsforetak.

 • Regjeringen fortsetter arbeidet med innskuddsgarantiordningen

  19.12.2013 Nyhet Finansdepartementet

  EUs finansministre og Europaparlamentet er enige om nye, harmoniserte regler i EU for innskuddsgaranti. EU ventes å vedta reglene på nyåret.

 • Utsett høyringsfrist for forslag om rullerande gjennomsnittleg MTB

  19.12.2013 Nyheit Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og kystdepartementet har fått ei oppmoding om å utsetje fristen for høyringsinnspel om rullerande gjennomsnittleg MTB - maksimalt tillatt biomasse. Høyringsfristen var sett til 6. januar. For at alle høyringsinstansar skal bli behandla likt